• Otthont a diákoknak, szabadságot az egyetemeknek!
  A kormány – a vírushelyzet ürügyén bevezetett rendkívüli felhatalmazással visszaélve – gyökeresen új helyzetet teremtett a magyar felsőoktatásban. Az ország jövője szempontjából kulcsfontosságú ágazat fenekestől való felforgatását elkapkodva, szakmai és társadalmi egyeztetés és hatástanulmányok nélkül hajtották végre. Petíciónk a statáriális átalakítás három egyértelműen káros elemét veszi célba. A Diákváros felépítése az Orbán-rendszer sokak által támogatható elképzelése volt. A magyar felsőoktatásban ma sokkal kevesebben tanulnak, mint tíz vagy tizenöt éve. Különösen jelentősen esett vissza a hátrányos helyzetű, falvakból, kisvárosokból jövő hallgatók száma. Ennek egyik oka az, hogy - főleg Budapesten - elviselhetetlenül megemelkedtek a lakhatási költségek. Annak pedig, hogy Budapesten alig-alig van igazi egyetemi élet és egyetemi közélet, az egyik oka a megfelelő terek, helyszínek, intézmények hiánya. A Diákváros sok mindenen segíthetne – de az, ami a Fudan felépítése esetén megmarad az eredeti tervekből, semmire nem elegendő. Követeljük a Diákváros eredeti koncepció szerinti felépítését! Elfogadhatatlan, hogy a Fudan Egyetem budapesti campusa magyar közpénzből visszafizetendő, horribilis kínai hitelből, kínai munkával jöjjön létre. Ráadásul még a működtetési költségek egy része is a szűkös magyar felsőoktatási költségvetést terheli majd. A magyar adófizetők pénzén olyan intézményt akarnak létesíteni, amely a magyar diákok 99%-a számára teljesen elérhetetlen a magas tandíjak miatt. A magyar felsőoktatási intézmények pedig az oktatókért és a kutatási támogatásokért folyó versenyben olyan versenytársat kapnak, amellyel szemben semmi esélyük nem lesz. Követeljük a Fudan Hungary egyetem létrehozásának azonnali leállítását, és az erre szánt támogatás átcsoportosítását a magyar felsőoktatásba! A közelmúlt legnagyobb átalakítása az állami felsőoktatási intézmények alapítványi kezelésbe adása volt. Az alapítványi kuratóriumok sokkal erősebb jogokat kaptak az egyetemek életének irányításában, megszüntetve az egyetem és egyetem választott vezetői testületeinek autonómiáját. A kuratóriumok összetételébe az egyetemeknek beleszólása nem volt, a kurátorok a gazdasági ügyeket kivéve semmilyen felelősséggel nem tartoznak senkinek. Olyan hűbéresek, akikre a kormányfő egy egysíkú ideológia érvényesítését bízta. Az egyetemek oktatói elveszítik közalkalmazotti státuszukat, teljesen kiszolgáltatott, egyik napról a másikra lecserélhető feladatvégrehajtókká válnak. A nem kifizetődő területek – például a tanárképzés – háttérbe szorulnak, a kritikai szellem kihal. Mindez azt vetíti előre, hogy az egyetemeken egyrészt a jövedelmezőség, másrészt az engedelmesség kerül előtérbe a tudomány szabad művelése és elsajátítása helyett. Kiderült, hogy a csábító ígéreteknek (európai pénzekből segített óriási fejlesztések és az állami támogatásból fedezendő béremelések) semmi alapjuk nincs, így végképp itt az ideje, hogy megállítsuk a rombolást. Az egyetemek fenntartásának lehet jobb modellje, mint az állami fenntartás, de az csak az elképzeléseknek az összes érdekelt bevonásával folytatott kidolgozásán alapulhat és nem szolgálhatja egy szűk csoport politikai érdekeit. Követeljük az állami felsőoktatás visszaállítását, az eddigi „alapítványosító” törvények megsemmisítését!
  154 a 200 Aláírásból
  Készítette: András Máté
 • Mentsük meg az újbudai Fejlesztőházat!
  Az Andor u. 60. -as számú ingatlan területén számtalan kisvállalkozás működik, többek között az Omnivagus Egyesület által működtetett speciális falmászóterem, valamint az Újbudai Fejlesztőház, melyek speciális tornát biztosítanak a mozgásfejlődésben elmaradt, vagy sérült gyermekeknek. Ezek a létesítmények és a bennük zajló speciális foglalkozások hiánypótlóak. Amennyiben sor kerül az ingatlan eladására, az Újbudai Fejlesztőháznak új ingatlanba kell költöznie, ez pedig a szolgáltatás szüneteléséhez vezetne, továbbá kérdésessé válna, hogy találnak-e az üzemeltetők Újbudán más alkalmas helyszínt. Mivel egészen kicsi csecsemőket is érint az ügy, akiknél minden hét kimaradás az állapotukban való javulás elmaradását eredményezheti, nem tehetjük ki őket ennek.
