• Kiállás prof. Karsai György mellett
  Mindannyiunk közös érdeke, hogy az SZFE Doktori Iskolája, mint tudományos alkotóműhely fennmaradjon és zavartalanul működhessen. Kiemelt kép: Karsai György via 444
  1 780 a 2 000 Aláírásból
  Készítette: László Hevesi
 • MINŐSÉGI OKTATÁST GYERMEKEINKNEK!
  - Tudja, hogy a közoktatásból immár tizenötezer pedagógus hiányzik? A jövőben további drámai növekedés várható, ami ellehetetleníti a minőségi oktatást, ha nem teszünk közösen az ügy érdekében. - Tudja, hogy az Alaptörvényben megfogalmazott jog a megfelelő szintű oktatáshoz való hozzájutás? - Tudja, hogy az állam köteles a megfelelő minőségű intézményrendszer fenntartásával biztosítani a mindenki számára elérhető, ingyenes és kötelező alapfokú oktatást? Sajnos a sort a végtelenségig lehet folytatni. Az a helyzet, hogy Magyarországon az ÁLLAM NEM TELJESÍTI A LEGFONTOSABB FELADATÁT: nem biztosítja a versenyképes tudás megszerzésének feltételeit és lehetőségeit a felnövekvő generáció számára! Emiatt gyermekeink behozhatatlan hátrányba kerülnek a munkaerőpiacon. A helyzet a következő: A ma érvényben lévő Nemzeti Alaptanterv még mindig MENNYISÉGI tudást követel a MINŐSÉGI helyett. Több tantárgy esetében avitt tudást konzervál, a valóban szükséges kompetenciák fejlesztése helyett. A tananyagfejlesztéshez paradigmaváltás és teljesen új módszertanok kellenek a meglévő toldozás- foldozása helyett. Az európai átlag alatti pedagógus béreknek köszönhetően a pedagógusok inkább a versenyszférában helyezkednek el, gyermekeink elesnek a minőségi oktatástól, így hátrányból indulnak a régió gyermekeihez képest a jövőbeni munkaerőpiacon. Ugyanezen okból kifolyólag a férfiak nem választják már ezt a hivatást, hiszen családot alapítani lehetetlen alig-alig hitelképes bér mellett, emiatt az egyébként is már rég elnőiesedett szakma még kevesebb férfit vonz, így gyermekeink jó és követendő férfi mintával alig találkoznak iskoláinkban. Reál szakos tanárokat (matematika, fizika, kémia, informatika, természettudományok) alig találni országszerte, az utánpótlás gyakorlatilag megszűnt. Gyermekeink rosszul felszerelt iskolákban, akadozó internethálózattal, régi, lassú gépparkkal kénytelenek dolgozni, már ahol van géppark. Az állami iskolák általános állapota, felszereltsége rossz, felújításra nincs sem mód, sem pénz, sem karbantartó. Digitális társadalomban élve a gyerekek nem kapják meg a megfelelő nevelést a közösségi és egyéb média okos és fenntartásokkal való fogyasztására, még mindig szűk a kifejezetten rájuk szabott digitális tananyagválaszték. Megszűnt Magyarországon a szabad tankönyvpiac, így az egyre jobb és jobb tankönyvfejlesztésért vívott verseny is megszűnt, az ingyenes tankönyvek valójában kölcsönkönyvek és sokszor rossz minőségűek, sem a tanárnak, sem a szülőnek, sem a diáknak nincs módja választani, az adott közösség számára legideálisabb tankönyvet igényelni. Pedagógusaink heti 22-26 órában tanítanak, ez Európában a legmagasabb kötelező óraszám. Helyettesítéseik és túlóráik nincsenek kifizetve lassan 10 éve. Ha heti 20 órában tanítanának, s mindegyik órájukra csupán egy órát készülnének, akkor jönne ki a 40 órás munkahét. Most