• SÜNISPOTÁLYT VÁSÁRHELYNEK!
  A Hódmezővásárhelyi Állatvédők Egyesülete egyik fontos tevékenysége a sérült, Magyarországon védett Keleti-sünök gyógyítása, felnevelése és szabadon engedése. Ehhez egy ispotályra, nagyobb méretű ketrecre lenne szükségük. A ketrec a sünik biztonságát szolgálja, hogy ne kóboroljanak el, amíg a gyógykezelésük tart, viszont könnyen be tudjanak menni hozzájuk a gondozók, állatorvosok. Egy egyszerű a forgalomban is kapható tyúkketrec tökéletesen megfelel, így mi kinéztünk a számukra egy mezőgazdasági boltban, és erre szeretnénk a gyűjtést elindítani.
  6 a 100 Aláírásból
  Készítette: András Kádár
 • LEGYEN MÁSKÉPP! - szolidaritási nyilatkozat
  Kiállunk az előadóművészeti területen szükséges, szakmai szempontokon alapuló, korszerű pedagógiai, fejlődéspszichológiai és etikai értékrend megalapozása mellett! Duda Éva Társulat Budapest, 2020 08. 01. Hivatkozások: https://azonnali.hu/dosszie/balettintezet http://mte.eu/gimnazium-kollegium/hirek/a-magyar-tancmuveszeti-egyetem-rektoranak-nyilatkozata/
  442 a 500 Aláírásból
  Készítette: Duda Éva Társulat
 • Közvécéket Budapestre!
  Vitathatatlan, hogy vagyoni és lakhatási helyzettől, testi fogyatékosságtól, életkortól függetlenül mindenkinek vannak nagyon alapvető, természetes, emberi szükségletei. Azaz vécéket mindenki használ, vécére mindenkinek szüksége van. A nyilvános mosdók létesítése minden Budapest utcáin járó ember közös ügye, mindenki életét nagyban megkönnyítené, néhány társadalmi csoportét pedig különösen, mint például az idős emberekét, a kisgyermekes családokét, a mozgáskorlátozott emberekét, a közterületen dolgozó és az ott élni kényszerülő emberekét.
  5 182 a 6 000 Aláírásból
  Készítette: A Város Mindenkié
 • Jogot a független kultúrához!
  Ez a petíció nem az első azok sorában, melyek kiállnak a független kultúrához való jogunkért. Néhány hónappal ezelőtt már ki kellett állnunk egyszer, akkor a független színházi- és előadó-művészetet akarta a kormány intézkedéseivel bedarálni. Az elmúlt hónapok nem csupán azt mutatták meg, hogy életünkben milyen fontos szerepet játszik a kultúra, de azt is, hogy az alkotóknak fontos, sőt, létszükséglet, hogy eljuthassanak közönségükhöz. Ehhez képest jelenleg az a helyzet állt elő, hogy a kormány önkényes intézkedéseivel és a bizonytalanságban tartással már nem csupán a színházművészetet, de valamennyi független kulturális szereplő és csoport anyagi és szakmai ellehetetlenítését éri el. Köztük olyan alkotókét és alkotói csoportokét, akik eddig sem vettek igénybe állami támogatást és kizárólag közönségük és magánszponzoraik támogatásából tartották fent magukat. A kultúrához való jog alapvető emberi jog, melyet az ENSZ egyetemes emberi jogokról való nyilatkozata is rögzít. A kormány jelenlegi intézkedéseivel ezt az alapvető emberi jogunkat akarja megszüntetni.
  65 a 100 Aláírásból
  Készítette: Oktogon Közösség
 • Gárdony szabad és tiszta partjáért
  Mi, akik itt lakunk, itt van nyaralónk, ide jövünk nyaralni, vagy csak egy hosszú munkanap után lejövünk kikapcsolódni a tóhoz, nem szeretnénk, hogy egy körbezárt, csak szűk réteg számára elérhető terület legyen a Velencei-tó!
  5 229 a 6 000 Aláírásból
  Készítette: Gárdonyi Civilek
 • Mentsd meg Budapest éjszakai életét! Save the nightlife of Budapest!
  Az új Polgármester ezzel tönkreteheti Budapest éjszakai életének központját, és drámai következményeket okozhat a turizmus-vendéglátásban az egyéni szabadságunkban és a kulturális illetve szociális életünkben. Ezek a szabályok nem oldják meg Budapest 7. kerületének kérdéseit, számunkra ez nem demokratikus lépés, és úgy gondoljuk, hogy az új szabályok enyhébb formában is érvényesülhetnének, és másfajta kompromisszumra is van lehetőség. A probléma nem a bulinegyed létezése, hanem az, hogy a városvezetés nem csoportosított elegendő erőforrást a rend fenntartására. Ha azt szeretnéd, hogy a 7. kerületben ne kerüljön sor az éjszakai élet gyökeres megváltoztatására, kérlek írd alá a petíciót, és oszd meg! With this, the new Mayor can destroy the center of Budapest's nightlife and can have dramatic consequences for tourism and catering trade, in our individual freedom and in our cultural and social life. These rules do not solve the issues of the 7th district of Budapest, for us this is not a democratic step, and we believe that the new rules could prevail in a milder form, and there is a possibility of other compromises. The problem is not the existence of the party district, but the fact that the city authorities has not grouped enough resources to maintain order. If you don’t want to see a radical change in nightlife in District 7, please sign the petition and share it!
