• Ne szervezzék át a gimnáziumot Szigetváron!
  Szigetváron a gimnázium tervezett átszervezésének megvalósulásával egy 72 éves intézmény, a Zrínyi Miklós Gimnázium szűnne meg Szigetváron! Ráadásul két, gazdaságilag is halálra ítélt intézmény jönne létre. Ez ellen tiltakozik több diák, pedagógus, szülő és az érintett intézmények fenntartható működtetéséért aggódó lokálpatrióta.
  695 a 800 Aláírásból
  Készítette: Balázs Berkecz
 • Védjük meg a Veres Péter Gimnáziumot!
  A Milton Friedman Egyetem ingyen és kötelezettségek nélkül megkapná az ország 4. legjobb gimnáziumát. Semmi biztosíték nincs arra, hogy a piaci alapon is működő egyetem a jövőben nem vezetne be tandíjat, amivel tehetséges gyerekeket fosztana meg a jó minőségű oktatástól. Azt se látjuk biztosítottnak, hogy a fenntartásra kapott összeget teljes egészében erre a gimnáziumra fordítják majd. A gimnázium évek óta felújításra vár, aminek költségét 2022-ben 6 milliárd forintra becsülték. A fenntartóváltással ez a felújítás is bizonytalanná válik. Enélkül az iskola bezárására is sor kerülhet, melyre a fenntartónak joga is van. Az egyetem ideológiailag sem semleges, ugyanis egyházi tulajdonban áll. Amennyiben az egyház közvetlenül venné át a fenntartást, úgy a szülők és a tanári kar felének hozzájárulására lenne szükség, amit így elkerülnek. A fenntartóváltás csakis a Milton Friedman Egyetem érdekét szolgálja!
  6 820 a 7 000 Aláírásból
  Készítette: Zsanett Tóth
 • Mentsük meg a XII. kerületi Tamási Áron Iskolát!
  Kérünk minden, a közoktatás jövőjéért és a XII. kerületi Tamási Áron Általános Iskola, Gimnázium és Német Nemzetiségi Gimnáziumért aggódó szülőt, volt diákot, polgárt, hogy támogassa a petíciónkat.
  1 415 a 2 000 Aláírásból
  Készítette: Élhető Hegyvidékért Egyesület
 • Követeljük a technikai és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők bérrendezését!
  Küldd el te is a leveledet a Belügyminisztériumnak: Tisztelt Pintér Sándor belügyminiszter úr! A pedagógusok bértömeg-emelése időszerű és az oktatás működése szempontjából szükségszerű volt. A nem pedagógus végzettségű nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők (NOKS) és a technikai alkalmazottak azonban nem kaptak béremelést, amely bérfeszültséget okoz. A pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek, az óvodai dajkák áldozatos munkája nélkülözhetetlen az óvodák, iskolák mindennapjaiban. Ők azok, akikre nemcsak a pedagógusok és a gyermekek, diákok számíthatnak, hanem az intézmények vezetői is, hiszen sokszor a pedagógushiányt is az ő munkaterheik növelésével orvosolják. Az óvoda- és iskolatitkárok kulcsfontosságú szerepet töltenek be az oktatási intézmények működésében. További példaként említhetjük a rendszergazdákat is, az ő munkájuk is nélkülözhetetlen az iskolák és óvodák digitális infrastruktúrájának fenntartásához, nélkülük a gyermekek digitális kompetenciáinak fejlesztése sem valósulhatna meg a tanórákon. Az olvasás gyermekekkel való megszerettetése a modern korban sok esetben nagy kihívás. Az iskolai könyvtárosok munkájának köszönhetően a tanulók könnyen találhatnak érdeklődésüknek megfelelő olvasnivalót az iskolai könyvtárakban, valamint segítséget kapnak a tananyag feldolgozásához is. A portások, karbantartók, kertészek és takarítók munkája eredményeképpen a gyermekek biztonságos, rendezett körülmények között tanulhatnak az intézményekben. A laboránsok munkája nélkül a természettudományos órákon nehezebben lehetne kísérleteket végezni, a diákok természettudományos kompetenciáját fejleszteni. Gyógytestnevelők nélkül az arra szoruló gyermekek nem részesülnének a mozgáskoordinációjuk fejlődéséhez nélkülözhetetlen támogatásban. Az ilyen szakemberekből már most is hatalmas hiány van, és félő, hogy a kialakult bérfeszültség miatt még többen hagyhatják el a pályát. Felháborítónak tartom, hogy a technikai és nem pedagógus végzettségű NOKS munkakörben alkalmazottak nélkülözhetetlen munkáját nem becsülik meg anyagilag. Az ő bérük a garantált bérminimumhoz közeli összeg, ám ez az elvégzett munkájukhoz képest méltatlanul alacsony. Kérem a köznevelésért is felelős belügyminisztert, hogy az említett oktatásban dolgozóknak is mielőbb dolgozzanak ki és hajtsanak végre olyan bérfejlesztést, amellyel anyagilag is elismerik a gyermekek érdekében végzett nélkülözhetetlen munkájukat!
