• Szavazzon nemmel a státusztörvényre Veszprém országgyűlési képviselője!
  Az országunk, oktatásunk jövőjének elengedhetetlen alapvető szükséglete lenne a független oktatáshoz való jog. Amit a fent előterjesztett törvényjavaslat teljes mértékben megsért. Ez ellen küzd mindenki, aki valóban a nép érdekeit, jövőjét tartja szem előtt!
  411 a 500 Aláírásból
  Készítette: Dávid Tóth
 • Ne vezessék be a státusztörvényt, és ne módosítsák a köznevelési törvényt!
  Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP PLUSZ) keretén belül Magyarország kormánya többek között a következő vállalásokat tette: „… a Kormány és a Parlament nem fog egyoldalúan bevezetni a pedagógusok munkaterheit növelő, a meglévő szakmai autonómiát korlátozó vagy a szakma vonzerejét csökkentő szabályokat. Ilyen intézkedésre kizárólag a legnagyobb pedagógus-szakszervezetekkel folytatott érdemi társadalmi párbeszéd alapján, különösen a szerzett jogok tekintetében konszenzusra törekedve kerülhet sor.” A “...köznevelésben foglalkoztatottak jogállásáról és egyes kapcsolódó törvények módosításáról” c. törvénytervezet még tovább korlátozná a pedagógusok szakmai autonómiáját és számos szerzett jog elvesztésével járna. A nyilvánosságra került javaslat a kormány állításaival szemben nem veszi figyelembe a szakszervezetek és a szakmai szervezetek véleményét sem. A bevezetni tervezett státusztörvény a pedagógusok, a tanulók, a szülők, a nevelőtestületek és más intézményi közösségek eddigi jogait csorbítja, összességében helyzetük romlásával fog járni mind szakmai, mind a dolgozókat érintő szabályok tekintetében. Kezdeményező szervezetek: Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, Pedagógusok Szakszervezete, Pedagógus Egység, Tanítanék Mozgalom, Civil Közoktatási Platform [1] https://kormany.hu/dokumentumtar/koznev-fogl-jogall-es-egyes-kapcs-tvk-mod-mo-2023-evi-kozp-ktgvet-sz-tv-modos https://nedolgozzingyen.hu/2023/03/07/torvenytervezet-a-koznevelesben-foglalkoztatottak-jogfosztasarol/ https://nedolgozzingyen.hu/2023/03/01/8125/ https://ckpinfo.hu/2023/03/08/a-civil-kozoktatasi-platform-velemenye-az-egyeztetesre-bocsatott-jogszabalyokrol/
  31 061 a 35 000 Aláírásból
  Készítette: Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete | Pedagógusok Szakszervezete
 • Maradjon meg a Honfi ovi
  "több óvodában is csoportszobák maradtak üresen" Ez még a Kölcsey téri óvodára sem igaz, hiszen jelenleg 77 férőhelyesnek van minősítve, pont az átszervezéssel tervezik 100 főre módosítani a befogadóképességet, azzal, hogy a jelenlegi tornatermet csoportszobává alakítják. Természetesen a Honfi ovi esetén fel sem merült az üres csoportszoba az elmúlt évtizedekben. "Az érintett óvodákba járó, iskolába még nem menő gyerekek elhelyezése a közeli óvodákban biztosított úgy, hogy a csoportok és a velük foglalkozó óvodapedagógusok is együtt kerülhetnek ugyanabba az óvodába." A képviselő asszony és a Szegedi ÓVI igazgatónője tájékoztatta a szülőket, hogy az Energiamegtakarítási intézkedési terv lehetőséget adott arra, hogy a köznevelési törvény azon pontját figyelmen kívül hagyják, miszerint megkezdett tanévben/nevelési évben már meglévő csoportokat átszervezni, megszüntetni nem engedélyezett. Amikor az Energiamegtakarítási intézkedési terv a tavasz beálltával érvényét veszti követeljük, hogy a törvényben előírt csoportokat állítsák vissza az eredeti állapotba. Ugyanis a Kölcsey téri óvoda három csoportjából egyet szétszakítottak és a pedagógusokat is szétválasztották. Ezen tények ismeretében, két követelésünk van és több kérés megfontolását kérjük magától. Mindemellett nagyra értékelnénk, ha írásban is részletesen megválaszolná mindegyiket. 