• Térítési díj átutalásos fizetése az iskolákban
  Készpénz mentes Kontakt mentes (pandemia) Kényelmes Nyomonkövethető
  3 a 100 Aláírásból
  Készítette: Anna Bosnyák
 • Tiltakozás az Alapjogokért Központ háborúra uszító hirdetése ellen
  Minden történelmi tragédiánk egymást lassan követő, kis lépésekben lett előkészítve, amelyekről társadalmunk csak akkor vett tudomást, amikor már nem volt mit tenni a bekövetkezése ellen. 2020. szeptember 4-én a következő hirdetés jelent meg a Nemzeti Sport című napilapban: Az Alapjogokért Központ egy gyalogos katonák rohamát ábrázoló fotóra az alábbi szöveget tette: "Igazság, erő, felemelkedés, együtt tesszük naggyá a Kárpát-medencét", a webcím pedig: www.keszuljetek.hu. Ez a hirdetés kendőztlen, nyílt háborús uszítás. Tanulva elődeink hibájából, emeljük fel szavunkat a háborús uszítás ellen! Tiltakozunk a háborúra való felkészítés üzenete ellen! Tiltakozunk az ellen, hogy a XX. század két tragikus háborújából nem tanulva ilyen sugallatot meg lehessen jelentetni egy újság hasábjain!
  6 082 a 7 000 Aláírásból
  Készítette: Veronika Balázs
 • Dobogóra - Reform a hatékony előválasztásért
  Egyrészt, a sorba rendezés pontosabban méri a választói akaratot, mint a hagyományos módszer, hiszen képes figyelembe venni a választó második és harmadik kívánságát is. Ez roppant fontos, ugyanis ezáltal a verseny kimenetele jobban tükrözi majd a választói akaratot és könnyebben megtalálható a választók között a közös nevező. Másrészt, a sorba rendezés elősegíti a konszenzus keresést, a demokratikus kultúra meghonosítását és gyakorlását. A pártoknak már nem csak arra kell rávenniük saját táborukat, hogy az adott pártot támogassák, hanem azt is kommunikálniuk kell, melyik az a jelölt, vagy párt amelyik méltó lehet második és harmadik befutónak. Így aztán több kapcsolat alakulhat ki a versengő pártok között és az egymással való kommunikáció hangneme is barátságosabbra fordulhat. Harmadrészt, mivel nem csak egy jelölt vagy párt kap voksot, a preferencia alapú választás révén, a versenytársak érdekeltté válnak saját arculatuk megőrzésében, önálló alternatíva felkínálásában. Így, a politikai diskurzusban nagyobb teret kaphat a versenytársak értékrendje, jövőképe és programja. A politikában reformokra van szükség. Az előválasztás egy kockázatos, de megvalósítható újításnak bizonyult tavaly. Úgy véljük, újabb reform szükséges ahhoz, hogy a politikai verseny minősége tovább javuljon. A szoros politikai verseny a mindenkori kormány és annak ellenzéke között az ország egészének érdeke, ugyanis a valódi verseny jobb és jobb megoldások keresésére motiválja a versenytársakat. Csatlakozz és követeljük együtt a preferencia alapú szavazást az előválasztáson! Győzzön a választópolgárok számára leginkább elfogadható opció! Tabumentes Országmentés Egyesület
  138 a 200 Aláírásból
  Készítette: Tabumentes Országmentés Egyesület Picture
 • Emléktáblát Barta Tamásnak Zuglóban
  Barta Tamás 1957-től itt töltötte gyermekkora nagy részét és ifjúkori éveit. Itt ismerkedett koncerteken először a rock and roll-al, amelyre saját szavai szerint született. Innen indult zenészkarrierje 1965-ben. Barta Tamásnak már van egy emléktáblája a VI. kerületi Izabella utcában. Ott körülbelül 3 évet élt. Egykori kerületi szomszédai, pajtásai, és rajongói szerint Zuglóban is jár Neki egy emléktábla, mint a kerületből indult legjelentősebb magyar rockzenésznek. Kérjük, aláírásoddal támogasd szándékunkat.
  86 a 100 Aláírásból
  Készítette: Eszter Gábor Picture
 • Ne helyettesítsék az óvodapedagógusokat szakképzetlen munkaerővel!