átlagosan 44-52 órában dolgoznak hetente. Egy osztálynyi diák esszé kijavítása átlagosan 10-15 óra. Tisztelt Belügyminiszter úr! Az utolsó órában vagyunk, ezért szülőként nem várhatunk tovább a csodára, most kell cselekedniük, hiszen az Önök kezében van a változáshoz szükséges hatalom, erőforrás! A petíció kiemelt támogatói: ~aHang ~Társaság a Szabadságjogokért civil szervezet ~Arató László - az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium vezetőtanára, a Magyartanárok Egyesületének elnöke ~Dr. Gyarmathy Éva - Prima díjas magyar lélektani szakíró, pszichológus, a magyarországi Diszlexia Központ és az SNI ~Tehetségeket Segítő Tanács megalapítója. ~Törley Katalin - Tanítanék Mozgalom ~Kepes András - író, újságíró, televíziós műsorkészítő, egyetemi tanár ~Molnár Áron- színész, aktivista, a noÁr Mozgalom alapítója ~Pokorny Lia - színésznő ~Moldvai Kiss Andrea - színésznő ~Kiss Judit Ágnes - költő ~Lengyel Tamás - színész ~Thuróczy Szabolcs - színész ~Szél Dávid - pszichológus, Apapara blog szerzője, business coach ~Miklós György - Szülői Hang Közösség alapítója ~Burai Vera - Szülői Összefogás Közösség képviselője ~Zádori Henrietta - SZIKRA Tehetséggondozó Egyesület A petíció indítója: Magyar anyák- aktivista csoport Elérhetőség: [email protected]
  8 594 a 9 000 Aláírásból
  Készítette: Magyar Anyák Picture
 • Már nem fér bele a költségtérítéses egyetemi képzés?
  HaTe is olyan családban élsz, ahol jelentősen újra kell tervezni a kiadásokat, meg kell fontolni, milyen költségek, tervek férnek bele a jövő évben, de szeretnéd, ha az érettségiző gyermeked elkezdhetne egy képzést, vagy te magad jelentkeztél egyetemre, de most szeretnél változtatni, csatlakozz kérlek a petícióhoz!
  10 a 100 Aláírásból
  Készítette: Orsolya Imre
 • Budapesti Mester utcai MOFE iskola uszoda újranyitása!
  Amikor hangzatos uszoda programot hirdet a kormány, akkor egy fővárosi kerületi iskolai uszoda rendbetétele és újranyitása több száz más iskolából is ide járt tanuló sportolási és egészségi fejlődését állíthatná vissza és segítené tovább ennek az uszodának az újranyitása.
  400 a 500 Aláírásból
  Készítette: Zoli Kincses
 • Diáktüntetés a tanárainkért
  A tanáraink fizetése, és ezáltal az életkörülményeik is, tarthatatlanok. Ma ott tartunk, hogy a tanári pálya választása egy életvitel és jövedelem feláldozását jelenti. Arról nem is beszélve, hogy a tanárok szabadsága a tanítás szempontjából is korlátozott. Nem taníthatnak abból a tankönyvből, amiből ők akarnak. Nem adhatják elő az adott anyagokat úgy, ahogy azt ők jónak látják, hanem kénytelenek az alaptantervhez igazodni. Nincs szabadságuk! A heti óraszámuk magas, és azok mellett tömérdek dolgozatjavítás várja őket otthon. A fizetésük kritikán aluli. Ez mind hozzájárul a magyar oktatás színvonalához. Ez nyilvánvalóan ránk, a diákokra is kifejti a hatását. Ha a fiataloké a jövő, akkor a mi oktatásunkra sokkal több figyelmet kell fordítani. A mai magyar oktatás nem az életre készít fel. Mind a tankönyvek, mind a kerettanterv egy előre meghatározott és keretek közé szorított tananyag átadását helyezi előtérbe. A fentiekben felsorolt problémák kapcsán készülünk egy békés