• Védjük meg a Horváth Mihály Gimnázium dráma tagozatát!
  Nem hagyhatjuk, hogy szakmai indoklást nélkülöző, esetlegesen politikai vagy személyi konfliktusokból fakadó döntések szülessenek a fejünk felett! Állj ki te is a szentesi drámai tagozat oktatói, diákjai és szüleik mellett, hogy a képzés továbbra is az eddigi minőségben és rendszerben működhessen!
  3 340 a 4 000 Aláírásból
  Készítette: Rebeka Tóth
 • Ne katonákkal oldják meg a pedagógushiányt!
  Nem katonák kellnek az iskolákba, hanem megfelelő munkakörülmények és versenyképes bérek! Számos oktatással foglalkozó civil- és szakmai szervezet kifejezte a tiltakozását az új szabállyal szemben. Ha versenyképes, XXI. századi oktatást szeretnénk, amely képes felkészíteni a gyermekeket a jövő kihívásaira, akkor azt nem képzetlen katonákkal kell megtenni!
  10 576 a 15 000 Aláírásból
  Készítette: Viktor Szalóki Picture
 • ELTE TÁTK Szociológia Doktori Iskola Interdiszciplináris program jövőjéért!
  transzparencia, inkluzivitás, demokratikus folyamatok, folytonosság
  9 a 100 Aláírásból
  Készítette: Sándor Batári
 • Ne szervezzék át a gimnáziumot Szigetváron!
  Szigetváron a gimnázium tervezett átszervezésének megvalósulásával egy 72 éves intézmény, a Zrínyi Miklós Gimnázium szűnne meg Szigetváron! Ráadásul két, gazdaságilag is halálra ítélt intézmény jönne létre. Ez ellen tiltakozik több diák, pedagógus, szülő és az érintett intézmények fenntartható működtetéséért aggódó lokálpatrióta.
  708 a 800 Aláírásból
  Készítette: Balázs Berkecz
 • Védjük meg a Veres Péter Gimnáziumot!
  A Milton Friedman Egyetem ingyen és kötelezettségek nélkül megkapná az ország 4. legjobb gimnáziumát. Semmi biztosíték nincs arra, hogy a piaci alapon is működő egyetem a jövőben nem vezetne be tandíjat, amivel tehetséges gyerekeket fosztana meg a jó minőségű oktatástól. Azt se látjuk biztosítottnak, hogy a fenntartásra kapott összeget teljes egészében erre a gimnáziumra fordítják majd. A gimnázium évek óta felújításra vár, aminek költségét 2022-ben 6 milliárd forintra becsülték. A fenntartóváltással ez a felújítás is bizonytalanná válik. Enélkül az iskola bezárására is sor kerülhet, melyre a fenntartónak joga is van. Az egyetem ideológiailag sem semleges, ugyanis egyházi tulajdonban áll. Amennyiben az egyház közvetlenül venné át a fenntartást, úgy a szülők és a tanári kar felének hozzájárulására lenne szükség, amit így elkerülnek. A fenntartóváltás csakis a Milton Friedman Egyetem érdekét szolgálja!
  6 823 a 7 000 Aláírásból
  Készítette: Zsanett Tóth
 • Mentsük meg a XII. kerületi Tamási Áron Iskolát!
  Kérünk minden, a közoktatás jövőjéért és a XII. kerületi Tamási Áron Általános Iskola, Gimnázium és Német Nemzetiségi Gimnáziumért aggódó szülőt, volt diákot, polgárt, hogy támogassa a petíciónkat.
  1 415 a 2 000 Aláírásból
  Készítette: Élhető Hegyvidékért Egyesület
 • Követeljük a technikai és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők bérrendezését!
  Küldd el te is a leveledet a Belügyminisztériumnak: Tisztelt Pintér Sándor belügyminiszter úr! A pedagógusok bértömeg-emelése időszerű és az oktatás működése szempontjából szükségszerű volt. A nem pedagógus végzettségű nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők (NOKS) és a technikai alkalmazottak azonban nem kaptak béremelést, amely bérfeszültséget okoz. A pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek, az óvodai dajkák áldozatos munkája nélkülözhetetlen az óvodák, iskolák mindennapjaiban. Ők azok, akikre nemcsak a pedagógusok és a gyermekek, diákok számíthatnak, hanem az intézmények vezetői is, hiszen sokszor a pedagógushiányt is az ő munkaterheik növelésével orvosolják. Az óvoda- és iskolatitkárok kulcsfontosságú szerepet töltenek be az oktatási intézmények működésében. További példaként említhetjük a rendszergazdákat is, az ő munkájuk is nélkülözhetetlen az iskolák és óvodák digitális infrastruktúrájának fenntartásához, nélkülük a gyermekek digitális kompetenciáinak fejlesztése sem valósulhatna meg a tanórákon. Az olvasás gyermekekkel való megszerettetése a modern korban sok esetben nagy kihívás. Az iskolai könyvtárosok munkájának köszönhetően a tanulók könnyen találhatnak érdeklődésüknek megfelelő olvasnivalót az iskolai könyvtárakban, valamint segítséget kapnak a tananyag feldolgozásához is. A portások, karbantartók, kertészek és takarítók munkája eredményeképpen a gyermekek biztonságos, rendezett körülmények között tanulhatnak az intézményekben. A laboránsok munkája nélkül a természettudományos órákon nehezebben lehetne kísérleteket végezni, a diákok természettudományos kompetenciáját fejleszteni. Gyógytestnevelők nélkül az arra szoruló gyermekek nem részesülnének a mozgáskoordinációjuk fejlődéséhez nélkülözhetetlen támogatásban. Az ilyen szakemberekből már most is hatalmas hiány van, és félő, hogy a kialakult bérfeszültség miatt még többen hagyhatják el a pályát. Felháborítónak tartom, hogy a technikai és nem pedagógus végzettségű NOKS munkakörben alkalmazottak nélkülözhetetlen munkáját nem becsülik meg anyagilag. Az ő bérük a garantált bérminimumhoz közeli összeg, ám ez az elvégzett munkájukhoz képest méltatlanul alacsony. Kérem a köznevelésért is felelős belügyminisztert, hogy az említett oktatásban dolgozóknak is mielőbb dolgozzanak ki és hajtsanak végre olyan bérfejlesztést, amellyel anyagilag is elismerik a gyermekek érdekében végzett nélkülözhetetlen munkájukat!