  40 a 100 Aláírásból
  Készítette: Márk Kalo
 • Tegyünk együtt a multik átláthatóságáért!
  Jeff Bezos, az Amazon alapítója óránként 13 millió dollárt keres. Ennek ellenére a cége alig fizet adót Európában. Hogy a szabályokat megkerülve milliárdokat vághassanak zsebre, az Amazonhoz hasonló vállalatok nyereségüket a lehető legkétesebb helyeken, úgynevezett adóparadicsomokban rejtik el. Mi befizetjük a ránk kivetett adókat, az Amazon és a többi digitális óriásvállalat miért nem? Dánia, Litvánia, Portugália és más országok most megpróbálnak szembeszállni velük, és egy olyan szabályozás bevezetését támogatják, amely a cégeket a rájuk kivetett adó megfizetésére kényszerítené. A javasolt szabályozás értelmében a nagy multinacionális vállalatoknak közzé kellene tenniük, hogy mekkora bevételre tesznek szert és mennyi profitot termelnek azokban az országokban, ahol jelen vannak. Így könnyebben ellenőrizhető lenne, hogy valóban befizetik-e a rájuk eső adót, vagy trükkök százait használva kimenekítik-e a profitjukat adóparadicsomokba. Hogy mi veszélyezteti ennek a jogszabálytervezetnek az elfogadását? Magyarország, Franciaország, Ciprus, Málta és néhány másik európai uniós ország. Ezek az országok fel akarják vizezni a javaslatot és nyitva akarnak hagyni néhány kiskaput, amivel továbbra is lehetővé tennék, hogy a nagyvállalatok adóparadicsomokba menekítsék ki a bevételeiket. A javaslat végleges szövegéről jelenleg az Európai Parlament, az Európai Bizottság és az Európai Tanács képviselői egyeztetnek. Az elmúlt hetekben civil szervezetek, aktivisták és felelős polgárok Európa szerte aláírásgyűjtésbe kezdtek, hogy meggyőzzék a döntéshozóinkat: szükség van a nagyvállalatok nagyobb átláthatóságára! Lépjünk fel együtt a multinacionális nagyvállalatok adóelkerülési trükkjei ellen! Tudjuk meg végre, hogy hol mennyi adót (nem) fizetnek a multinacionális cégek! További információt az oldalunkon találsz: https://demnet.hu/eu-atlathatosag-multik-2021/ Fotó: Eurodad
  885 a 1 000 Aláírásból
  Készítette: DemNet Alapítvány
 • Összefogás a mosonmagyaróvári kórház szülészeti osztályának újraindításáért
  A fent megnevezett határozat alapján az említett osztály a megnövekedett COVID ellátás miatt fellépő aneszteziológus szakorvosi hiány miatt kényszerült ideiglenes bezárásra és átirányításra a győri Petz Aladár Megyei Oktatókórházba. Minden tiszteletünk az egészségügyben dolgozók világjárvány idején nyújtott emberfeletti teljesítményéért, valamint az egészségügy igazgatásáért felelős személyek munkájáért, azonban a vírus javuló tendenciáit tekintve úgy érezzük, hogy közel fél éves várakozás után eljött az idő, hogy összefogjunk és hallassuk a hangunk annak érdekében, hogy a minket illető, megfelelő ellátásban részesülhessünk. Egy felelősségteljes leendő anya számára a legnagyobb feladatot az jelenti, hogy a lehető legbiztonságosabb körülményeket teremtse meg gyermeke világra hozása körül. Jelen helyzetben azonban az említett osztály átmeneti zárása miatt, egy környéken élő kismama a szülés megindulásakor, vagy bármilyen komplikáció fellépésekor a sokszor csak 5 perces út helyett közel 50 perces utat kell, hogy megtegyen a győri Petz Aladár Megyei Oktatókórházig. Ezzel egyszerre veszélyeztetve önmaga, valamint születendő gyermeke életét. Tehát csupán egy ilyen esetet tekintve is egyszerre két emberélet a tét. Az elmúlt fél év alatt több gyermekének életet adó kismamát ért olyan trauma az ideiglenes bezárás és átirányítás miatt, amely meghatározó negatív tapasztalatként bélyegezte meg szülővé válásának körülményeit. Valamint az ideiglenes zárásból és a hiteles információhiányból fakadó bizonytalanság jelenleg is sok környékbeli várandós nő mindennapjait nehezíti meg. Ezen túlmenően azok a várandós kismamák, akik szülésüket háborítatlan körülmények között szeretnék megélni, a háttérkórház rendelet szerint meghatározott távolsága miatt ellehetetlenítődnek ennek lehetőségétől. Az ügyben e-mail útján kértünk hivatalos állásfoglalást a