tüntetéssel március 16-án, a Kossuth téren. Szeretettel várunk minden diákot és szülőt, aki részt szeretne venni. A célunk, hogy a jelenlétünkkel mutassuk ki támogatásunkat tanáraink felé, akik nap mint nap értünk dolgoznak. Írd alá a petíciónkat a tanárokért, és ha teheted, tarts velünk március 16-i tüntetésünkön! Hisszük, hogy a magyar oktatás kérdése nem politikai kérdés. Épp ezért szeretnénk hangsúlyozni, hogy ez a tüntetés nem szól egyik párt mellett vagy ellen sem. A cél a tanárok melletti kiállás, és nem a politizálás. Így mindenkit, aki részt szeretne, arra kérünk, hogy minden politikai állásfogalásától vonatkoztasson el. Itt érheted el a tüntetést és az információkat: https://fb.me/e/3tdUlLIrW Insatgram: @diaktuntetes E-mail: [email protected] Támogatók: aHang ADOM Pedagógusjelöltek a pedagógusokért A Pedagógusjelöltek 16-i eseményéről itt tájékozódhatsz: https://fb.me/e/1F1WJfyOp
  2 693 a 3 000 Aláírásból
  Készítette: Diáktüntetés a Pedagógusokért
 • Tiltakozás a Kőbányai Kékvirág Óvoda beolvasztása és megszüntetése ellen
  A Kőbányai Önkormányzat egy nagy múltú, szakmailag sikeres és elismert, a gyermekek érdekeit, fejlődését és fejlesztését szem előtt tartó intézményt, a Kőbányai Kékvirág Óvodát készül beolvadással megszüntetni látható indokok nélkül. Az óvodába járó gyerekek szüleiként értetlenül állunk e szándék előtt, és minden lehetséges módon igyekszünk megakadályozni ennek keresztülvitelét.
  612 a 800 Aláírásból
  Készítette: Réka Karvalics Picture
 • Újabb miskolci nyílt levél a közoktatás helyzetéről.
  Azt sosem gondoltuk, hogy majd pont a miskolci iskolák tanáraival fognak egyeztetni az oktatás irányítói, de hogy lényegében senkivel sem, aki kritikát fogalmaz meg, az legvadabb elképzeléseinkben sem merült föl. Nem számítanak a több évtizedes szakmai szervezetek, a szakszervezetek, de még a kormány által létrehozott Nemzeti Pedagógus Kar sem. Ha épp arra volt szükség, akkor alapítottak helyettük/mellettük másikat. Nem tudunk tényfeltáró kutatásokról, kidolgozott programról a felfelé ívelés érdekében, nincs rendszer az egymás utáni döntésekben - sőt, az az érzésünk, az egymást követő lépések annak kényszeréből erednek, hogy a korábbi hibás döntések okozta káoszon próbáljanak meg úrrá lenni. Új alapokra helyezett oktatási rendszer kell! A jelenlegi helyzet már régóta tarthatatlan. Új évszázadban élünk több mint két évtizede: nem lehet kiindulópontnak tekinteni egy huszadik század közepi oktatási rendszert, s azt toldozgatni-foltozgatni. Vegyük már végre észre: az oktatás területén környezetünk, Európa, de a világ nagy része is elhúzott mellettünk. Már nem az a kérdés, hogy mikor fog összeomlani a magyar közoktatás, mert már javában omlik, egyes helyeken már össze is omlott. Az olyan iskolákban, ahol rendszeresen nincs kémia-, fizika-, angol-, informatika…stb. óra, ott már nincs elfogadható színvonalú oktatás! Már csak gyermekmegőrzés van. Ezekben az iskolákban a tanuló nem kapja meg a neki járó, fejlődéséhez szükséges „szolgáltatást”, eleve hátrányban lesz azokkal a társaival szemben, akik olyan szerencsések, hogy minden órájukat szakszerűen megtartják, mert nincs az iskolájukban