• Mentsük meg a RAM könyvtárat!
  A könyvtár a környék kulturális életének szerves része; sok kisgyermekes család életében fontos találkozóhely, és a könyvekhez és ilyen módon a kultúrához való hozzáférés elsődleges forrása.
  710 a 800 Aláírásból
  Készítette: Zoltán Volcz
 • Legyen vasárnap is Nyugi!
  Te is úgy gondolod, hogy szükség van a vasárnapi Nyugira? Írd alá petíciónkat! Barátsággal, Turi Ádám és Szűcs Dániel
  8 a 100 Aláírásból
  Készítette: Dana Szűcs
 • Őrizzük meg a Veszprémvölgy értékeit és hangulatát!
  Fontos megőriznünk értékeinket! Fontos, mert veszpréminek lenni büszkeség!
  5 733 a 6 000 Aláírásból
  Készítette: Adrienn Gyimesi-Bakon
 • Bocsánatot kérek az angol válogatottól az őket ért inzultusért!
  Fontosnak tartom, hogy kifejezzük: elítéljük az erőszakos és kirekesztő viselkedést. Sajnálatos, hogy a külvilág egyre inkább ezzel a hozzáállással azonosítja a magyarokat. Szeretném, ha megmutatnánk, hogy ez nincs így!
  121 a 200 Aláírásból
  Készítette: Eszter Kovács
 • Tihany hattyúja
  Mert teljes harmóniában van Tihany hangulatával, és hagyományaival.
  401 a 500 Aláírásból
  Készítette: Csaba Császár
 • Lengyel testvérvárost Bajának: 🇵🇱❤️🇭🇺
  🇵🇱🇭🇺Határokon átívelő kulturális és gazdasági kapcsolatok kiállítása és erősítése. 🇵🇱🇭🇺Nemzetközi oktatási lehetőségek létrehozása és fejlesztése. 🇵🇱🇭🇺Gasztro-kulturális és turisztikai lehetőségek megalapozása és sikeressé tétele. 🇵🇱🇭🇺Szolidaritási és segélyakciók összhangolt lebonyolítàsa.
  5 a 100 Aláírásból
  Készítette: Preininger Rozália Picture
 • Ne bontsák tovább Budapest épített örökségét!
  Hatalmas veszteség, ha mindannyiunk épített örökségét tönkretesszük. Ezek az emlékek később nem hozhatók vissza! Erzsébetváros már amúgy is a Belváros egyik legszennyezettebb levegőjű kerülete. A védett épületek helyére felhúzott sokemeletes beton- és üvegtornyok a terület szellőzését tovább nehezítik, növelik az autóforgalmat, és csökkentik a meglévő lakások benapozottságát. Rontják az egész környék élhetőségét, és örökre elpusztítják a kerület óriási turisztikai vonzerőt is jelentő történelmi hangulatát.