1. Követeljük, hogy a 2022.02.15-én esedékes közgyűlésen a tervezett négy óvoda bezárásának szavazását osszák fel és legalább a Tápéi intézményekkel kapcsolatban külön szavazás történjen miután a képviselők megismerték a petíciónkat. 2. Amikor az Energiamegtakarítási intézkedési terv a tavasz beálltával érvényét veszti követeljük, hogy a törvényben előírt megtartási kötelezettség miatt a szétbontott csoportot állítsák vissza az eredeti állapotba. Ezzel újra megfelelve a törvényi előírásoknak. 3. Kérjük képviselje érdekeinket a választott önkormányzati képviselőnk helyett is, aki kijelentette, hogy nem kompromisszumképes a rosszul kivitelezett ideiglenes és az elfogadhatatlan tervezett permanens átszervezés bárminemű összehangolásában, kijavításában, megváltoztatásában, mert neki képviselnie kell azt a 28 családot is, aki neki egy Facebook üzenetben jelezte, hogy bölcsődét szeretne, még ha ez másik 100 család számára elfogadhatatlan is. 4. Kérjük ne zárják be a környék nagyobb kihasználtságú óvodáját, de amennyiben elengedhetetlen Tápét tekintve a megtakarítás véghezvitele - hogy mi magunk is mutassunk fel alternatívát - kérjük fontolja meg, hogy a Kölcsey téri oviba ideiglenesen ne fogadjanak új gyerekeket, amíg el nem érik azt a létszámot, hogy azt az épületszárnyat lezárhassák, ahol most a Honfi ovi került ideiglenesen. Ezzel is támogatva, hogy a Honfi oviba a következő tanévtől több gyereket tudjanak a szülők beíratni, ezzel elérve a kívánt kihasználtságot, illetve, hogy csökkenteni tudják a Kölcsey téri intézmény folyó költségeit. Nem mellékesen a Kölcsey téri ovi harmadik (jelenleg év közben szétválasztott) 13 fős csoportja a tájékoztatójuk statisztikái szerint pont kényelmesen elférne a Honfi ovi várható jövő évi beiratkozóival együtt, hiszen pont ennyi üres hely van illetve ballagó ovis lesz. Így bár annak a csoportnak a megbontása jövő évtől ugyanúgy nem lenne orvosolva, de mellette 30-40 gyermek megtarthatná az óvodáját, a másik két csoport is megmaradhatna a jelenlegi létszámmal és nem állna fenn az a túlzsúfoltság, amire most a szülők panaszkodnak, illetve nem kellene a pedagógusoknak olyan informális kéréssel élniük a szülők felé, hogy ha tehetik, akkor ne vigyék be a gyerekeket. 5. Ne válasszák el a gyerekektől a pedagógusaikat többszöri átcsoportosítással, csoport szétválasztással, tanév közben és lehetőleg tanévenként sem, hiszen deklaráltan nem céljuk nehezíteni a pedagógusok munkáját az iskolára való felkészítésre és tovább csökkenteni a társadalmi megbecsülésüket. 6. Új szolgáltatás létesítése esetén úgy, mint az új Tápéi bölcsőde, készüljön hivatalos és professzionális igényfelmérés, illetve hatástanulmány. Facebook körüzenet helyett egy minden érintett fél által elfogadható végrehajtási tervvel, ami tartalmazza a szükséges áldozatokat is. Fontolja meg egyéb épületek hasznosítását, hiszen van több olyan intézmény is, ami például idén zárt be Tápén. 7. Amennyiben semmilyen kompromisszum lehetőségét nem látja a petíciót aláírókkal, fontolja meg, hogy eléri, hogy a közgyűlés kötelezze az átalakítást végrehajtó Szegedi ÓVI-t, hogy a szabad intézményválasztás lehetőségét fenntartja a megszűnő Honfi ovi összes gyermeke számára és kiemelten kezelje ezen gyermekek szüleinek átiratkozási szándékát.