tanárhiány. Mert igenis VAN tanárhiány, ahogyan ezt a diákok és a szülők sokasága napi szinten tapasztalja is. És miért is nincs elég tanár? Részben az eddig felsorolt, nem éppen optimálisnak nevezhető munkakörülmények miatt. Másrészt hivatásunknak az utóbbi időben soha nem látott mélységekbe zuhant társadalmi elismertsége miatt. Mi vagyunk azok, akik sokak szerint alig dolgozunk és rengeteget vakációzunk. Ha ez így van, akkor vajon azok, akik így gondolkodnak, miért nem akarnak tanárok lenni? Legyünk önkritikusak: nem vagyunk mind tökéletesek. De reményeink szerint mindenkinek az életében lehetett jelen olyan pedagógus - óvó néni, tanár bácsi -, akire szeretettel emlékszik vissza, mert megtanította írni; mert sokat foglalkozott vele, mikor gondjai voltak; mert elvitte színházba vagy kirándulni; mert jól felkészítette az érettségire; mert megértő volt vele; mert jó hangulatú órákat tartott; mert egyszer elnézett egy csínytevést… Sokfélék vagyunk. Többségünk sokat dolgozik (nagyon - hetente több mint 50 órát) a körülmények ellenére. Ezt vállalnunk csakis a gyerekekért érdemes. De ezzel visszaélni minősíthetetlen cinizmus. Sokat javítana megítélésünkön, ha a döntéshozók kommunikációja sem a sztereotípiákat erősítené. Ha úgy kezelnének minket is, mint akik diplomájukat azért kapták, mert értenek ahhoz, amit csinálnak. Nem kellene például ezt újra bizonyítani valami életpályamodellnek nevezett adminisztrációs őrület keretében. Olyan bizalommal kezelnének, mint aki képes szakmai döntéseket hozni: tanítványai ismeretében tudja, hogy mit, mikor, hogyan, milyen oktatási segédeszköz használatával tud a legjobban megtanítani. Olyannak, akire a családok legféltettebb kincsüket bízzák. Természetesen ehhez megfelelő bérek is kellenek. Felsőfokú végzettségünk van, értelmiséginek tartjuk magunkat, s ezt el is ismerik a világon mindenhol, tehát akkor minket is megillet az ennek megfelelő munkabér. A jelenlegi infláció miatt már nem csak hónap végén vannak anyagi gondjaink. Remélem, hogy azt tényleg senki nem hiszi, hogy „véget nem érő szabadságainkat” luxusutazásokkal töltjük. Pedagógus házaspároknak saját gyerekeikkel szemben van lelkiismeret-furdalása, mert náluk a nyaralás rokonlátogatásokban merül ki. Hogyan fordulhat az elő, hogy egy kezdő tanár fizetése nem éri el a garantált bérminimumot, ki kell azt arra egészíteni? Összehasonlításképpen egy nagykereskedelmi láncnál a kezdő eladók fizetése idén január 1-től 362 600 Ft (azaz 100 ezer forinttal több). Pedagógusok esetében a cafetéria és a jutalom is ismeretlen fogalmak. Még egy miniszteri elismerés is kimerül egy oklevélben és egy szál virágban(!). Így hogyan várhatjuk el, hogy lesz utánpótlásunk? Hat évet öregedtünk az első levél megjelenése óta, és ez alatt az idő alatt alig akadt fiatal kolléga, aki az azóta nyugdíjba vonultak helyébe lépett volna. Nem véletlen: ilyen „röhejes” fizetésre kevesen vágynak. 