Adatkezelési tájékoztató

Frissítve: 2020. január 30.

Kérjük, figyelmesen olvasd el a Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértsd, hogy hogyan kezeljük a személyes adataidat és megismerd az adatkezeléssel kapcsolatos jogaidat.

A Magyarhang Nonprofit Kft. mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. A Magyarhang Nonprofit Kft. elkötelezett a te személyes adataid védelmében, és kiemelten fontosnak tartja információs önrendelkezési jogod tiszteletben tartását. A Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Magyarhang Nonprofit Kft. az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:

I. Az Adatkezelő adatai:

Név: Magyarhang Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaság
Székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 14. félemelet 1.
Nyilvántartási szám: Cg. 01-09-320321
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 26253851-1-41
Telefonszám: +36702033476
E-mail: [email protected]
Adatfeldolgozó igénybevétele: történik.
Külföldi adattovábbítás: történik.

II. Hogyan és miért használjuk fel személyes adataidat?

1. Jogalapok és célok

Személyes adataidat az állampolgári, fogyasztói vélemények kifejezésének elősegítése, anonim statisztikák, elemzések készítése, minőségbiztosítás, kapcsolattartás, tájékoztatás, adománykérés érdekében, illetve önkéntesek, aktivisták, segítők mozgósítása céljából gyűjtjük és kezeljük.

Tevékenységünk során a személyes adataid kezelése első sorban a hozzájárulásodon alapul . Hozzájárulásodat a következő formában adhatod meg: írásban,elektronikus úton, vagy bármely egyéb nyilatkozat vagy cselekedet által, amellyel hozzájárulásodat adataid tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzed. A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

A jog a személyes adatok meghatározott körét „érzékenynek” ismeri el, melyek nagyobb védelmet élveznek. Ilyen érzékeny adat a politikai véleményed, melyről petíciók indítása és aláírása esetén információt szerezhetünk. Petícióink indítói és aláírói ezért kifejezett beleegyezésüket adják ahhoz, hogy politikai véleményüket, ezáltal érzékeny személyes adataikat a továbbiakban kezeljük (GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont).

Előfordulhat, hogy adataidat jogszabály alapján kezeljük. A számviteli jogszabályok alapján kezeljük adataidat például, ha adományozol nekünk. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pont).

Az általunk foglalkoztatottakkal, önkénteseinkkel és szerződéses partnereinkkel szerződést kötünk, ez esetben szerződéses kötelezettség teljesítése okán kezeljük az adataikat (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében is kezelünk adatokat, például a veled való kapcsolattartás jogalapja ez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

2. Petíció indítása és aláírása, és a kezelt adatok köre

Ahhoz, hogy petíciót indíts, létre kell hoznod a weboldalunkon (szabad.ahang.hu) egy saját fiókot. Ehhez a következő adatokra van tőled szükség: vezetéknév, keresztnév, érvényes e-mail cím, irányítószám. Ezen felül önkéntesen megadható: profilkép, telefonszám.

Mi a honlapon közzétesszük a petíciót, ahol a teljes neved és a profilképed megjelenik.

A weboldalunkon aláírhatsz aktív petíciót valós teljes neved, érvényes e-mail címed és irányítószámod megadásával. Önkéntesen megadhatod nekünk ezen felül a telefonszámod. Az aláírás után a legutóbbi 10 aláíró keresztneve és vezetékneve fog látszani az oldalon. Az aláírás törlése bármikor kérhető a [email protected] email-címen. Az aláírók az általuk támogatott petíciókhoz kommentet is írhatnak. Ilyenkor a kommentelő teljes keresztneve és vezetékneve fog látszani az oldalon. A komment a kommentelő által nem törölhető, de törlése tőlünk bármikor kérhető a [email protected] email-címen. A kommenteket a moderálási irányelveinknek megfelelően kifogásolható tartalmuk esetén munkatársaink törlik.