mosonmagyaróvári Karolina Kórház vezetőségétől, azonban az újranyitás lehetséges időpontjára nem kaptunk konkrét választ. Így a fent említett bizonytalanság, valamint a győri rendelőintézet megközelíthetőségéből fakadó megnövekedett teher és magasabb veszélyfaktor továbbra is fennáll. Kérjük, hogy a fenti helyzet mihamarabbi normalizálódása érdekében tegyék lehetővé a mosonmagyaróvári Karolina Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati osztályának újranyitását az ehhez kapcsolódó személyi és tárgyi feltételek megteremtésével, valamint hivatalos közlemény formájában tájékoztassanak minket ennek várható időpontjáról. Köszönettel: a Mosonmagyaróváron és környékén élő kismamák
  3 263 a 4 000 Aláírásból
  Készítette: Anita Szitás
 • Polt Péter mondjon le!
  A kormánypátokhoz közel álló személyiségek sötét ügyeinek eltussolását nem épp alaptalanul róják a legfőbb ügyész számlájára. Az eltussolt ügyekkel mégsem kívánok foglalkozni, mert ahhoz, hogy kétséget kizáróan megalapozott kijelentéseket tehessünk rájuk vonatkozólag, el kellene végezni azt a nyomozást, amit az ügyészségen leállítottak, vagy el se rendeltek. Az ügyészség koncepciós pereket folytat Ibolya Tibor főügyész elgondolása alapján. Az ügyészség számára, példának okáért a média érdeklődése folytán jelentős ügyekben, különösen médiabíráskodás esetén, ha nem sikerül a tradicionális elvárásoknak megfelelően összefüggő, logikus bizonyítást adni a vádlott bűnösségére, gyakorta magánvádló „támogatásával” mégis születik valami bizonyításféle, melynek elfogadtatása érdekében egyes ügyészek – mint például Ibolya Tibor főügyész – készek nyomást gyakorolni a bíróságra. Darák Péter nem védte a bírók, függetlenségét, pártatlanságát. Ellenkezőleg, kiszolgáltatta őket a médiának, egy 2019-es Mandiner interjúban például egyenesen azt állítva, hogy az ítélet helyessége társadalmi visszhangján mérhető le. E koncepciós perekben tisztességtelen eljárásban, megalapozatlan ítélettel fosztják meg a vádlottat becsületétől, szabadságától, vagy a vádlottat a bizonyíthatónál súlyosabb büntetőjogi tényállás szerint ítélnek el. Ezek az ügyek a médiatámogatásnak köszönhetőleg nagy népszerűségnek örvendenek. A „lúgos orvos” ügyben a meglehetősen gyanús Bene Krisztián bűnösségét egyáltalán nem sikerült bizonyítani. A vádlott bűnösségének a szavahihetőnek feltüntetett, ám ostoba, és Bene Krisztiánnal szemben megromlott kapcsolatuk miatt előítéletes sértett megfigyeléseire és megalapozatlan következtetéseire épített bizonyítása érvénytelen. A sértett által támadójának tulajdonított ismeretekről, melyeknek a sértett téves vélekedése szerint rajta kívül csak hárman – az ex, az élettárs és Bene – lehettek birtokában, valójában bárki tudomást szerezhetett, példának okáért bármelyiküktől. A darnózseli hentes bűnössége – amennyiben nem a maradványok szétszórásáról tanúskodó védett tanú az elkövető – nyilvánvaló. A holttest megsemmisítése báncselekmény. Ez közel kétséget kizáróan bizonyítja, hogy az áldozat halálát a vádlott okozta, de azért komoly kétség fér ehhez is. A szándékosság pedig egyáltalán nem bizonyított. Érdekes módon a „lúgos orvos” ügyben és a darnózseli ügyben egyaránt a vízilabdázó Gál András képviselte a magánvádat. A Fenyő János megöletésével vádolt Gyárfás Tamás, illetve a Gyárfás által tett bejelentés vonatkozásában valóban hibázó Ihász főügyész is hasonló tisztességtelen eljárásra számíthat. Gyárfás ellen maffiózókkal való kapcsolatain kívül jobbára csak e maffiózók által kicsikart, rögzített, és megvágott kijelentései, valamint e kijelentések ugyanazon maffiózók általi interpretációja szólnak. Az ügyészségnek a bíróság tisztességtelen eljárásával szemben is fel kellene lépnie a törvényesség érdekében, azonban számos megalapozott bejelentésem ellenére – melyek egy részét személyesen a legfőbb ügyészhez intéztem – mindmáig nem került sor. Vannak olyan ügyek is, amelyekben – ugyancsak törvénytelen módon – az indokoltnál enyhébb ítélet, vagy egyenesen megalapozatlan