2013-ban kaptunk utoljára alapbéremelést (évekig elhúzva, több részletben, így lehetett azt kommunikálni a társadalom felé, hogy a pedagógusok már megint, már megint…). Ezért kilenc év után most ne utalgasson senki arra a 9 % körüli megalázó pótlékra, amit a mi közösségeink is visszautasítottak, ennek ellenére mégis döntöttek róla. Nem alamizsnát kérünk! És a munkánkat segítő kollégák (oktatástechnikusok, rendszergazdák stb.) fizetése még a miénknél is gyalázatosabb! Azonnali együttgondolkodást szeretnénk az oktatásról, és megoldásokat, melyek már most is irdatlan nagy késésben vannak. SEGÍTSÉG! Minden gondolkodó, jószándékú honfitársunktól ezt várjuk! Mert a helyzet drámai. Nem kérünk viszont a megbélyegzésből, mert ki merjük mondani a véleményünket. Mert mi továbbra is TANÍTANI akarunk! Megbecsülten - mind erkölcsileg, mind anyagilag. A tanári szobákban jó hangulat csak akkor lesz újra, ha azt látjuk, értelme van a munkánknak. Arra tanítjuk gyerekeinket, amire kell, ami elvárható a harmadik évezred elején: problémamegoldásra, együttműködésre, elfogadásra, önfejlesztési igényre és képességre, szorgalomra, kitartásra, demokráciára, önkifejezésre, kritikus gondolkodásra… Mert csak így születnek nagy dolgok, melyek előrébb viszik az országot, a világot. Miskolc, 2022. február 03. Közel 200, miskolci, állami fenntartású gimnáziumban dolgozó tanár
  2 499 a 3 000 Aláírásból
  Készítette: Miskolci tanárcsoport
 • Nyelvvizsga mentesség 2022 nyaráig végző egyetemistáknak
  Indokaink a nyelvvizsga amnesztia meghosszabbítására: - 2021. aug. 31 előtt már jó pár hónappal már nem voltak lezárások, mégis mindenki nyelvvizsga nélkül megkapta a diplomát. - 2005-ig azaz 15 évre visszamenőleg kapta meg mindenki a diplomát nyelvvizsga nélkül. Tehát azok is, aki a járvány előtt pl.: 13 évvel diplomáztak és akkor semmiféle vészhelyzet nem volt. Jelenleg vészhelyzet van, mégsem hosszabbították meg az amnesztiát. - A korlátozásoknak vannak utóhatásai: Sok diáknak csökkent a bevétele, mert nem tudott dolgozni a korlátozások alatt, mert fel kellett élnie a félretett pénzét. Sok diákot megviselt a távoktatás, többlet feladatokat rótt rájuk az új helyzethez való alkalmazkodás. Sokan nem tudtak külön tanárhoz, nyelvtanfolyamra járni a korlátozások alatt és ezt a kiesett időt, még nem tudták pótolni. - Igazságtalan, hogy 15 évre visszamenőleg mindenki megkapta nyelvvizsga nélkül a diplomát, de akik pl.: keresztfélévesek és ugyan akkor kezdték az egyetemet, mint akik 2021 nyarán végeztek, csak éppen 7 féléves a képzésük, azok már nem kapják meg, pedig még javában vészhelyzetben diplomáznak. - Vészhelyzet van és a több száz ezer Ft-ba is kerülhet a nyelvvizsga felkészülés, a felnőtt életüket kezdő diákoknak egy járványhelyzetben nem feltétlenül erre kellene költeniük. - A kormány (pl.: Dr. György István) 2 héten keresztül azt kommunikálta, hogy meghosszabbítják a nyelvvizsga amnesztiát. Magyarország Kormánya facebook oldalra is kikerült, csak később átírták a postot - 15-én még ez volt kiírva a kormány posztjához: "- a felsőoktatási hallgatók továbbra is nyelvvizsga nélkül kaphatnak diplomát," 16-án pedig már ez: "- a 2021. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett felsőoktatási hallgatók továbbra is nyelvvizsga nélkül vehetik át diplomájukat,"
  5 037 a 6 000 Aláírásból
  Készítette: 2022 Petíciók
 • Védjük meg az oktatást! Csatlakozzunk a sztrájkhoz! Támogassuk a sztrájkolókat!
