• Vonja vissza a kormány a kötelező postai regisztrációt a webáruházak számára!
  Sürgősen követeljük ennek a módosításnak a visszavonását az alábbi érvek alapján: 1. Versenyellenes lépés: A kormányrendelet módosítás mesterségesen előnyhöz juttatja az egyik szolgáltatót, nevezetesen a Magyar Postát. Ezáltal a többi szereplőt hátrányba hozzák, így korlátozzák a piaci versenyt is. Ez sérti a tisztességes piaci verseny alapelveit és hosszú távon csökkenti a szolgáltatások minőségét. 2. Webshopokra nehezedő többlet terhek: Mivel a Magyar Posta kis csomagszám esetén nem jön házhoz csomagfelvétre, ezért a módosítás különösen a kisvállalkozásokat sújtja. Nekik el kell vinniük a csomagokat a legközelebbi postára, majd ott sorban állniuk. Ez az extra teher nem csak pénzügyi, hanem időbeli vonzattal is jár, ami hátráltatja a vállalkozások növekedését és fejlődését. 3. A vásárlók kiszolgálásának alacsony minősége: A postai szolgáltatások jelenlegi minősége és megbízhatósága messze elmarad a többi piaci szereplőjétől és a fogyasztók elvárásaitól. A módosítás további terhet ró egy amúgy is túlterhelt és gyakran kritizált rendszerre, ami a postai szolgáltatások további romlásához vezet. Ezért kérjük Orbán Viktor kormányfőt és Magyarország kormányát, hogy haladéktalanul vonja vissza a Postai Kormányrendelet említett módosítását, és kezdjen párbeszédet az érintett piaci szereplőkkel annak érdekében, hogy olyan megoldások szülessenek, amelyek elősegítik a versenyképes piaci környezetet, támogatják a vállalkozásokat és a legmagasabb minőségű szolgáltatást nyújtják a fogyasztóknak. Bízunk abban, hogy közös erőfeszítéssel elérhetjük a magyar postai szolgáltatások és az e-kereskedelem egészséges fejlődését. Csatlakozz hozzánk, írd alá, és osszd meg ezt a petíciót, hogy együtt erősebb hangot adjunk követeléseinknek!
  60 a 100 Aláírásból
  Készítette: Anita Gál
 • Valljanak színt! Derüljön ki, hogy pontosan mi történt a kegyelmi ügyben!
  Ez az ügy rávilágít arra, hogy a kormány évtizedes narratívája, keresztény erkölcse, nemzeti érzülete egy totális hazugság. Megmutatja, hogy a császár meztelen. Bizonyítja, hogy semmilyen erkölcs, semmilyen érték nem számít valójában, ha a saját érdekeikről és embereikről van szó. Keretet ad mindannak, amit hosszú évek óta tapasztalunk. Csak propaganda van! Nincs igazi gyermekvédelem, szétesett a szociális háló, az iskolák csak vegetálnak, miközben a melegpropagandával meg nemváltással riogatják a népet, a gyermekeink egészségügyi ellátásáról már nem is beszélve. Eközben néhány család maffiaszerűen leuralta az országot, és a közvagyon, az általunk megtermelt javak álszent és demagóg politikusok, megmondóemberek és az általuk épített hazugságvilág fenntartására mennek el. Ebben az ügyben nincs kézre álló hazugság, jöjjön hát az igazság!
  12 715 a 15 000 Aláírásból
  Készítette: Amália Cser
 • Elég a propagandából! Rogán Antalnak mennie kell!
  Rogán Antal a felelős azért, hogy az elmúlt években folyamatos lejáratókampányok, hazugságok és propaganda üzenetek uralják le az országot. A társadalom szétszakítása őt is terheli. (fotó: MTI)
  17 727 a 20 000 Aláírásból
  Készítette: Viktor Szalóki Picture
 • Hozzák nyilvánosságra, kik részesültek elnöki kegyelemben
  Novák Katalin 2022-ben 17, 2023-ban 40 kegyelmi kérelmet fogadott el, köztük K.Endréét és Budaházy Györgyét. Okunk van feltételezni, hogy a többi kegyelmi ügy is legalább ennyire fajsúlyos, de semmilyen információ nem ismerhető meg. Jogunk van tudni, hogy az országunkban ki és miért kap elnöki kegyelmet. Derüljön ki, hogy kik kaptak elnöki kegyelmet, hogy kik terjesztették fel ezeket az ügyeket, és miért döntöttek úgy, hogy elfogadják azokat.