  Kedves óvodapedagógusok, szülők és mindenki, akit csak egy kicsit is érdekel az óvodai nevelés! Kérünk benneteket, álljatok mellénk: tiltakozzunk aláírásunkkal a régebben világhírű magyar óvodai nevelés leépítése ellen! Az óvodákban óriási a pedagógushiány, az óvodai dolgozók gyakran többszörös túlmunkát vállalnak, és sokszor csak az ő lelkiismeretes helytállásuknak köszönhető, hogy még működnek az intézmények. Mindez már most is az óvodai munka színvonalának romlásához vezet. Nem az a megoldás, hogy a hiányzó óvodapedagógusokat szakképzetlen munkaerővel helyettesítik. A 2020. szeptember 1-jén hatályba lépett - szakmai körökben nagy zavart és vihart kiváltó - törvénymódosítás és EMMI rendelet alapján hatályát veszti az az évtizedeken át érvényes előírás, hogy az óvoda teljes nyitva tartási ideje alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik, óvodapedagógusonként és csoportonként összesen napi két óra átfedési idővel. Az átfedési idő a gyerekek számára nagyon fontos. Ez garantálja ugyanis a napi ritmus és a nevelés folytonosságát. Mindemellett pedig a most megjelent kormányrendelet szerint: "Ha az óvoda reggel 8.00 óra előtt vagy a délutáni időszakban nem fejlesztő, iskola-előkészítő vagy más, kifejezetten nevelési jellegű foglalkozást szervez, ezen időszakokban a gyermekek felügyeletét nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy is elláthatja." Az óvoda egész nap nevelési intézmény, egyetlen percig sem fordulhat elő, hogy „nem fejlesztő” tevékenységet folytat a pedagógus. Ez akkor is így van, ha a fejlesztés közvetett, nem direkt módon valósul meg. A nem óvodapedagógussal eltöltött idő visszalépés éppúgy, mint az átfedési idő megszűntetése. A magyar óvodapedagógia cizellált megoldásai, a gyermek személyiségéhez igazodó ”finommunka” e visszalépés által romlik, súlyosan sérül. Az óvodapedagógus hiány valóban csökkentendő és csökkenthető, de nem így! Ehhez elkerülhetetlen az óvodapedagógus szakma anyagi és erkölcsi megbecsülése, és az érdemi párbeszéd a szakma képviselői és az oktatásirányítás között. Valamennyi gyermek, óvodai dolgozó és szülő érdeke közös. A nevelés színvonalát csökkentő adminisztratív intézkedések helyett valódi megoldásokat követelünk!
  2 603 a 3 000 Aláírásból
  Készítette: Mária dr. Novák
 • Maradjon a Csillagnéző a Ligetben
  "Általában azt vallom, hogy amit az élet behoz, elénk dob, azt a szülő dolga okos kommentárral, odaforduló figyelemmel, finom megbeszéléssel bedolgozni a gyerek rendszerébe (Frank Orsolya, pszichológus)".
  6 a 100 Aláírásból
  Készítette: Andras Lenart
 • Az UEFA szuperkupa zárt kapus megrendezéséért
  írd alá, ha jelenlegi járványhelyzetben nem tartod megnyugtatónak egy 24000 fős tömegrendezvény megtartását. Szeressük a focit, de jelen esetben otthon, a tévé előtt, ne robbantsuk be potenciálisan a járványt Budapesten, Magyarországon.
  196 a 200 Aláírásból
  Készítette: Nóra Gervai
 • Sajkodi bekötőút felújítása
  Az útszakasz az országos úthálózathoz képest megdöbbentően rossz állapotú, közvetlen balesetveszélyt jelent a használók részére.
  90 a 100 Aláírásból
  Készítette: Gergely Lukács
 • DIGITÁLIS OKTATÁST KÖVETELÜNK
  A gyermekeink nem kísérleti nyulak!Eddig is működött a digitális oktatás,ezek után is fog!Ha egy gyermek megfertözödik,az hány család karanténba vonulását jelenti?Ha a gyermek hazaviszi idős nagyszüleinek és bekövetkezik a legrosszabb,KI vállalja a felelősséget?Ha már elinditják az iskolát,A SZÜLŐKNEK JOGÁBAN ÁLL ELDÖNTENI,HOGY ENGEDI VAGY SEM A GYERMEKÉT ENNEK A VESZÉLYNEK KITENNI! Írjuk alá minél többen és követeljük,hogy a szülő eldönthesse,hogy gyermekét engedi e közösségbe vagy sem!
  18 a 100 Aláírásból
  Készítette: Georgina Toth
 • STOP AirBnB - A lakás nem szálloda!