  5 117 a 6 000 Aláírásból
  Készítette: Pedagógusok Szakszervezete
 • Legyen újra önálló tantárgy a művészettörténet
  A művészettörténet, a film- és médiaismeret, a vizuális kultúra története, kortárs gyakorlata és elmélete teljességgel kívül kerül a gimnáziumi ismeretanyagon. Mindez pedig óriási problémákat fog okozni már rövid távon is. Ahogy az MTA Művészettörténeti Tudományos Bizottsága fogalmaz, a művészetek történetének ismerete más tudományágak, úgymint a történelem, a régészet, a filozófia, a szociológia vagy a pszichológia gyakorlását is elősegíti, mert a tárgy hiányában ezek a tudományterületek sem érthetők meg vagy tanulhatók, illetve gyakorolhatók a maguk teljességében. A tárgy oktatásának hiánya a tudományágak közti átjárhatóságot szűkíti, nehezíti az interdiszciplináris gondolkodásmódot. Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Tudományos Bizottságának közleménye: https://mta.hu/ii-osztaly/tiltakozas-a-muveszettortenet-targy-megszuntetese-ellen-a-gimnaziumi-alaptantervben-113437?mibextid=xfxF2i
  12 581 a 15 000 Aláírásból
  Készítette: Viktor Szalóki Picture
 • Tiltakozás Karikó-Tóth Tibor intézményvezető kinevezésének visszavonása ellen
  Karikó-Tóth Tibor több évtizede vezeti az intézményt, munkája, szakmai és erkölcsi teljesítménye, hozzáállása példaértékű. Az iskola fenntartója indoklás nélkül vonta vissza kinevezését, amelyet a szülők számára sem tartott fontosnak kommunikálni. Ez az eljárás felháborító és méltatlan mindannyiunkkal szemben.
  1 136 a 2 000 Aláírásból
  Készítette: Sándor Kovács
 • Kiállás Ádám Zoltán mellett
  A BME és az ELTE dolgozóiként úgy látjuk, hogy ha nem tiltakozunk kellő erővel, akkor miránk vagy közvetlen kollégáinkra is az a sors vár, mint a Corvinusról elbocsátott Ádám Zoltánra. Aki ki akarja fejezni tiltakozását ez ellen a szégyenletes elbocsátás ellen, és szolidaritást vállal Ádám Zoltánnal, itt tudja ezt megtenni. Valamint kérünk mindenkit, hogy ossza meg a felhívást minden lehetséges online platformon, csoportban, oldalon!
  19 207 a 20 000 Aláírásból
  Készítette: Péter Pál Ther
 • Tiltakozunk a kismarosi általános iskola igazgatónőjének eltávolítása ellen!
  Az érthetetlen döntés miatt matematika szakos tanár nélkül maradhat az iskola. A jelenlegi pedagógus-hiányos időkben rendkívül valószínűtlennek tűnik, hogy új matematika tanár jelentkezzen szeptemberig az intézménybe. Ugyanakkor számos más pedagógus is fontolgatja a távozást a döntés miatt, és a tavalyi iskolaév végével már öt dolgozó felmondott. Valószínűsíthető, hogy a tanári kar 70-80 %-a felmond. Így maga az oktatás is veszélybe kerülhet, jó tanárokat veszítenénk, ráadásul nem tudjuk, kikkel, (ha lesz kikkel) fogják őket pótolni. Ezzel sérülhet a gyerekek tanuláshoz való joga.
  231 a 300 Aláírásból
  Készítette: kismarosi szülők
 • Szavazzanak nemmel a státusztörvényre Miskolc országgyűlési képviselői!