  706 a 800 Aláírásból
  Készítette: Viktor Szalóki Picture
 • Köztársasági Elnök személyének a nép általi választása
  A Köztársasági elnök személye a nép által kel, hogy megválasztásra kerüljön. Pártpolitikai befolyások és nyomásoktól mentesen kel tudnia feladatát tennie. Mélyen kell elgondolkodnia annak aki nem látja mi a lényeg. Identitásunk és értékrendünkről van szó. A Szentkorona keresztény mivoltunkra mutat rá, ami bármi hittel, vagy közömbösséggel is legyen bárki ez iránt, az egyéni, személyi szabadságunk ebben rejlik. Tessék gondolkodni és felelősen állást foglalni.
  9 a 100 Aláírásból
  Készítette: József Tóth Picture
 • Varga Judit ne vezethessen EP listát
  Egy ilyen felelőtlen ember ne képviselhesse a magyar embereket.
  5 a 100 Aláírásból
  Készítette: Attila Bodó
 • Követeljük a technikai és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők bérrendezését!
  Küldd el te is a leveledet a Belügyminisztériumnak: Tisztelt Pintér Sándor belügyminiszter úr! A pedagógusok bértömeg-emelése időszerű és az oktatás működése szempontjából szükségszerű volt. A nem pedagógus végzettségű nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők (NOKS) és a technikai alkalmazottak azonban nem kaptak béremelést, amely bérfeszültséget okoz. A pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek, az óvodai dajkák áldozatos munkája nélkülözhetetlen az óvodák, iskolák mindennapjaiban. Ők azok, akikre nemcsak a pedagógusok és a gyermekek, diákok számíthatnak, hanem az intézmények vezetői is, hiszen sokszor a pedagógushiányt is az ő munkaterheik növelésével orvosolják. Az óvoda- és iskolatitkárok kulcsfontosságú szerepet töltenek be az oktatási intézmények működésében. További példaként említhetjük a rendszergazdákat is, az ő munkájuk is nélkülözhetetlen az iskolák és óvodák digitális infrastruktúrájának fenntartásához, nélkülük a gyermekek digitális kompetenciáinak fejlesztése sem valósulhatna meg a tanórákon. Az olvasás gyermekekkel való megszerettetése a modern korban sok esetben nagy kihívás. Az iskolai könyvtárosok munkájának köszönhetően a tanulók könnyen találhatnak érdeklődésüknek megfelelő olvasnivalót az iskolai könyvtárakban, valamint segítséget kapnak a tananyag feldolgozásához is. A portások, karbantartók, kertészek és takarítók munkája eredményeképpen a gyermekek biztonságos, rendezett körülmények között tanulhatnak az intézményekben. A laboránsok munkája nélkül a természettudományos órákon nehezebben lehetne kísérleteket végezni, a diákok természettudományos kompetenciáját fejleszteni. Gyógytestnevelők nélkül az arra szoruló gyermekek nem részesülnének a mozgáskoordinációjuk fejlődéséhez nélkülözhetetlen támogatásban. Az ilyen szakemberekből már most is hatalmas hiány van, és félő, hogy a kialakult bérfeszültség miatt még többen hagyhatják el a pályát. Felháborítónak tartom, hogy a technikai és nem pedagógus végzettségű NOKS munkakörben alkalmazottak nélkülözhetetlen munkáját nem becsülik meg anyagilag. Az ő bérük a garantált bérminimumhoz közeli összeg, ám ez az elvégzett munkájukhoz képest méltatlanul alacsony. Kérem a köznevelésért is felelős belügyminisztert, hogy az említett oktatásban dolgozóknak is mielőbb dolgozzanak ki és hajtsanak végre olyan bérfejlesztést, amellyel anyagilag is elismerik a gyermekek érdekében végzett nélkülözhetetlen munkájukat!
  3 850 a 4 000 Aláírásból
  Készítette: Pedagógusok Szakszervezete
 • Legyen országos emléknap a romák elleni terrortámadás!