  586 a 600 Aláírásból
  Készítette: Tamás Gémes
 • Nem engedjük, hogy a kormány - immár uniós pénzből is - tovább rombolja a közoktatást!
  Magyarország kormányának az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz) keretében tett vállalásaiban valótlan állítások és olyan terv olvasható, amely nem a kitűzött cél megvalósítására, a pedagóguspálya vonzóvá tételére irányul, hanem arra, hogy immár uniós támogatás felhasználásával további lépéseket tegyen az intézményi autonómia lebontására, a pedagógusok kiszolgáltatottságának növelése érdekében. A tervezett teljesítményértékelési és bérdifferenciálási rendszer alkalmatlan a pedagóguspálya vonzerejének helyreállítására, a tanulói eredményesség növelésére, de ezzel a pedagógusbérek ígért felzárkóztatása sem valósul meg, kiszámítható életpályát, előmenetelt pedig végleg nem biztosít. Ezzel nemcsak a pályakezdők számára nem válik vonzóvá a pedagóguspálya, hanem a jelenleg évtizedek óta pályán lévő pedagógusok további tömeges elvándorlása is várható. A kormány valótlant állít, amikor vállalásában kijelenti, hogy a teljesítmény-értékelés szempontrendszerét és végrehajtását a legnagyobb pedagógus szakszervezetekkel széles körű szakmai együttműködésben dolgozza ki. A PDSZ és a PSZ a kormány teljesítményértékelésről szóló tervezetének elkészítésében nem vett részt, az egyetlen elemében sem tartalmazza a két szakszervezet által másfél éve megfogalmazott követeléseit. A pályázatban a kormány vállalásai között szerepel a szerzett jogok védelme. Ezzel szemben a kormány – a szakszervezetek tiltakozása ellenére – újból és újból felveti a pedagógusok új jogállási törvénybe történő kiszervezését. Az eddigi jogállásváltásokkal viszont minden esetben szerzett jogok sérültek - így a már kiszervezett, szakképzésben dolgozóknál is -, ezért joggal tartunk attól, hogy esetünkben is ez történik. Nem a szakszervezetek bevonásával történik a pedagógusok helyzetét érintő szabályok kialakítása, és az új jogállási törvény koncepciójáról a kormány képviselője a sztrájktárgyaláson semmiféle részletet nem árult el. További információ: https://nedolgozzingyen.hu/2023/02/07/a-kormany-nem-tesz-eleget-az-unios-vallalasoknak-efop-plusz-os-penzbol-akar-alattvalokat-faragni-a-pedagogusokbol/
  11 567 a 15 000 Aláírásból
  Készítette: Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete | Pedagógusok Szakszervezete
 • Ne válasszák szét az ovis csoportokat Szegeden!
  A szülőknek és a gyerekeknek is nagyon nehéz ez így, sőt, többségüknek elfogadhatatlan. Nehéz elmagyarázni a gyerekek számára, hogy márciustól lehet, hogy mégsem lesz újra együtt a csoportjuk, talán örökre megszűnik… a gyerekek, habár kicsik, de nem buták, s tudják, jól érzik, sőt ki is mondják, hogy hazudtak nekik.
  243 a 300 Aláírásból
  Készítette: Olivér Dózsa
 • Nyílt levél Pécs Országgyűlési képviselőihez az oktatásügy kapcsán
  Ha egyetért velünk abban, hogy pécsi polgárokként jogunk van érdemi információt kapni arról, hogy városunk országgyűlési képviselői milyen módon fognak 2023-ban az oktatásügy jelenlegi kritikus helyzetének javításán dolgozni, akkor CSATLAKOZZON, ÍRJA ALÁ PETÍCIÓNKAT! A közoktatás közügy, mindannyiunkat érint!
  352 a 400 Aláírásból
  Készítette: Pécsi Szál Picture
 • Kérjük vissza az Erasmust! Távozzanak a politikusok az egyetemi közalapítványok kuratóriumából!
