• Összefogás az akkumulátoriparhoz kapcsolódó beruházások ellen
  Ez az ügy mindenkié! Néhány példa az Akkumulátoripar kapcsán érintett településekből: Alsózsolca, Göd, Fót, Győr, Debrecen, Komárom, Mikepércs, Nyíregyháza, Pécs, Tata, Iváncsa, Sóskút, Szeged, Bátonyterenye, Szigetszentmiklós és folytathatnám a környező városokkal. A Magyar Kormány nemzetgazdasági érdekekre hivatkozó kifogásai minden gyermekre veszélyt jelentenek, még azok is akik meg sem születtek. Az akkumulátoripari beruházások miatt keletkező mérgező anyagok már magzati korban károsítják a gyerekeket! Egy gyereknek sem érdeke, hogy betegen szülessen, vagy megbetegedjen ilyen beruházások miatt! Ez a környezetszennyezés nem átmeneti lesz, hanem velünk marad évekig. Országos összefogásra van szükség, mert láthatóan bárhol megjelenhetnek ezek a gyárak és csak együtt tudjuk leállítani, hogy tönkretegyék a településeink környezetét! Kérjük, hogy csatlakozzon és írja alá minden olyan jó érzésű ember ezt a petíciót, aki az szeretné, hogy legyen mit hagynunk a következő nemzedékre, akiknek fontos, hogy a gyerekeik egészséges környezetben nőhessenek fel, akik szeretnék, hogy az ingatlanaink értéke ne csökkenjen, olyan beruházások miatt, amik kapcsán a mi véleményünk nem számít! Fogjunk össze, és ne féljünk felszólalni a jogainkért!
  251 a 300 Aláírásból
  Készítette: Klára Horváth
 • Bringabarát vasútállomásokat!
  A vasút és a kerékpár összetartozik: nagyobb távolságok megtételéhez a kerékpárosoknak szükségük van a kötöttpályás közlekedésre, míg a vasutat használók számára a kerékpár rövidítheti le az ajtótól ajtóig mért utazási időt. A vasúti és a kerékpáros közlekedés kombinálása ötvözi az autóhasználat előnyeit (gyorsaság, rugalmasság), ezáltal rövid- és nagy távolságon is annak olcsó, fenntartható és egészséges versenytársa lehet. A Magyar Kerékpárosklub online felmérést végzett, és kérdőívünk alapján az érintettek 84%-a nem elégedett kerékpártárolók biztonságával. A válaszadók 78 %-a szerint nem megfelelő a kerékpártámaszok kialakítása és minősége, míg közel háromnegyedük vélekedett úgy, hogy nem áll rendelkezésre elegendő kerékpártároló az állomásokon. A nem megfelelő vasúti adottságok és infrastruktúrának köszönhetően az agglomerációban élők döntő többsége autóval utazik a fővárosba. A városba érkező megnövekedett autóforgalom terheli a város mobilitási rendszerét és a károsanyag-kibocsátásának köszönhetően jelentősen növeli a légszennyezettség mértékét. Városaink és környezetünk egészségének megóvása érdekében szeretnénk összefogni és mobilizálni a kerékpáros közösséget, hogy együtt elérhessük, hogy a kombinált közlekedés feltételei adottak legyenek, és megvalósuljanak azok a fejlesztések, amelyek mindenki számára vonzóvá vagy elérhetővé teszik a kombinált közlekedést.
  28 a 100 Aláírásból
  Készítette: Magyar Kerékpárosklub
 • Vonja vissza a kormány a kötelező postai regisztrációt a webáruházak számára!