felmentés születik. Jellemzően a magántulajdon védelme során okozott halál és közveszély megítélése számíthat igen méltányos elbírálásra. A szenilis Kónya Istvánnak a Kúria mára nyugalmazott kollégiumvezető bírájának felemelő élmény volt az Országos Széchenyi Könyvtár egykori főigazgatójának felmentése, aki az utasülés ablakát betörve táskáját eltulajdonító motoros útonálló autós üldözésével közveszély okozott, és gondatlanul megölte az utast, aki a motoros bűntársa volt. Emlékezetes egy kis párt miniszterelnök-jelöltjének esete is, aki magas feszültséggel védve veteményesét, egy uborkatolvaj halálát okozta, s társát megnyomorította. Ez megrovással intézte el végül a bíróság.
  32 a 100 Aláírásból
  Készítette: Radnóti László Picture
 • Zebrát a kórház bejáratához
  Az előzőekben leírtak miatt fontos az ügy, de azért is, hogy a nagyvárosunk híre ne romoljon tovább ilyen hozzáállás következtében. Valamint a hivatali ügyintézésre is igen rossz fényt vet, hogy egy közérdekű bejelentést nem vesznek komolyan.
  341 a 400 Aláírásból
  Készítette: Huba Attila
 • Összefogással a Határ úti Kiserdőért és a környező területeken élő emberekért
  A József Attila-lakótelepet egyik oldalról M5 bevezető szakasza, másik oldalról az Üllői út határolja. Nem akarjuk, hogy egy újabb négysávos út megépítésével még nagyobb légszennyezésnek legyenek az ott lakók kitéve, ezzel tovább károsítva egészségüket. Jelen petíció aláírásával ellenezzük, hogy a Galvani híd levezető szakaszát a Kiserdőn keresztül, a József Attila-lakótelep és a Határ út közvetlen környezetében építsék meg. A klímavédelem figyelembevételével, a fizikális és mentális egészség fontosságát hangsúlyozva, ember- és környezetbarát várostervezést támogatjuk. Véleményünk szerint Budapestnek személy-, és a teherforgalom városi szintű csökkentésére van szüksége. A Kiserdő levegő megszűrő, hőmérséklet csökkentő hatása kihat nem csak a közvetlen környezetében élőkre, de a környező kerületek lakosaira is. Aláírásunkkal a zöld területek növelésével értünk egyet, ezen túl a Kiserdő fontos számunkra és az ottani rombolás nem elfogadható! • Nem támogatjuk a fairtást. • Nem támogatjuk az állatok életterének csökkentését. • Nem támogatjuk a növekvő lég- és zajszennyezést. • Nem akarunk átmenő forgalom növekedést a lakótelepen, a Határ úton és környező kerületekben
  2 588 a 3 000 Aláírásból
  Készítette: Márton Vásárhelyi
 • Állítsuk meg a Nagykovácsi Kastélypark Komplexum tervezett bővítését!
  Nagykovácsi nem kaphatta meg a kastélyt, a Magyar Cserkészszövetségé lett. Állami pénzen felújították, nem tudják fenntartani. Állami költségvetésből finanszíroznának egy olyan fejlesztést, mely nekik pénzt, a helynek, ahová építkeznének és a környezetének károkat okoz. Az, hogy lakossági nyomásra április 21-én két politikus szóban bejelentette a beruházás felfüggesztését, még nem megoldás. A megállapodás, hogy a beruházó igényeihez igazítsák az építési szabályzatot, még érvényben van. A határozat, mellyel engedélyt kaptak a jelenlegi koncepció szerinti előkészítésére, még él. A kormányzati támogatás – az indokolatlan kiemelt státusszal – még hatályos rendeletbe van foglalva. Továbbra is azt várjuk el, hogy jogi garanciákkal alátámasztva - a jelenlegi terveket vessék el, a beruházás előkészítését ténylegesen állítsák le; - az indokolatlan nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá minősítést szüntessék meg a Kastélypark Komplexum fejlesztése esetében; - bármely további beruházást a Kastélypark területén csak a terület kulturális és természeti értékeinek megőrzésével, a lakókörnyezet és a falu egészének érdekeit figyelembe véve, a környezethez arányos léptékben, Nagykovácsi és Remeteszőlős lakosaival érdemben egyeztetve lehessen végrehajtani! A garancia a te hangod. Küldd el a címzetteknek a fenti levelet, add tovább a hírét! Csendes Nagykovácsi Hangja
  481 a 500 Aláírásból
  Készítette: Csendes Nagykovácsi Hangja
 • Mi ez a bűz? - Avagy elég a Gyáli-patak szennyezéséből!