  4 a 100 Aláírásból
  Készítette: Alquier Benjamin Picture
 • Állítsuk helyre az igazságszolgáltatás törvényességét!
  Az igazságszolgáltatás törvényessége mindenek felett fontos. Az In dubio pro reo elvről Benjamin Franklin így vélekedett: "it is better 100 guilty Persons should escape than that one innocent Person should suffer", azaz "jobb ha 100 bűnös megússza, mint ha egyetlen ártatlan szenved".
  116 a 200 Aláírásból
  Készítette: Radnóti László Picture
 • Kérjük az ELTE ÁJK idei doktorrá avatási rendjének és diplomaátadási módjának a megváltoztatását!
  Indoklás: A doktorrá avatásról szóló 1. ponthoz: a, Októberben már a hallgatók nagy részének bármilyen hasonló eseményen való részvétele a munkába állásuk miatt bizonytalan, és nem teszi vonzóbbá a helyzetet számukra az sem, hogy semmiféle vendégfogadás nem lehetséges a későbbi időpontú eseményért cserébe. b, Semmilyen arra utaló jel nincs, hogy ne lenne a koronavírus októberben is jelen, különösen, ha figyelembe vesszük azt, hogy a második hullám eljövetelét számos szakember szeptemberre-októberre teszi. Ezért nagyon könnyen előfordulhat, hogy egy októberi doktorrá avatás is ellehetetlenül és ez az esemény lemondásra kerül a járványhelyzetre tekintettel. c, Azt is érthetetlennek tartjuk, hogy vendégek nélkül erre az eseményre miért ne kerülhetne sor még augusztusban, amikor időben a hallgatóknak is beláthatóbb távolságra van az esemény, és jóval megfelelőbb minden szempontból. Más egyetemeken is sor kerül doktorrá avatásokra a közeljövőben (pl. SOTE július végén https://semmelweis.hu/hirek/events/aok-doktoravato-magyar-hallgatok-reszere/), de még az ELTE TÓK is biztonságosnak tart egy személyes kontakttal járó találkozót a diplomásainak augusztus végére (https://www.tok.elte.hu/content/diplomaunnep.t.5887). d, Értjük, hogy az egyetem a járványügyi helyzetre tekintettel, az egyetemi közösség és hozzátartozóik biztonságát szem előtt tartva nem tenné lehetővé a vendégfogadást a doktorrá avatási ünnepségén. Egy késői, októberre helyezett esemény, különösen ilyen feltételekkel, viszont egyikőnk számára sem vonzó. Arra hívnánk fel viszont a Dékán Úr figyelmét, hogy megfontolandó és biztonságos lehet akár egy olyan avatási rend is, amely során több avatási időpont és több avatási csoport lenne, ezek jóval kisebbek lennének, és ezzel együtt korlátozott létszámban vendégek is részt vehetnének az ünnepségen, a járványügyi előírások megfelelő betartásával (pl. kötelező és megfelelő maszkviselés, megfelelő távolságot biztosító ültetési rend, kihelyezett fertőtlenítőeszközök, a legveszélyeztetebb korosztályba tartozó vendégek kizárása), vagy egy szabadtéri helyszín is megoldást kínálhat (pl. az ELTE valamelyik sporttelepén egy focipálya, az Egyetem tér, a Lágymányosi Campusok közötti tér, vagy az Egyetemisták Parkja). A diplomaátvételről szóló 2. ponthoz: a, Számos hallgató jelezte, hogy a munkába állásához már augusztus vége előtt szükséges lenne kézhez kapnia a diplomát, vagy legalább nyilatkoznia kell arról, hogy pontosan mikor kapja kézhez, és mikor tudja bemutatni a munkahelyén. Számukra egy ilyen bizonytalan tényező, minthogy valamikor augusztus végén kézbesítésre kerül a diploma, versenyhátrányt is jelenthet a munkaerőpiacon, és mindenképpen megnehezíti a minél korábban történő elhelyezkedésüket. b, A postai kézbesítés az egyetem számára is költséges, továbbá lassú és bizonytalan. Ezenkívül a diplomának van olyan értéke, hogy az ember mind érzelmi szempontból, mind a biztonság kedvéért inkább saját maga, közvetlenül venné kézbe az egyetemétől, minél hamarabb, elérve azt, hogy később ne legyenek a munkahelyi elhelyezkedésével kapcsolatos nehézségei egy a postán elkésett vagy elkeveredett diploma miatt, illetve ne kelljen külön kérelemmel folyamodnia az egyetemhez (a várhatóan nagy számú, hasonló cípőben járó társával együtt), hogy kapjon igazolást arról, hogy szerzett diplomát.