  Magyar hallgatók tízezrei veszítik el emiatt azt a lehetőségüket, hogy külföldi egyetemeken tanuljanak, megismerjenek új kultúrákat, megannyi tapasztalatra és szakmai kapcsolatra tegyenek szert, amit aztán itthon is kamatoztatni tudnak.  Bár Gulyás Gergely azt is mondta 2023 elején, hogy a kormány a jövő évi Erasmus-költségeket kifizeti (ez kb. 5 milliárd forint), ha nem sikerült megállapodni az Európai Bizottsággal, ez – a tapasztalatok alapján – a legcsekélyebb biztosítéknak sem tudható be. Ha pedig a hazai egyetemek nagy része elbukja az Erasmus-lehetőségeket, akkor egyrészt a magyar egyetemisták még jobban lemaradnak az Európai Unión belül, másrészt pedig egyre többen fognak választani a hazai felsőoktatási intézmények helyett külföldi egyetemeket már a felvételi során egyből. https://nepszava.hu/3181304_europai-bizottsag-erasmus-alapitvanyi-egyetem-tamogatas-leallitas  https://telex.hu/belfold/2023/01/12/gulyas-szerint-a-kormany-nyitott-ra-hogy-visszahivjak-a-kormanytagokat-az-egyetemi-kuratoriumokbol https://hvg.hu/gazdasag/20240529_erasmus-program-hanko-balazs-europai-bizottsag-navracsics-tibor
  14 887 a 15 000 Aláírásból
  Készítette: Viktor Szalóki Picture
 • Pintér Sándor azonnal mondjon le!
  Aláírásával támogatja az elszámoltatást, megmutatja, hogy egyszer s mindenkorra elég volt az ország teljes tönkretételéből! Le az oligarchákkal! Az ügy mellett való kiállással egységet teremt. Legyen bátor, és ne hagyja, hogy bárki megfélemlítse! Nincs egyedül. Nem hagyjuk abba, amíg el nem érjük célunkat.
  11 a 100 Aláírásból
  Készítette: Takarodj Orbán
 • 462 a 500 Aláírásból
  Készítette: Zita Dr. Umené Kecskeméti
 • Érdemi tárgyalást, az elbocsátott pedagógus kollégák visszahelyezését!
  Az iskola közügy! Tanár nélkül nincs iskola! Az erőfitogtatás nem megoldás. Tárgyalást, megállapodásra való törekvést! [1] https://hvg.hu/itthon/20221130_kirugott_tanarok_karinthy_eotvos_vorosmarty Kép forrása: Eduline
  19 647 a 20 000 Aláírásból
  Készítette: Történelemtanárok Egylete Picture
 • Az oktatást irányítók határolódjanak el Bencsik András pedagógusokat megalázó megszólalásaitól!
  Senkinek nem lenne szabad megengedni, hogy így beszéljen embertársairól. Senkinek nem lenne szabad hagyni, hogy ezt megengedje magának. Még egy senkinek sem, nem egy magas rangú állami elismerés birtokosának. Olyan országban szeretnék élni, ahol senkit nem lehet megalázni következmények nélkül. Olyan országban szeretnék élni, ahol mindenkit megillet a tisztelet és megbecsülés. Olyan országban szeretnék élni, ahol a pedagógusok emelt fővel járhatnak. Ez vitathatatlanul az ország mindenkori vezetőinek, az oktatás irányítóinak a felelőssége. A fentiekkel egyetért: Bartos Erika intézményvezető-helyettes Forgács Sándorné intézményvezető-helyettes Lukácsné Rozovlyán Zsuzsanna, Papp Ilona, Veresné Szikszai Gabriella az intézményi sztrájkbizottság tagjai
  359 a 400 Aláírásból
  Készítette: Boglárka Szebeni
 • Pilisborosjenői sztrájkot és polgári engedetlenséget támogató szülői nyilatkozat
  Az oktatás lehetetlen helyzetére adott válaszként a sztrájk és az államolgári engedetlenség maradtak, mint a tiltakozás alkalmas eszközei.
  2 a 100 Aláírásból
  Készítette: György Medveczki