A petíció kezdeményezője a [email protected] címen keresztül kérheti tőlünk az aláírók listáját, melyen a keresztneved és vezetékneved első betűje, valamint irányítószámod fog látszani. Teljes nevedhez, e-mail címedhez, telefonszámodhoz a petíció kezdeményezője csak akkor férhet hozzá, amennyiben az általa a platformon szervezett eseményen való részvételre jelzed a megjelenési/érdeklődési szándékodat, az oldal erre szolgáló funkcióján keresztül. Amennyiben a petíció mellé e-mail-küldő kampány is társul, a levél címzettjei sem férnek hozzá az e-mail címedhez.

Egy petíció a hozzá beérkező aláírásokkal és e-mail-küldő kampánnyal együtt arra alkalmas, hogy a konkrét kérdésben kifejezd véleményedet a döntéshozóknak, illetve hogy egyes kérdésekben az érintettek véleményét megfogalmazza, és erről a szélesebb nyilvánosság is értesüljön. Az általad megadott adatokat ezen túlmenően abból a célból kezeljük, hogy anonim statisztikákat és elemzéseket készítsünk, minőségbiztosítást végezzünk, kapcsolattartás- és tájékoztatás céljából, illetve adománykérés érdekében.

3. Ha úgy döntesz, hogy adományozol nekünk akkor az alábbi módon teheted meg, és az alábbi adataidat kezeljük

Beérkező adományokat különösen csoportos beszedési megbízás, online bankkártyás fizetés, adó 1%- felajánlás, postai csekk, átutalás formájában várunk. Az adományozók és adományaik adatbázisunkban történő kezelése adományozónként és kampányonként történik a következő rendelkezésünkre bocsátott adatokkal:

→  Név
→  Email cím
→  Bankszámlaszám (amennyiben megadásra került)
→  Egyedi azonosító
→  Adomány összege
→  Adományozás(ok) időpontja

Ez esetben az adataid kezelése egyrészt jogszabályon alapul, másrészt természetesen a kapcsolatot is szeretnénk megőrizni veled.

4. Hírlevél, és a kezelt adatok köre

A weboldal látogatói beleegyezhetnek abba, hogy a jövőben tájékoztassuk kampányainkról teljes nevük, érvényes e-mail címük és irányítószámuk. megadásával. Ezen felül a regisztráció során önkéntesen megadható: profilkép, telefonszám. Hírlevelünkről bármikor leiratkozhatsz a „Leiratkozás” linken.

Az adatkezelés célja ez esetben az, hogy a tevékenységünk iránt érdeklődőkkel a kapcsolatot fenntartsuk.

5. Egyéb, és a kezelt adatok köre

Ha facebook/twitter oldalunkra látogatsz, vagy ezúton kommunikálsz velünk a közösségi médiaszolgáltatások adatvédelmi beállításaitól függően hozzáférhetünk az ezekből a fiókokból vagy szolgáltatásokból származó adatokhoz is. Ezt az információt felhasználva jobban megértünk, és ezáltaljavítjuk kommunikációs és adománygyűjtési tevékenységünket. Ha meglátogatod weboldalunkat, cookie-kat használva azonosítunk. (link: cookiepolicy/googleanalytics).

III. Biztonság és adatvédelem:

1. Műszaki és szervezeti megoldások

Megerősítjük, hogy megfelelő és elegendő technikai- és szervezési képességgel és készségekkel rendelkezünk, beleértve a műszaki megoldásokat, szakértelmet, pénzügyi és emberi erőforrásokat, eljárásokat és gyakorlatokat, hogy teljesítsük kötelezettségeinket az adatvédelmi szabályzatunkkal és a vonatkozó adatvédelmi törvényekkel kapcsolatban.

2. Adatvédelmi megállapodás az általunk foglalkoztatottakkal

Felelősséget vállalunk az összes írásos vagy szóbeli információ és adat titkosságáért. Megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel és eljárásokkal biztosítjuk, hogy csak az erre felhatalmazottak férhessenek hozzá a személyes adatokhoz. Ezek a munkavállalók, megbízási- vagy önkéntes szerződés alapján foglalkoztatottak megállapodást írnak alá a személyes adatok felelős és titkos kezeléséről a jelenlegi adatvédelmi jogszabályokkal kapcsolatos tapasztalatok alapján.