  Közel lehetetlen megfizethető bérleményt vagy albérletet találni ma Budapesten. A lakbérszint az elmúlt években szélsőséges mértékben növekedett, és a városlakók széles rétegeinek vált megfizethetetlenné. Az önkormányzatok most egy olyan felhatalmazást kaptak, amely lehetővé teszi számukra, hogy egy világszerte alkalmazott szabályozási eszközzel enyhítsenek a lakhatási válságon: a lakások turisztikai célú hasznosításának korlátozásával növeljék az elérhető bérlemények kínálatát és ezen keresztül hozzájáruljanak a lakbérek megfizethetőségéhez is. A kerületi önkormányzatoknak abban kell döntést hozniuk, hogy rengeteg budapestinek javítva az életminőségén, előnyben részesítik-e a hosszútávra kiadott, megfizethető lakhatást. Ennek érdekében olyan szabályozást kell alkalmazni, amely legfeljebb az év egy kisebbik részében teszi csak lehetővé a lakások – lényegében – szállodaként való üzemeltetését. Csatlakozó szervezetek: Jövő Egyesület Szikra Egyesület (korábbi Szabad Budapest Fórum) Táncsics Radikális Balpárt Utcáról Lakásba Egyesület Zöld Front Ifjúsági Mozgalom
  1 803 a 2 000 Aláírásból
  Készítette: A Város Mindenkié
 • Legyen kötelező a KRESZ vizsga kerékpárosoknak
  A főváros vezetése az elmúlt hónapokban több kezdeményezést tett Budapest kerékpárbarát várossá válása érdekében. Mindez újra felszínre hozta az ellentéteket a kerékpárosok és a közlekedés többi részt vevője között. A várost járva nap mint nap szembesülhetünk azzal, hogy a kerékpárosok áthajtanak a piroson, nem tartják be a jobbra tartás és a kanyarodás szabályait és nem ismerik a rájuk vonatkozó táblák jelentését és a sebességhatárokat. A kötelező kerékpáros KRESZ vizsga ötlete akkor pattant ki a fejemből amikor egy kerékpárutat keresztezve mentem a villamos felé. Szabályosan a felfestett és kitáblázott gyalogátkelőhelyen mentem át az úton négy másik emberrel együtt, de egyetlen egy kerékpáros sem állt meg, és az egyikük még kiabállni is kezdett a gyalogosokkal. A másik eset Balatonfüreden történt, ahol egy rendezvény miatt ideiglenesen lezárták a kerékpár útnak egy 100 méteres szakaszát, amit ki is tábláztak, de a szabályokkal ellentétben a többség nem tolta a biciklijét, hanem a sétálók között szlalomozva tekert tovább, ami rendkívül veszélyes. Ezek alapján úgy ítéltem meg, hogy sok biciklis a legalapvetőbb KRESZ szabályokat sem ismeri, és ezzel a saját és embertársaik testi épségét veszélyeztetik, felelősségbiztosítás nélkül. Hiszen Magyarországon bárki (12 év felett) kerékpárra szállhat, komolyabb korlátozás nélkül. A közlekedés egy veszélyes üzem! Megfelelő ismeretek nélkül ne vegyen részt benne senki! Kötelező online kerékpáros KRESZ vizsgával a közlekedés biztonságosabbá tehető és az évek óta tartó konfliktus a biciklisek és az autósok között végre csökkenthető lesz, hiszen így egyenlő ismeretekkel vehetnek majd részt a közlekedésben.
  9 a 100 Aláírásból
  Készítette: Szabolcs Mátrai
 • STOP! Kerekedi-öböl!
  Védjük meg a közösségünket! A fenti beruházás a Kerekedi-öböl beépítésének csak az első fázisa. Amennyiben itt most az érintett területeken egy ilyen léptékű beruházás meg tud valósulni, akkor a következő fázisokban az egész Tüskésalja terület (összesen ~14ha/140.000 nm2) beépítése várható. A tervezett 10%-os beépítettség mellett ez 14.000 nm2 hasznos alapterületű épületegyüttes kialakítását teszi lehetővé, amin több száz apartman kialakítása lehetséges. Amennyiben az apartmanok nagy része a későbbi tulajdonosok tartózkodási helye is lesz, akkor a település lélekszáma akár 30%-al is növekedhet. Ez pedig alapvetően fogja befolyásolni a választójogi és érdekviszonyokat! Védjük meg természeti értékeinket! A Kerekedi-öböl az egyike a még máig érintetlen északi parti nádasoknak, sok ezer védett növény és állatfaj otthona. A tulajdonos még a beruházás megkezdése előtt nagyarányú fakitermelésbe kezdett a területen, amire nem volt sem felhatalmazása, sem mezőgazdasági indoka. Sejthető, hogyha a beruházó már a beruházás megkezdése előtt ennyire semmibe veszi a természeti étékeket, akkor a későbbiekben is nehezen lesz elvárható azok megóvása. Egy ilyen területen egy ekkora léptékű beruházás alapjaiban változtatja meg az ökoszisztémát és a nádas is végveszélybe kerül. Ahogy az egyik bizottsági kültag fogalmazott: ”Ez a természetvédelem szégyene”. Védjük meg településünk arculatát! Csopak a Balaton-felvidék kapuja, a közúton és vízen ide látogató emberek elsődleges látványképe a jelenlegi Csopaki városkép a Kerekedi-öböl természetességével. A 2018-ban a Polgármester Úr által is jegyzett településképi arculati kézikönyv is ennek a megőrzése céljából jött létre. Ebben nyoma sincs egy közvetlenül a természeti tájba illesztett „modern” jellegű apartmanházas képi világnak. Egy ilyen nagymértékű beépítés alapjaiban és végérvényesen fogja megváltoztatni a településképet, szakítva annak hagyományával. Egy egyszeri kisösszegű befizetéssel biztos ki akarjuk árusítani a családi ezüstöt idegen érdekek mentén? Védjük meg örökségünket, hogy azt méltó módon adhassuk tovább unokáinknak! Kérjük, írja alá kezdeményezésünket, amennyiben egyetért azzal, hogy egy ilyen mértékű változtatás a Balaton teljes ökoszisztémájára környezetkárosító hatással bír, éppen ezért ellenezzük a terület beépítését!
  2 472 a 3 000 Aláírásból
  Készítette: Összefogás A Balatonért Picture