  Sürgősen követeljük ennek a módosításnak a visszavonását az alábbi érvek alapján: 1. Versenyellenes lépés: A kormányrendelet módosítás mesterségesen előnyhöz juttatja az egyik szolgáltatót, nevezetesen a Magyar Postát. Ezáltal a többi szereplőt hátrányba hozzák, így korlátozzák a piaci versenyt is. Ez sérti a tisztességes piaci verseny alapelveit és hosszú távon csökkenti a szolgáltatások minőségét. 2. Webshopokra nehezedő többlet terhek: Mivel a Magyar Posta kis csomagszám esetén nem jön házhoz csomagfelvétre, ezért a módosítás különösen a kisvállalkozásokat sújtja. Nekik el kell vinniük a csomagokat a legközelebbi postára, majd ott sorban állniuk. Ez az extra teher nem csak pénzügyi, hanem időbeli vonzattal is jár, ami hátráltatja a vállalkozások növekedését és fejlődését. 3. A vásárlók kiszolgálásának alacsony minősége: A postai szolgáltatások jelenlegi minősége és megbízhatósága messze elmarad a többi piaci szereplőjétől és a fogyasztók elvárásaitól. A módosítás további terhet ró egy amúgy is túlterhelt és gyakran kritizált rendszerre, ami a postai szolgáltatások további romlásához vezet. Ezért kérjük Orbán Viktor kormányfőt és Magyarország kormányát, hogy haladéktalanul vonja vissza a Postai Kormányrendelet említett módosítását, és kezdjen párbeszédet az érintett piaci szereplőkkel annak érdekében, hogy olyan megoldások szülessenek, amelyek elősegítik a versenyképes piaci környezetet, támogatják a vállalkozásokat és a legmagasabb minőségű szolgáltatást nyújtják a fogyasztóknak. Bízunk abban, hogy közös erőfeszítéssel elérhetjük a magyar postai szolgáltatások és az e-kereskedelem egészséges fejlődését. Csatlakozz hozzánk, írd alá, és osszd meg ezt a petíciót, hogy együtt erősebb hangot adjunk követeléseinknek!
  109 a 200 Aláírásból
  Készítette: Anita Gál
 • Valljanak színt! Derüljön ki, hogy pontosan mi történt a kegyelmi ügyben!
  Ez az ügy rávilágít arra, hogy a kormány évtizedes narratívája, keresztény erkölcse, nemzeti érzülete egy totális hazugság. Megmutatja, hogy a császár meztelen. Bizonyítja, hogy semmilyen erkölcs, semmilyen érték nem számít valójában, ha a saját érdekeikről és embereikről van szó. Keretet ad mindannak, amit hosszú évek óta tapasztalunk. Csak propaganda van! Nincs igazi gyermekvédelem, szétesett a szociális háló, az iskolák csak vegetálnak, miközben a melegpropagandával meg nemváltással riogatják a népet, a gyermekeink egészségügyi ellátásáról már nem is beszélve. Eközben néhány család maffiaszerűen leuralta az országot, és a közvagyon, az általunk megtermelt javak álszent és demagóg politikusok, megmondóemberek és az általuk épített hazugságvilág fenntartására mennek el. Ebben az ügyben nincs kézre álló hazugság, jöjjön hát az igazság!
  15 153 a 20 000 Aláírásból
  Készítette: Amália Cser
 • Elég a propagandából! Rogán Antalnak mennie kell!
  Rogán Antal a felelős azért, hogy az elmúlt években folyamatos lejáratókampányok, hazugságok és propaganda üzenetek uralják le az országot. A társadalom szétszakítása őt is terheli. (fotó: MTI)
  17 830 a 20 000 Aláírásból
  Készítette: Viktor Szalóki Picture
 • Hozzák nyilvánosságra, kik részesültek elnöki kegyelemben
  Novák Katalin 2022-ben 17, 2023-ban 40 kegyelmi kérelmet fogadott el, köztük K.Endréét és Budaházy Györgyét. Okunk van feltételezni, hogy a többi kegyelmi ügy is legalább ennyire fajsúlyos, de semmilyen információ nem ismerhető meg. Jogunk van tudni, hogy az országunkban ki és miért kap elnöki kegyelmet. Derüljön ki, hogy kik kaptak elnöki kegyelmet, hogy kik terjesztették fel ezeket az ügyeket, és miért döntöttek úgy, hogy elfogadják azokat.