  1 941 a 2 000 Aláírásból
  Készítette: ÓVÁS Egyesület
 • Mentsük meg a Radetzky laktanyát
  Tájékoztassa az állampolgárokat az építkezés részleteiről, tegye nyilvánossá a terveket a Bem téri történelmi épület felújításáról, esetleges átépítéséről. Követeljük a lakossági fórum és az építési eljárás – engedélyek, kormányhivatali döntések - nyilvánosságát! Tegye közzé a hatástanulmányokat az építkezés következményeivel kapcsolatban. Különös tekintettel a Bem József utcai bauxitos házakra, valamint a környező házak állapotára, pincékre vonatkozólag a Rózsadomb felől a Duna felé folyó talajvizek megzavarásáról, felduzzasztásáról egy esetleges mélygarázzsal! Az elmúlt évek hatalmas esőzéseinél tapasztalt „árvízi helyzetek” miatt sem hagyható figyelmen kívül, mit és hogyan akarnak átépíteni. Maximálisan vegye figyelembe a műemlékvédelmi elvárásokat: a történelmi, kulturális, nemzeti örökség szempontjait, az UNESCO ajánlásait, szabályait, ezt követően pedig gondoskodjon azok betartásáról! Ez az épület egy kiemelt ’56-os emlékhely, amelyet minél inkább eredeti állapotában kellene megtartani. A Radetzky-laktanya épületét 2019-ben vette meg a WS Buda Project Kft (cégjegyzésre jogosultak: Scheer Sándor és Wáberer György). Az előző tulajdonossal (HB Reavis) történő per során a bíróság úgy ítélte meg: a beruházó nem építhet a korábban kapott építési engedély alapján. Az ügy a Kúriára került, amely eljárási hibákra hivatkozva megsemmisítette az ítéletet, és új eljárást kezdeményezett. Ez azonban nem zárult új ítélettel, mivel a peres felek 2018-ban kérték az ügy szüneteltetését, aztán a HB Reavis eladta az ingatlant. Az új tulajdonos semmilyen információt nem helyezett ki az épületre miután munkálatokat kezdtek szeptember folyamán. Mindezek ismeretében követeljük, hogy a Tulajdonos bontási és építési tevékenységet ne folytasson! Egyúttal kérjük, hogy bár a Tulajdonos nem köteles a helyi önkormányzattal egyeztetni, mégis kezdjen haladéktalan egyeztetéseket a kerületi önkormányzati építési osztályával, hogy az ottani szakemberek átláthassák a konkrét beépítési/átépítési terveket, arról tervtanácsi ülésen szakmai álláspontot is kiadhassanak! Javasoljuk az önkormányzatok és a befektető között a fejlesztés hasznának megosztását célzó terv alapján történő egyezség létrehozását! Követeljük az önkormányzatok mint ügyfelek bevonását az előkészítő-tervező munkába! Felkérjük a II. kerületi Önkormányzatot, hogy továbbra is támogassa a civilek érdekvédő munkáját! Kérjük egy lakossági tájékoztatási platform létrehozását, hogy mind a beruházókkal, mind az önkormányzattal való kapcsolattartás és információáramlás akadálytalanul megtörténhessen és mindhárom fél birtokában legyen az információknak. Felszólítjuk a befektetőt, hogy garanciaalapot hozzon létre az építkezés okozta lehetséges károk rendezésére. A Radetzky-laktanya ügye mindnyájunkat érint. Egyrészt nemzetünkhöz erősen kötődő történelmi emlékek kapcsolódnak az épülethez, másrészt fontos a lakókörnyezetünk rendezettsége, emlékeink, történelmünk megőrzése a Radetzky-laktanya épületének méltó és jogszerű rekonstrukciója által, megfelelő funkciók betöltésével. Jelen petíció megalkotói leszögezik, hogy nem önmagában a beruházás létrejöttét, nem az épület felkarolását kívánják megakadályozni. Ellenkezőleg: egy olyan fejlesztés megvalósulását szorgalmazzuk, amely három fő szempont figyelembe vételével a széleskörű közmegelégedést szolgálná: ~Nyilvánosság, társadalmasítás - a teljes eljárás és a vonatkozó dokumentumok (egyeztetések jegyzőkönyvei, látványtervek, ütemezés, funkciók, finanszírozás, stb.) nyilvánosságának biztosítása, a tervek részvételi alapú társadalmasítása a II. kerületi lakosság körében. ~Egyeztetés, párbeszéd - egyeztető platform létrehozása, a