  108 a 200 Aláírásból
  Készítette: Ágota Cserhalmi
 • Tartsa vissza, de ne vegye el az EU a támogatásokat!
  Ez az intézkedés komoly nyomással alá helyezné a kormányzati és ágazati szereplőket, hogy a lehívható összeg érdekében rendezzék az esetleg átláthatatlan folyamatokat. Nem ad továbbá támadási felületet az Unió bírálói számára sem, hiszen nem bünteti az adott országot forráselvonással. Ez az intézkedés így valóban a források helyes elköltésére sarkall, az összegek igazságos célbajutását segíti és nem a jogosultakat bünteti meg a közbeszerzéseket rosszul vagy rosszhiszeműen lebonyolító szereplők hibája miatt.
  10 a 100 Aláírásból
  Készítette: Gergely Gazda Picture
 • Minden egészségügyi intézetben dolgozó biztonság őr és portás részesüljön a megígért jutalomban!
  A kormány az egészségügyi dolgozóknak a Covid 19 Pandémia ideje alatt nyújtott áldozatos munkájukért bruttó 500 000 Ft-os egyszeri juttatást ígért. Most ez alól az ígéret alól próbálnak kibújni egy jogi kiskaput kihasználva... A kormány június elején kiemelte, hogy erre a jutalomra a technikai személyzet tagjai is jogosultak. Országszerte rengeteg külsős cég foglalkozik őrzéssel illetve portaszolgálattal. A közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott portások száma elenyésző. Külsős őrök és portások nélkül a Pandémia ideje alatt, és máskor sem lett volna lehetséges a kórházak zökkenő mentes üzemeltetése , gondoljunk itt a ki-be léptetésre ,látogatási tilalmak betartatására éjjel nappal, ezzel is hozzájárulva a korona vírus és más fertőzések terjedésének megakadályozásához. Egy egyszerű jogi kérdés miatt több ezer ember esik el attól az összegtől, amit mások ugyanazért a munkáért megkapnak. Ők is küzdöttek a frontvonalban, ők is érintkeztek a koronás betegekkel, s ők gondoskodtak róla, hogy az orvosok és a nővérek zavartalanul tudják végezni a munkájukat. Többet érdemelnek a munkájukért egy köszönetnyilvánításnál! Azt követeljük, hogy a kormány terjessze ki az egészségügyi intézetekben dolgozók 500 ezer forintos juttatását az összes érintettre, beleértve a külsős cégek által foglalkoztatott biztonsági őrökre és portásokra is!
  228 a 300 Aláírásból
  Készítette: Imre Csató Picture
 • Béremelés
  Mi is emberhez méltó bért szeretnénk megkapni.
  7 a 100 Aláírásból
  Készítette: Éva Farkas Picture
 • Javaslat a politikusok periodikus elmegyógyászati átvilágítására
  Valamennyien tudjuk, hiszen nap mint nap a saját bőrünkön tapasztaljuk, hogy a szüntelen allami terror szellem rombolasa mellett mennyi anyagi éart is tudnak okozni hatalomra kerult orultek. Hastáncos nőknek, lemezlovasoknak, előadóművészeknek, zenekaroknak állami vizsgát kell tenniük és működési engedélyt kell kiváltaniuk, enélkül nem kerülhetnek közönség elé. Ugyanakkor politikusoknak nem kell felkeszültségükből, alkalmasságukból vizsgázniuk és nem kell működésükhöz engedélyt kiváltaniuk, noha senki sem tagadhatja, hogy az ország jelenlegi állapotáért és a múlt szavakba sem foglalható szenvedéseiért elsősorban a politikusok egymást váltó generációi a felelősek. Különös, de tény: az összes foglalkozások közül egyedül a politikusi szakma gyakorlása nem kötött hatosagi engedelyhez. Sürgősen szükséges lenne éppen ennek a foglalkozasi ágnak professzionalizációja, amennyiben gyakorlasat szigorú alkalmassagi vizsgálathoz kell kötni, amely periodikusan megismétlődik a politikus pályája alatt es a kiadott mukodesi engedely az azt kiado Testület által bármikor visszavonható. Viszonylag kis költséggel hatalmas veszteségek volnának elkerülhetőek, ha ezeket a posztjukra nyilvánvalóan alkalmatlan elmeháborodottakat a legfejletteb tudományos módszerekkel, jól megfizetett - tehát nehezen vesztegethető - szakértők véleménye alapjan távoltartanank olyan poziciókból, amelyekben akar csak egy sorsot is tönkre tudnának tenni. A petició szerzője Najmányi László, az eredeti szöveg 1998 december 20-i keltezésű. A kampányt Horváth-Kertész Balázs és Sugár János indították az Alkotás útja kortárs művészet tematikájú beszélgetés-sorozat keretében
  71 a 100 Aláírásból
  Készítette: Balázs Horváth Picture