  724 a 800 Aláírásból
  Készítette: Viktor Szalóki Picture
 • Köztársasági Elnök személyének a nép általi választása
  A Köztársasági elnök személye a nép által kel, hogy megválasztásra kerüljön. Pártpolitikai befolyások és nyomásoktól mentesen kel tudnia feladatát tennie. Mélyen kell elgondolkodnia annak aki nem látja mi a lényeg. Identitásunk és értékrendünkről van szó. A Szentkorona keresztény mivoltunkra mutat rá, ami bármi hittel, vagy közömbösséggel is legyen bárki ez iránt, az egyéni, személyi szabadságunk ebben rejlik. Tessék gondolkodni és felelősen állást foglalni.
  10 a 100 Aláírásból
  Készítette: József Tóth Picture
 • Varga Judit ne vezethessen EP listát
  Egy ilyen felelőtlen ember ne képviselhesse a magyar embereket.
  5 a 100 Aláírásból
  Készítette: Attila Bodó
 • Követeljük a technikai és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők bérrendezését!
  Küldd el te is a leveledet a Belügyminisztériumnak: Tisztelt Pintér Sándor belügyminiszter úr! A pedagógusok bértömeg-emelése időszerű és az oktatás működése szempontjából szükségszerű volt. A nem pedagógus végzettségű nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők (NOKS) és a technikai alkalmazottak azonban nem kaptak béremelést, amely bérfeszültséget okoz. A pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek, az óvodai dajkák áldozatos munkája nélkülözhetetlen az óvodák, iskolák mindennapjaiban. Ők azok, akikre nemcsak a pedagógusok és a gyermekek, diákok számíthatnak, hanem az intézmények vezetői is, hiszen sokszor a pedagógushiányt is az ő munkaterheik növelésével orvosolják. Az óvoda- és iskolatitkárok kulcsfontosságú szerepet töltenek be az oktatási intézmények működésében. További példaként említhetjük a rendszergazdákat is, az ő munkájuk is nélkülözhetetlen az iskolák és óvodák digitális infrastruktúrájának fenntartásához, nélkülük a gyermekek digitális kompetenciáinak fejlesztése sem valósulhatna meg a tanórákon. Az olvasás gyermekekkel való megszerettetése a modern korban sok esetben nagy kihívás. Az iskolai könyvtárosok munkájának köszönhetően a tanulók könnyen találhatnak érdeklődésüknek megfelelő olvasnivalót az iskolai könyvtárakban, valamint segítséget kapnak a tananyag feldolgozásához is. A portások, karbantartók, kertészek és takarítók munkája eredményeképpen a gyermekek biztonságos, rendezett körülmények között tanulhatnak az intézményekben. A laboránsok munkája nélkül a természettudományos órákon nehezebben lehetne kísérleteket végezni, a diákok természettudományos kompetenciáját fejleszteni. Gyógytestnevelők nélkül az arra szoruló gyermekek nem részesülnének a mozgáskoordinációjuk fejlődéséhez nélkülözhetetlen támogatásban. Az ilyen szakemberekből már most is hatalmas hiány van, és félő, hogy a kialakult bérfeszültség miatt még többen hagyhatják el a pályát. Felháborítónak tartom, hogy a technikai és nem pedagógus végzettségű NOKS munkakörben alkalmazottak nélkülözhetetlen munkáját nem becsülik meg anyagilag. Az ő bérük a garantált bérminimumhoz közeli összeg, ám ez az elvégzett munkájukhoz képest méltatlanul alacsony. Kérem a köznevelésért is felelős belügyminisztert, hogy az említett oktatásban dolgozóknak is mielőbb dolgozzanak ki és hajtsanak végre olyan bérfejlesztést, amellyel anyagilag is elismerik a gyermekek érdekében végzett nélkülözhetetlen munkájukat!