párbeszéd feltételeinek megteremtése a II. kerületi lakossággal, a hazai örökségvédelem több szakmai képviselőjével, a telek szomszédsággal érintett önkormányzatokkal, ügyféljoguk érvényesítése mellett. ~Örökségvédelem, jogfolytonosság - a hazai és nemzetközi örökségvédelmi ajánlások messzemenő betartása, a műemléki védettség korábbi megsértésének elutasítása. Az általunk védelmezett épület sorsán túlmenően meggyőződésünk, hogy ezek a feltételek elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy nemzetgazdaságilag kiemelt beruházás nyomon követhetően a nemzet érdekeit szolgálja. Amennyiben a kiemelt státusz ezen kritériumok megvalósulását törvényileg nem teszi lehetővé, úgy felszólítjuk az illetékeseket a kiemelés megszüntetésére, új, nyilvános eljárás kezdeményezésére! Hisszük, hogy ügyünk következetes, civil képviseletével hozzájárulunk egy olyan, új beruházási gyakorlathoz Magyarországon, amelynél a gazdasági érdekek mellett a jogi-erkölcsi elvárások magasabb szinten érvényesülhetnek! Ha egyetértesz a céljainkkal, írd alá a petíciót! Tájékozódj a civilek oldalán: Mentsük meg a Radetzky-laktanyát: https://www.facebook.com/Radetzkylaktanya
  684 a 800 Aláírásból
  Készítette: Emília Pilisi
 • Emléktáblát Barta Tamásnak Zuglóban
  Barta Tamás 1957-től itt töltötte gyermekkora nagy részét és ifjúkori éveit. Itt ismerkedett koncerteken először a rock and roll-al, amelyre saját szavai szerint született. Innen indult zenészkarrierje 1965-ben. Barta Tamásnak már van egy emléktáblája a VI. kerületi Izabella utcában. Ott körülbelül 3 évet élt. Egykori kerületi szomszédai, pajtásai, és rajongói szerint Zuglóban is jár Neki egy emléktábla, mint a kerületből indult legjelentősebb magyar rockzenésznek. Kérjük, aláírásoddal támogasd szándékunkat.
  89 a 100 Aláírásból
  Készítette: Eszter Gábor Picture
 • Maradjon a Csillagnéző a Ligetben
  "Általában azt vallom, hogy amit az élet behoz, elénk dob, azt a szülő dolga okos kommentárral, odaforduló figyelemmel, finom megbeszéléssel bedolgozni a gyerek rendszerébe (Frank Orsolya, pszichológus)".
  7 a 100 Aláírásból
  Készítette: Andras Lenart
 • LEGYEN MÁSKÉPP! - szolidaritási nyilatkozat
  Kiállunk az előadóművészeti területen szükséges, szakmai szempontokon alapuló, korszerű pedagógiai, fejlődéspszichológiai és etikai értékrend megalapozása mellett! Duda Éva Társulat Budapest, 2020 08. 01. Hivatkozások: https://azonnali.hu/dosszie/balettintezet http://mte.eu/gimnazium-kollegium/hirek/a-magyar-tancmuveszeti-egyetem-rektoranak-nyilatkozata/
  447 a 500 Aláírásból
  Készítette: Duda Éva Társulat
 • Jogot a független kultúrához!
  Ez a petíció nem az első azok sorában, melyek kiállnak a független kultúrához való jogunkért. Néhány hónappal ezelőtt már ki kellett állnunk egyszer, akkor a független színházi- és előadó-művészetet akarta a kormány intézkedéseivel bedarálni. Az elmúlt hónapok nem csupán azt mutatták meg, hogy életünkben milyen fontos szerepet játszik a kultúra, de azt is, hogy az alkotóknak fontos, sőt, létszükséglet, hogy eljuthassanak közönségükhöz. Ehhez képest jelenleg az a helyzet állt elő, hogy a kormány önkényes intézkedéseivel és a bizonytalanságban tartással már nem csupán a színházművészetet, de valamennyi független kulturális szereplő és csoport anyagi és szakmai ellehetetlenítését éri el. Köztük olyan alkotókét és alkotói csoportokét, akik eddig sem vettek igénybe állami támogatást és kizárólag közönségük és magánszponzoraik támogatásából tartották fent magukat. A kultúrához való jog alapvető emberi jog, melyet az ENSZ egyetemes emberi jogokról való nyilatkozata is rögzít. A kormány jelenlegi intézkedéseivel ezt az alapvető emberi jogunkat akarja megszüntetni.
  71 a 100 Aláírásból
  Készítette: Oktogon Közösség