  Az országunk, oktatásunk jövőjének elengedhetetlen alapvető szükséglete lenne a független oktatáshoz való jog. Amit a fent előterjesztett törvényjavaslat teljes mértékben megsért. Ez ellen küzd mindenki, aki valóban a nép érdekeit, jövőjét tartja szem előtt!
  345 a 400 Aláírásból
  Készítette: Lujza Sikoparija
 • Szavazzon nemmel a státusztörvényre Veszprém országgyűlési képviselője!
  Az országunk, oktatásunk jövőjének elengedhetetlen alapvető szükséglete lenne a független oktatáshoz való jog. Amit a fent előterjesztett törvényjavaslat teljes mértékben megsért. Ez ellen küzd mindenki, aki valóban a nép érdekeit, jövőjét tartja szem előtt!
  411 a 500 Aláírásból
  Készítette: Dávid Tóth
 • Ne vezessék be a státusztörvényt, és ne módosítsák a köznevelési törvényt!
  Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP PLUSZ) keretén belül Magyarország kormánya többek között a következő vállalásokat tette: „… a Kormány és a Parlament nem fog egyoldalúan bevezetni a pedagógusok munkaterheit növelő, a meglévő szakmai autonómiát korlátozó vagy a szakma vonzerejét csökkentő szabályokat. Ilyen intézkedésre kizárólag a legnagyobb pedagógus-szakszervezetekkel folytatott érdemi társadalmi párbeszéd alapján, különösen a szerzett jogok tekintetében konszenzusra törekedve kerülhet sor.” A “...köznevelésben foglalkoztatottak jogállásáról és egyes kapcsolódó törvények módosításáról” c. törvénytervezet még tovább korlátozná a pedagógusok szakmai autonómiáját és számos szerzett jog elvesztésével járna. A nyilvánosságra került javaslat a kormány állításaival szemben nem veszi figyelembe a szakszervezetek és a szakmai szervezetek véleményét sem. A bevezetni tervezett státusztörvény a pedagógusok, a tanulók, a szülők, a nevelőtestületek és más intézményi közösségek eddigi jogait csorbítja, összességében helyzetük romlásával fog járni mind szakmai, mind a dolgozókat érintő szabályok tekintetében. Kezdeményező szervezetek: Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, Pedagógusok Szakszervezete, Pedagógus Egység, Tanítanék Mozgalom, Civil Közoktatási Platform [1] https://kormany.hu/dokumentumtar/koznev-fogl-jogall-es-egyes-kapcs-tvk-mod-mo-2023-evi-kozp-ktgvet-sz-tv-modos https://nedolgozzingyen.hu/2023/03/07/torvenytervezet-a-koznevelesben-foglalkoztatottak-jogfosztasarol/ https://nedolgozzingyen.hu/2023/03/01/8125/ https://ckpinfo.hu/2023/03/08/a-civil-kozoktatasi-platform-velemenye-az-egyeztetesre-bocsatott-jogszabalyokrol/
  31 061 a 35 000 Aláírásból
  Készítette: Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete | Pedagógusok Szakszervezete
 • Maradjon meg a Honfi ovi
  "több óvodában is csoportszobák maradtak üresen" Ez még a Kölcsey téri óvodára sem igaz, hiszen jelenleg 77 férőhelyesnek van minősítve, pont az átszervezéssel tervezik 100 főre módosítani a befogadóképességet, azzal, hogy a jelenlegi tornatermet csoportszobává alakítják. Természetesen a Honfi ovi esetén fel sem merült az üres csoportszoba az elmúlt évtizedekben. "Az érintett óvodákba járó, iskolába még nem menő gyerekek elhelyezése a közeli óvodákban biztosított úgy, hogy a csoportok és a velük foglalkozó óvodapedagógusok is együtt kerülhetnek ugyanabba az óvodába." A képviselő asszony és a Szegedi ÓVI igazgatónője tájékoztatta a szülőket, hogy az Energiamegtakarítási intézkedési terv lehetőséget adott arra, hogy a köznevelési törvény azon pontját figyelmen kívül hagyják, miszerint megkezdett tanévben/nevelési évben már meglévő csoportokat átszervezni, megszüntetni nem engedélyezett. Amikor az Energiamegtakarítási intézkedési terv a tavasz beálltával érvényét veszti követeljük, hogy a törvényben előírt csoportokat állítsák vissza az eredeti állapotba. Ugyanis a Kölcsey téri óvoda három csoportjából egyet szétszakítottak és a pedagógusokat is szétválasztották. Ezen tények ismeretében, két követelésünk van és több kérés megfontolását kérjük magától. Mindemellett nagyra értékelnénk, ha írásban is részletesen megválaszolná mindegyiket. 