  Vajon akkor is ez a cinkos hallgatás övezné a gyilkosság-sorozatot, ha történetesen nem romák az áldozatok? Vajon a politika - amikor egyáltalán megteszi - akkor is egy másik gyilkossággal egyszerre emlegetné a terrort, mintha az egyikből jogosan következett volna a másik? Mi, magyar honpolgárok és szervezetek hisszük, hogy a legnagyobb tragédiák akkor válnak még súlyosabb veszteséggé, ha nem tanulunk belőlük. Meg kell értenünk, hogy mi vezetett odáig, hogy egy terrorcsoport több mint egy éven keresztül szinte havonta indíthatott támadásokat anélkül, hogy elkapták volna őket! Szembe kell néznünk azokkal a társadalmi viszonyokkal, amelyek megágyaztak egy, a magyarokat bőrszín alapján szétválasztó bűncselekmény-sorozatnak! Fel kell dolgoznunk a támadások és a rettegés okozta traumákat, amelyek még most is az elhallgatás palástjában rejtőzködnek! Emlékeznünk és emlékeztetnünk kell, hogy a ma 15 éves fiatalok ne kövessék el azokat a hibákat, amit mi, elődeik! Meggyőződésünk, hogy a jelenkor egyik meghatározó tragédiájának a hivatalos emlékezetpolitikában van a helye, hiszen csak ez által biztosítható az események méltó feldolgozása és emlékezete. Csatlakozz hozzánk és követeljük együtt a Magyar Országgyűléstől, hogy nyilvánítsák a Romák Elleni Terrortámadás Emléknapjává a tatárszentgyörgyi gyilkosság évfordulóját, február 23-át! Budapest, 2024. 02.09. Kezdeményezők: Arató Katica, Karisz Kisebbségi Egyesület Balogh Fruzsina, Kethane-Együtt Egyesület Balogh Rodrigó, Független Színház Magyarország Bálint Mónika, Civil Kollégium alapítvány Bari Judit, Zöld Jogi Platform Benkő Fruzsina, InDaHouse Hungary Egyesület Berki Judit, NMCKKSZSZ Bitó-Balogh Zsanett, Somnakuno Drom Roma Női Civil Egyesület Bódis Kriszta, "Van Helyed" A Közös Jövőnkért Alapítvány Bogdánné Tímea, Érdekem az Érdeked Egyesület Boldizsár-Iván Katalin, Integrom Program Both Emőke, Bagázs Közhasznú Egyesület Buzás-Hábel Géza, Diverse Youth Network Csemer Patrícia, LÉTRA Egyesület Daróczi Ágnes, Romano Instituto Alapítvány Deák Éva, Partners Hungary Dósa Valéria, Varázskert Egyesület dr. Bársony János, Romano Instituto Alapítvány Farkas László, Fiatal Romák Országos Szövetsége Farkas Tünde, Mezőszemere Roma Nemzetiségi Önkormányzata Herfort Marietta, Phiren Amenca Nemzetközi Hálózat Horváth Tibor, Hátrányból Győzelem Egyesület Kadét Ernő, Roma Sajtóközpont Egyesület Kálló Károly, Bhim Rao Egyesület Kegye Adél, Rosa Parks Alapítvány Kovács Vera, Utcáról Lakásba Egyesület Makula Réka, XXI. SZÁZADI ROMA NŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE Molnár György, C8 Civilek Józsefvárosért Molnár István Gábor, Eötvös József Cigány - Magyar Pedagógiai Társaság Móra Veronika, Ökotárs Alapítvány Mile Kristóf, Egységes Diákfront Nagy István, Romano Drom Egyesület Nun András, Autonómia Alapítvány Nyirati András, Emberség Erejével Alapítvány Oláh József, Méltóságot a Romáknak Mozgalom Rácz Béla, 1 Magyarország Kezdeményezés Rafael Zsolt, Valamit Mindenkiért Egyesület Siroki László, Romama Szénási Szilvia, Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány Szomora Szilárd, NMCKKSZSZ Szőke Judit, Új Start Alapítvány Trendl Fanni, Romaversitas Alapítvány Törley Katalin, Tanítanék Mozgalom Varga Erika, Romani Design Vig Dávid, Amnesty International Magyarország Zubek Adrienn, Polgár Alapítvány az Esélyekért
  2 711 a 3 000 Aláírásból
  Készítette: Roma Sajtóközpont Picture
 • Ne védjen a köztársasági elnök pedofil bűnözőket és azok bűntársait