  5 143 a 6 000 Aláírásból
  Készítette: Pedagógusok Szakszervezete
 • Legyen újra önálló tantárgy a művészettörténet
  A művészettörténet, a film- és médiaismeret, a vizuális kultúra története, kortárs gyakorlata és elmélete teljességgel kívül kerül a gimnáziumi ismeretanyagon. Mindez pedig óriási problémákat fog okozni már rövid távon is. Ahogy az MTA Művészettörténeti Tudományos Bizottsága fogalmaz, a művészetek történetének ismerete más tudományágak, úgymint a történelem, a régészet, a filozófia, a szociológia vagy a pszichológia gyakorlását is elősegíti, mert a tárgy hiányában ezek a tudományterületek sem érthetők meg vagy tanulhatók, illetve gyakorolhatók a maguk teljességében. A tárgy oktatásának hiánya a tudományágak közti átjárhatóságot szűkíti, nehezíti az interdiszciplináris gondolkodásmódot. Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Tudományos Bizottságának közleménye: https://mta.hu/ii-osztaly/tiltakozas-a-muveszettortenet-targy-megszuntetese-ellen-a-gimnaziumi-alaptantervben-113437?mibextid=xfxF2i
  12 691 a 15 000 Aláírásból
  Készítette: Viktor Szalóki Picture
 • Tiltakozás Karikó-Tóth Tibor intézményvezető kinevezésének visszavonása ellen
  Karikó-Tóth Tibor több évtizede vezeti az intézményt, munkája, szakmai és erkölcsi teljesítménye, hozzáállása példaértékű. Az iskola fenntartója indoklás nélkül vonta vissza kinevezését, amelyet a szülők számára sem tartott fontosnak kommunikálni. Ez az eljárás felháborító és méltatlan mindannyiunkkal szemben.
  1 136 a 2 000 Aláírásból
  Készítette: Sándor Kovács
 • Kiállás Ádám Zoltán mellett
  A BME és az ELTE dolgozóiként úgy látjuk, hogy ha nem tiltakozunk kellő erővel, akkor miránk vagy közvetlen kollégáinkra is az a sors vár, mint a Corvinusról elbocsátott Ádám Zoltánra. Aki ki akarja fejezni tiltakozását ez ellen a szégyenletes elbocsátás ellen, és szolidaritást vállal Ádám Zoltánnal, itt tudja ezt megtenni. Valamint kérünk mindenkit, hogy ossza meg a felhívást minden lehetséges online platformon, csoportban, oldalon!
  19 215 a 20 000 Aláírásból
  Készítette: Péter Pál Ther
 • Tiltakozunk a kismarosi általános iskola igazgatónőjének eltávolítása ellen!
  Az érthetetlen döntés miatt matematika szakos tanár nélkül maradhat az iskola. A jelenlegi pedagógus-hiányos időkben rendkívül valószínűtlennek tűnik, hogy új matematika tanár jelentkezzen szeptemberig az intézménybe. Ugyanakkor számos más pedagógus is fontolgatja a távozást a döntés miatt, és a tavalyi iskolaév végével már öt dolgozó felmondott. Valószínűsíthető, hogy a tanári kar 70-80 %-a felmond. Így maga az oktatás is veszélybe kerülhet, jó tanárokat veszítenénk, ráadásul nem tudjuk, kikkel, (ha lesz kikkel) fogják őket pótolni. Ezzel sérülhet a gyerekek tanuláshoz való joga.
  231 a 300 Aláírásból
  Készítette: kismarosi szülők
 • Szavazzanak nemmel a státusztörvényre Miskolc országgyűlési képviselői!
  Az országunk, oktatásunk jövőjének elengedhetetlen alapvető szükséglete lenne a független oktatáshoz való jog. Amit a fent előterjesztett törvényjavaslat teljes mértékben megsért. Ez ellen küzd mindenki, aki valóban a nép érdekeit, jövőjét tartja szem előtt!
  345 a 400 Aláírásból
  Készítette: Lujza Sikoparija