  4 311 a 5 000 Aláírásból
  Készítette: Pedagógusok Szakszervezete
 • Legyen országos emléknap a romák elleni terrortámadás!
  Vajon akkor is ez a cinkos hallgatás övezné a gyilkosság-sorozatot, ha történetesen nem romák az áldozatok? Vajon a politika - amikor egyáltalán megteszi - akkor is egy másik gyilkossággal egyszerre emlegetné a terrort, mintha az egyikből jogosan következett volna a másik? Mi, magyar honpolgárok és szervezetek hisszük, hogy a legnagyobb tragédiák akkor válnak még súlyosabb veszteséggé, ha nem tanulunk belőlük. Meg kell értenünk, hogy mi vezetett odáig, hogy egy terrorcsoport több mint egy éven keresztül szinte havonta indíthatott támadásokat anélkül, hogy elkapták volna őket! Szembe kell néznünk azokkal a társadalmi viszonyokkal, amelyek megágyaztak egy, a magyarokat bőrszín alapján szétválasztó bűncselekmény-sorozatnak! Fel kell dolgoznunk a támadások és a rettegés okozta traumákat, amelyek még most is az elhallgatás palástjában rejtőzködnek! Emlékeznünk és emlékeztetnünk kell, hogy a ma 15 éves fiatalok ne kövessék el azokat a hibákat, amit mi, elődeik! Meggyőződésünk, hogy a jelenkor egyik meghatározó tragédiájának a hivatalos emlékezetpolitikában van a helye, hiszen csak ez által biztosítható az események méltó feldolgozása és emlékezete. Csatlakozz hozzánk és követeljük együtt a Magyar Országgyűléstől, hogy nyilvánítsák a Romák Elleni Terrortámadás Emléknapjává a tatárszentgyörgyi gyilkosság évfordulóját, február 23-át! Budapest, 2024. 02.09. Kezdeményezők: Arató Katica, Karisz Kisebbségi Egyesület Balogh Fruzsina, Kethane-Együtt Egyesület Balogh Rodrigó, Független Színház Magyarország Bálint Mónika, Civil Kollégium alapítvány Bari Judit, Zöld Jogi Platform Benkő Fruzsina, InDaHouse Hungary Egyesület Berki Judit, NMCKKSZSZ Bitó-Balogh Zsanett, Somnakuno Drom Roma Női Civil Egyesület Bódis Kriszta, "Van Helyed" A Közös Jövőnkért Alapítvány Bogdánné Tímea, Érdekem az Érdeked Egyesület Boldizsár-Iván Katalin, Integrom Program Both Emőke, Bagázs Közhasznú Egyesület Buzás-Hábel Géza, Diverse Youth Network Csemer Patrícia, LÉTRA Egyesület Daróczi Ágnes, Romano Instituto Alapítvány Deák Éva, Partners Hungary Dósa Valéria, Varázskert Egyesület dr. Bársony János, Romano Instituto Alapítvány Farkas László, Fiatal Romák Országos Szövetsége Farkas Tünde, Mezőszemere Roma Nemzetiségi Önkormányzata Iványi Gábor, Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Herfort Marietta, Phiren Amenca Nemzetközi Hálózat Horváth Tibor, Hátrányból Győzelem Egyesület Kadét Ernő, Roma Sajtóközpont Egyesület Kálló Károly, Bhim Rao Egyesület Kegye Adél, Rosa Parks Alapítvány Kovács Vera, Utcáról Lakásba Egyesület Makula Réka, XXI. SZÁZADI ROMA NŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE Molnár György, C8 Civilek Józsefvárosért Molnár István Gábor, Eötvös József Cigány - Magyar Pedagógiai Társaság Móra Veronika, Ökotárs Alapítvány Mile Kristóf, Egységes Diákfront Nagy István, Romano Drom Egyesület Nun András, Autonómia Alapítvány Nyirati András, Emberség Erejével Alapítvány Oláh