  Egy pedofilt fedező bűntársnak nem adhat a köztársasági elnök kegyelmet! Az Országgyűlés kötelessége, hogy felelősségre vonja az államfőt, ha magától nem mond le az eset után. Novák Katalin ezek után nem maradhat köztársasági elnöki pozíciójában! Ezért kérjük az országgyűlési képviselőktől, frakcióktól, hogy fosszák meg a tisztségétől Novák Katalint! Egy köztársasági elnök nem védhet pedofilokat és azok bűntársait! https://444.hu/2024/02/02/novak-katalin-kegyelmet-adott-a-bicskei-gyerekotthon-pedofil-exigazgatojat-fedezo-buntarsnak (fotó: MTI)
  22 945 a 25 000 Aláírásból
  Készítette: Viktor Szalóki Picture
 • Nyílt levél Svédország NATO tagságáról
  Ezen nyílt levéllel célunk annak a demonstrálása, mi szerint Magyarországon többségben vannak az európai értékek, az Európai Unió mellett elkötelezett és Svédország NATO tagságát támogató állampolgárok. Kezdeményezők/ Initiators/ Initiativtagare: Balázs Péter, a Magyar Köztársaság külügyminisztere, 2009-2010, Csabalik Zsuzsanna, Függetlenek SZIVE, Göncz Kinga, a Magyar Köztársaság külügyminisztere, 2006-2009, Jeszenszky Géza, a Magyar Köztársaság külügyminisztere, 1990-1994, Horgas Péter, Civil Bázis, Kiss Gergő, diák, az Országos Közös Akarat (OKA) tagja, Dr. Kónya Zsuzsanna, Padtársak Miskolc, Kovács Erika, Civil Bázis, Kovács Éva, Miután Felmondtam, Kürti Judit, Civil Bázis, Máté Barbara, Civil Bázis, Nagy Eszter, Európai Föderalisták Uniója, Dr. Noszkai Gábor, jogász, Nyakó István, Esély Közösség, Palotás János, közgazdász, Pappné Bodolai Rita, Függetlenek SZIVE Perlaki-Borsos Noel, diák, az Országos Közös Akarat (OKA) tagja, Róna Péter, közgazdász, köztársasági elnök-jelölt, 2022, Sikoparija Lujza, Miután Felmondtam, Szentes Ágota, jogszociológus, Szilágyi Kitty, Civil Bázis Talyigás Katalin, szociológus, Törzsök Erika, szociológus, kisebbségkutató, Ujhelyi István, Esély Közösség, Várkonyi Tibor, Civil Bázis, Vörös Imre, alkotmányjogász, Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármestere
  296 a 300 Aláírásból
  Készítette: Civil Bázis
 • Ragaszkodunk a hétvégi és éjszakai orvosi ügyelethez Biatorbágyon!
  - A biatorbágyi ügyelet a város egészségházában biztosított. - Az ott dolgozók is mélyen elkötelezettek a lakosság iránt. - Ha a helyi ügyeletet felszámolják, Biatorbágy mellett a szomszédos települések közel 30 ezer lakosa hétvégeken és éjszakánként rendkívül hátrányos helyzetbe kerül. - Budakeszin a tervek szerint az ott állomásozó egyetlen orvosnak esélye nem lesz beülni a reá várakozó sor mellett az egyetlen autóba, hogy kimenjen az összességében 100-ezernyi lakos közül ahhoz, akinek épp életmentő beavatkozás kell. - Ugyanakkor a tapasztalat szerint a jobb híján vidékről elhívott, túlterhelt mentők nem ritkán 4-7 óra múlva érnek ki a helyszínre. - Nem értünk egyet a hivatal jelenlegi állásfoglalásával, mi szerint az éjszakai és hétvégi ügyelet kényelmi szolgáltatás lenne. A lakosság egészségi állapotának ismeretében, és az ügyeletet végző szakemberek tapasztalata szerint is a szolgáltatás életmentő!
  91 a 100 Aláírásból
  Készítette: Patrióta Városvédő Közéleti Egyesület Picture
 • Hozzák nyilvánosságra az iskolabezárások tervezetét
  Az iskolák dolgozóit húsbavágóan érintik az iskolabezárások. A kistérségek tekintetében pedig a szülőknek egyáltalán nem mindegy, hogy a saját településén, környékén kell elvinnie a gyermekét iskolába - vagy egy távolabbi településre. Pártpolitikai érdekek miatt nem akarják nyilvánosságra hozni most, hogy melyek azok a települések, amelyeket érintenének a bezárások. A kormány fél attól, hogy az iskolabezárás kifejezés negatív hatással lenne a támogatottságukra, vagy akár a közelgő választásokra, így az információk alapján jelenleg is csak „racionalizálás" vagy „struktúraátalakítás" néven említik ezt. https://hvg.hu/360/20240118_Iskolak_tucatjait_zarna_be_a_kormany_az_onkormanyzati_valasztasok_utan https://444.hu/2024/01/18/videki-iskolak-bezarasara-keszul-a-kormany
  57 a 100 Aláírásból
  Készítette: Viktor Szalóki Picture