  Szülők, pedagógusok, oktatásban dolgozók, diákok, a gazdasági élet szereplői – és minden magyar állampolgár: bennünket és a gyermekeinket is közvetlenül fenyegeti mindaz, ami ma az oktatásban történik! FRISS! Súlyosan korlátozza az oktatásban dolgozók jogait a Nemzeti köznevelésről szóló törvény 2022. május 24-én elfogadott módosítása! Az oktatás amúgy is páratlan válságban van, rég nem tiltásokra, büntetésekre és szigorra van szükség megmentéséhez, hanem forrásokra, együttműködésre, szakmai megoldásokra! A frissen elfogadott módosításokat a pandémiára hivatkozva, ideiglenesen, rendeleti úton vezették be – ezeket most törvénybe ágyazva véglegesen megakadályoznák a hatékony, érezhető sztrájk lehetőségét a teljes ágazatban. Erről bővebben: https://nedolgozzingyen.hu/2022/05/19/a-kormany-vegleg-elvenne-a-sztrajkjogot-az-oktatasban-dolgozoktol/ Arról, hogy a köztársasági elnököt kérjük, hogy normakontrollra küldje e súlyosan jogkorlátozó törvényjavaslatot: https://nedolgozzingyen.hu/2022/05/26/kerjuk-az-allamelnokot-kuldje-alkotmanybirosagi-normakontrollra-a-sztrakjogfoszto-torvenyt/ A közoktatásban, szakképzésben dolgozók január 31-i szervezték első, figyelmeztető sztrájkjukat, amit március 16-án határozatlan idejű munkabeszüntetés követett. A petíció aláírásával álljunk a sztrájkolók közé! Jelezzük a döntéshozóknak, hogy elég volt: itt az ideje megállítani azt a rombolást, ami az elmúlt években jellemezte az oktatást! A bérek a garantált bérminimum szintjén egyensúlyoznak, a feltételek egyre tragikusabbak – a kormány már szinte csak gyermekmegőrző helyekként tekint az állami oktatásra. Az ágazatban dolgozók többségének napi megélhetési és lakhatási gondjai vannak. A nyomorúságos fizetések mellett az állam a túlórákat sem hajlandó kifizetni. A pályára nincsenek új belépők: a tragikus feltételek elriasztják a fiatalokat attól, hogy ezt a hivatást válasszák. Eljutottunk oda, hogy ma már képesítés nélkülieket toboroznak tanítani az állami iskolák! Ha nem sikerül megállítanunk az ámokfutást, saját gyermekeinket fosztjuk meg az esélytől: a jövőbeli boldolgulás, a tudás által kibontakozó, teljes élet lehetőségétől! Ha nem állunk a sztrájkolók mellé, azt írjuk alá, hogy a jövőben az egyszeri állampolgárnak csak súlyos tízmilliókért lesz elérhető olyan oktatás, amivel a gyermekünk lehetőséghez juthat! Szülők, pedagógusok, diákok, oktatásban dolgozók! Magyar állampolgárok! Oktatásban érdekeltek! Ne hagyjuk! Írjuk alá a petíciót! Bővebben a sztrájkról, a követelésekről, a következő cikkekben olvashatsz: https://nedolgozzingyen.hu/2021/12/17/sztrajk-jan31-marc16/ https://nedolgozzingyen.hu/2022/01/15/oktatasban-dolgozok-most-alakitsatok-meg-a-helyi-sztrajkbizottsagokat/ https://pedagogusok.hu/hirek/itt-az-ideje-a-figyelmezteto-sztrajknak/
  69 431 a 75 000 Aláírásból
  Készítette: Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete | Pedagógusok Szakszervezete
 • Azonnali online oktatásra álljon az összes iskola az új delta variáns veszélye miatt
  Védjük meg egymást és gyerekeinket. Az új delta variáns mindenkire nagy veszélyt jelent. A 4. hullám elképesztően berobbant. Tegyünk a biztonságunkért.
  29 a 100 Aláírásból
  Készítette: Barnabás Király
 • Vízisport rekreációs tevékenységeket a balatoni iskoláknak
  Csatlakozz, hogy a balaton környéki iskolás gyerekek vizisportolhassanak az iskolák testnevelés óráin, kora tavasz és késő őszi hónapokban.
  85 a 100 Aláírásból
  Készítette: Balázs Somogyvári Picture
 • Vészhelyzet van, érzitek?
  - A gyermekeink érdekeinek és jövőjének megalapozása miatt. - Ha eleged volt a kizsákmányolásból. - Ha eleged volt a megalázottságból. - Ha nem akarsz a hatalom kiszolgálója lenni. HA EGYETÉRTESZ VELÜNK, ÍRD ALÁ! Ne feledd! Ha együtt léPSZ, többre mész!
  7 163 a 8 000 Aláírásból
  Készítette: Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) Picture