1. Követeljük, hogy a 2022.02.15-én esedékes közgyűlésen a tervezett négy óvoda bezárásának szavazását osszák fel és legalább a Tápéi intézményekkel kapcsolatban külön szavazás történjen miután a képviselők megismerték a petíciónkat. 2. Amikor az Energiamegtakarítási intézkedési terv a tavasz beálltával érvényét veszti követeljük, hogy a törvényben előírt megtartási kötelezettség miatt a szétbontott csoportot állítsák vissza az eredeti állapotba. Ezzel újra megfelelve a törvényi előírásoknak. 3. Kérjük képviselje érdekeinket a választott önkormányzati képviselőnk helyett is, aki kijelentette, hogy nem kompromisszumképes a rosszul kivitelezett ideiglenes és az elfogadhatatlan tervezett permanens átszervezés bárminemű összehangolásában, kijavításában, megváltoztatásában, mert neki képviselnie kell azt a 28 családot is, aki neki egy Facebook üzenetben jelezte, hogy bölcsődét szeretne, még ha ez másik 100 család számára elfogadhatatlan is. 4. Kérjük ne zárják be a környék nagyobb kihasználtságú óvodáját, de amennyiben elengedhetetlen Tápét tekintve a megtakarítás véghezvitele - hogy mi magunk is mutassunk fel alternatívát - kérjük fontolja meg, hogy a Kölcsey téri oviba ideiglenesen ne fogadjanak új gyerekeket, amíg el nem érik azt a létszámot, hogy azt az épületszárnyat lezárhassák, ahol most a Honfi ovi került ideiglenesen. Ezzel is támogatva, hogy a Honfi oviba a következő tanévtől több gyereket tudjanak a szülők beíratni, ezzel elérve a kívánt kihasználtságot, illetve, hogy csökkenteni tudják a Kölcsey téri intézmény folyó költségeit. Nem mellékesen a Kölcsey téri ovi harmadik (jelenleg év közben szétválasztott) 13 fős csoportja a tájékoztatójuk statisztikái szerint pont kényelmesen elférne a Honfi ovi várható jövő évi beiratkozóival együtt, hiszen pont ennyi üres hely van illetve ballagó ovis lesz. Így bár annak a csoportnak a megbontása jövő évtől ugyanúgy nem lenne orvosolva, de mellette 30-40 gyermek megtarthatná az óvodáját, a másik két csoport is megmaradhatna a jelenlegi létszámmal és nem állna fenn az a túlzsúfoltság, amire most a szülők panaszkodnak, illetve nem kellene a pedagógusoknak olyan informális kéréssel élniük a szülők felé, hogy ha tehetik, akkor ne vigyék be a gyerekeket. 5. Ne válasszák el a gyerekektől a pedagógusaikat többszöri átcsoportosítással, csoport szétválasztással, tanév közben és lehetőleg tanévenként sem, hiszen deklaráltan nem céljuk nehezíteni a pedagógusok munkáját az iskolára való felkészítésre és tovább csökkenteni a társadalmi megbecsülésüket. 6. Új szolgáltatás létesítése esetén úgy, mint az új Tápéi bölcsőde, készüljön hivatalos és professzionális igényfelmérés, illetve hatástanulmány. Facebook körüzenet helyett egy minden érintett fél által elfogadható végrehajtási tervvel, ami tartalmazza a szükséges áldozatokat is. Fontolja meg egyéb épületek hasznosítását, hiszen van több olyan intézmény is, ami például idén zárt be Tápén. 7. Amennyiben semmilyen kompromisszum lehetőségét nem látja a petíciót aláírókkal, fontolja meg, hogy eléri, hogy a közgyűlés kötelezze az átalakítást végrehajtó Szegedi ÓVI-t, hogy a szabad intézményválasztás lehetőségét fenntartja a megszűnő Honfi ovi összes gyermeke számára és kiemelten kezelje ezen gyermekek szüleinek átiratkozási szándékát.
  586 a 600 Aláírásból
  Készítette: Tamás Gémes