József, Méltóságot a Romáknak Mozgalom Rácz Béla, 1 Magyarország Kezdeményezés Rafael Zsolt, Valamit Mindenkiért Egyesület Siroki László, Romama Szénási Szilvia, Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány Szomora Szilárd, NMCKKSZSZ Szőke Judit, Új Start Alapítvány Trendl Fanni, Romaversitas Alapítvány Törley Katalin, Tanítanék Mozgalom Varga Erika, Romani Design Varga Máté, aHang Vig Dávid, Amnesty International Magyarország Zubek Adrienn, Polgár Alapítvány az Esélyekért
  3 428 a 4 000 Aláírásból
  Készítette: Roma Sajtóközpont Picture
 • Ne védjen a köztársasági elnök pedofil bűnözőket és azok bűntársait
  Egy pedofilt fedező bűntársnak nem adhat a köztársasági elnök kegyelmet! Az Országgyűlés kötelessége, hogy felelősségre vonja az államfőt, ha magától nem mond le az eset után. Novák Katalin ezek után nem maradhat köztársasági elnöki pozíciójában! Ezért kérjük az országgyűlési képviselőktől, frakcióktól, hogy fosszák meg a tisztségétől Novák Katalint! Egy köztársasági elnök nem védhet pedofilokat és azok bűntársait! https://444.hu/2024/02/02/novak-katalin-kegyelmet-adott-a-bicskei-gyerekotthon-pedofil-exigazgatojat-fedezo-buntarsnak (fotó: MTI)
  22 952 a 25 000 Aláírásból
  Készítette: Viktor Szalóki Picture
 • Mentsük meg a magyar természetesvizi halászmesterséget és az őshonos magyar halközösségeket
  Magyarország halállománya a Magyar Állam tulajdonát képezi. Így mind a közel 10 millió magyar tulajdona is. Jelenleg soha nem látott fehér busa, fekete törpeharcsa és ezüstkárász invázió figyelhető meg a magyar vizeken. A MOHOSZ vezetése az állami feladatátvállalásra történő hivatkozással az AM-től az állami horgászjegyből keletkező bevételt a vizek horgászcélú fenntartására az elmúlt 8 évben is megkapta. Ez az összeg 2023. évben cc. 5 -5,5 milliárd forintra rúgott. A MOHOSZ becsült bevétele 2023-évben 8-8,5 milliárd Ft lehetett. Jelen összeg a MOHOSZ vezetése szerint nem fedezi az inváziós halfajok elleni védekezés költségeit sem, ezért további súlyos 100 milliókat igényelnek és kapnak a központi költségvetésből az egyébként átvállalt közfeladat teljesítésére. Ha lehet hinni a bennfentes információknak az ökológiai szelektáló halászat megkezdése esetére a fogott emberi fogyasztásra alkalmas mérettartományú hal: elsősorban busa is az állati fehérje feldolgozóba (ATEV) kerülne további állami szubvenció kifizetése mellett. A fogott busa a magyar és a nemzetközi piacon jól értékesíthető.!! Érdemes lenne belegondolni, hogy azzal az intézkedéssel ez az ősfoglalkozás szűnt meg, ami az emberi kultúrával egyidős. Mi lenne ha hasonló módon a vadászatot szüntetnénk be.?!! Természetes vizeink ökológiai állapota a 24. órában van, ezért haladéktalan intézkedést igényel. A megmaradt halászdinasztiák képviselői részére lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az inváziós fajok gyérítését egész évben, hivatásszerűen végezni tudják. Az innen származó idegenhonos és inváziós halakat értékesíthessék a vonatkozó jogszabályok megtartása mellett.
  144 a 200 Aláírásból
  Készítette: Kovács Mihály