  Fontos, hogy hallassuk a hangunkat! Csak összefogva tudjuk elérni a változást, mert a Változás Te Vagy, Pest Megye Te Vagy Tisztelettel: Fricsovszky-Tóth Péter, civil képviselő
  448 a 500 Aláírásból
  Készítette: Péter Fricsovszky-Tóth
 • Azonnal vonják vissza a lakástörvény módosítására vonatkozó törvényjavaslatot!
  A javaslat nagyon gyenge minőségű, ebben a formájában végrehajthatatlan. Megszünteti a legszegényebbek, a rászorulók, de pedagógusok, rendőrök, a társadalom jelentős részének megfizethető lakhatáshoz jutását. Ezzel növeli a lakhatási szegénységet, még jobban kettészakítja a magyar társadalmat, és végeredményben hajléktalanná teszi az eddig "csak" szegény emberek sokaságát. Teret nyit a lakásmaffiának, vagyonhoz juttatja az ügyeskedőket. Több százmilliárdos vagyontól fosztja meg az önkormányzatokat, mindenféle ellentételezés nélkül. Horribile dictu alaptörvénybe ütközik.
  4 238 a 5 000 Aláírásból
  Készítette: László Váradi
 • Ne az ellenzéki pártok háttéralkuja határozza meg az előválasztások eredményét!
  A korlátozott demokrácia körülményei között az előválasztások az igazi demokrácia ünnepei lehetnének. Egy olyan aktus, ami közelebb hozza a választókat, az embereket a politikához. Ezt azonban beárnyékolja a pártok előzetes átláthatatlan alkudozása. Vannak más módszerek arra, hogy az egyéni körzetekben kisebb eséllyel induló kisebb pártokat listás helyhez juttassák.
  4 a 100 Aláírásból
  Készítette: Dávid Simon
 • Petíció az országos népi kezdeményezés visszaállításáért
  Hazánk jogrendjének legmagasabb szintű jogforrása, az Alaptörvény kimondja, hogy köztársaságunk független, demokratikus jogállam. A közhatalom egyedüli forrása a Nép, aki a közvetlen hatalomgyakorlása útján (választások) legitimálja a képviseleti demokráciát. Ha a választópolgárok közül sokan a kilétüket is felvállalva kiállnak egy olyan ügy mellett, amely a törvényhozó testület hatáskörébe tartozik, a döntéshozóknak legyen kötelező foglalkozni az adott üggyel. Amennyiben egy jelentős néptömeg által fontosnak tartott kérdés kellően elmélyült kibontását, érdemi megvitatását a parlamenti munkájuk során mellőzik az országgyűlési képviselők, azzal a saját személyükről illetve a politikai közösségükről állítanak ki bizonyítványt. A közvetlen demokrácia közhatalmi nyomásgyakorló eszközeként szolgáló országos népi kezdeményezés intézménye hét évvel ezelőtt, az új népszavazási törvény életbe lépésével megszűnt. E kezdeményezés legalább ötvenezer választópolgár támogató aláírásának összegyűjtése esetén kötelezte a népképviseleti szervet a beadványban megfogalmazott felvetés vagy javaslat megtárgyalására. Megítélésünk szerint az országos népi kezdeményezés intézménye a részvételi demokrácia fejlődését, a népakarat szabad kiteljesedését segíti elő, egyúttal képes rámutatni a hatalommal felruházott legfőbb szerv önkényének megnyilvánulásaira, a képviseleti demokrácia tökéletlenségeire. Több teret a Parlamentben a legalulról jövő társadalmi kezdeményezéseknek! Adják meg az elvárható tiszteletet ötvenezer kisember szavának az őket képviselő politikusok: engedjék be a Nép hangját az Országházba! Kérjük az országos népi kezdeményezés demokratikus jogintézményének helyreállítását!
  10 a 100 Aláírásból
  Készítette: Péter Kurucz