3. A személyes adatok tárolási ideje

Általánosságban elmondható, hogy személyes adataidat a begyűjtés dátumától számított hat évig tároljuk. Ha azonban ezen időpont előtt személyes adataid már nem szükségesek a felsorolt célok tekintetében, vagy már jogszerűen nem dolgozhatunk velük, azokat eltávolítjuk az adatbázisunkból.

Az ismétlődő adományokra vonatkozó személyes adatok megőrzési ideje az adományok megismételt időszakának megfelelő időtartam, majd az utolsó adományozás dátumától számított 13 hónap. Az egyéni adományokra vonatkozó személyes adatok tárolási ideje 13 hónapos időszak. Ezek után a személyes adatok feldolgozása megszűnik.

A személyes adatok tárolási ideje hírlevél esetén legfeljebb 3 éves időszakra vonatkozik, de természetesen töröljük azokat, amennyiben visszavonod a hozzájárulásodat.

Önkénteseink, és szerződéses partnereink adatait szerződéses kötelezettség teljesítése okán öt évig kezeljük.

A személyes adatok feldolgozása továbbra is fennállhat abban az esetben, ha az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően jogi kötelezettséget kell teljesíteni, így például a számviteli, könyvelési anyagokat legalább nyolc évig megőrizzük.

4. Az adatok továbbítása és feldolgozása

A szolgáltatás üzemeléséhez a ChangeSprout Inc. (PO Box 380188, Brooklyn, NY 11238, USA), az Amazon Web Services (cim:Amazon Web Services EMEA SARL - 5 rue Plaetis L-2338 Luxemburg) és a SendGrid Inc. (USA, CO 80202 Denver, 1801 California street, suite 500) szolgáltatásait vesszük igénybe.

A tömeges és egyedi email küldemények sikeres (SPAM mentes és sebes) kézbesítése érdekében a Sendgrid, Inc. email küldő szolgáltatását használjuk. A Sendgrid számára e-mail címedet, a küldendő levél tárgyát, valamint tartalmát adjuk át. A Sendgrid ezen adatokat kiküldés után 30 napig tárolja. Az átadott adatok mellett szintén 30 napig aktivitási adatokat is gyűjt, úgy mint: a levél kézbesítése, megnyitása, kattintások a levélben elhelyezett linkekre. Ezen aktivitási mutatókat átvehetjük és kezelhetjük a 3. pontnak megfelelően és ideig.

IV. Az adataiddal kapcsolatos jogaid, a bírósági- és hatósági eljárás

1. A jogaid

Tájékoztatáshoz való jog: megfelelő intézkedéseket hozunk annak érdekében, hogy részedre a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsunk.

Az érintett hozzáféréshez való joga: jogosult vagy arra, hogy tőlünk visszajelzést kapj, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult vagy arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapj: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga: Kérheted az általunk kezelt, rád vonatkozó adataid helyesbítését.

Törléshez való jog: Jogosult vagy arra, hogy kérésedre indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rád vonatkozó személyes adataidat abban az esetben, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük; ha visszavonod az adatkezelés alapját képező hozzájárulásodat, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; ha tiltakozol az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; ha a személyes adatokat jogellenesen kezeltük; ha a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; ha a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: A kérésedre korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: ha vitatod a személyes adataid pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; ha az adatkezelés jogellenes, és te ellenzed az adatok törlését, és ehelyett kéred azok felhasználásának korlátozását; ha már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de te igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy ha tiltakoztál az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a te jogos indokaiddal szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a te hozzájárulásoddal, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog: Jogosult vagy arra, hogy a rád vonatkozó, általad az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsad. Ehhez lépj be a fiókodba https://szabad.ahang.hu/account és kattints az adataid letöltésére!

Tiltakozás joga: Jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozz személyes adataid közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Jogosult vagy arra, hogy ne terjedjen ki rád az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga: Jogosult vagy arra, hogy hozzájárulásodat bármikor visszavond.

2. Bírósághoz fordulás joga

Jogaid megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhatsz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatod.

4. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: [email protected]
Honlap: http://www.naih.hu