• Állítsuk helyre az igazságszolgáltatás törvényességét!
  Az igazságszolgáltatás törvényessége mindenek felett fontos. Az In dubio pro reo elvről Benjamin Franklin így vélekedett: "it is better 100 guilty Persons should escape than that one innocent Person should suffer", azaz "jobb ha 100 bűnös megússza, mint ha egyetlen ártatlan szenved".
  129 a 200 Aláírásból
  Készítette: Radnóti László Picture
 • Botrányos az ítélet a Kaleta-ügyben! Fellebbezés?! Súlyosabb büntetést!!!!
  A jövő a gyermekeinké! Milyen ember az, amely egy most kezdődött életet eltipor?!
  445 a 500 Aláírásból
  Készítette: Ágnes Anita Timkó
 • Töröljék el a haláladót!
  2010 augusztus 14-étől, az ingatlanörökléssel kapcsolatos "haláladó"-ként elhíresült, örökösödési - más néven öröklési - és ajándékozási illetéket NEM kell fizetni az egyenes ági (szülők, gyermekek, nagyszülők, unokák, függetlenül attól, hogy a kapcsolat az örökhagyóval, ajándékozóval vér szerinti vagy örökbefogadáson alapul) rokonoknak - a hatályba lépett 2010. évi XC. törvény szerint, abban az esetben, ha az ingatlan (hagyatéki eljárásban) becsült értéke nem haladja meg a 20 millió Ft-ot. A jelenlegi lakáspiac elszabadulása óta a budapesti és nagyvárosi lakások igen kis százaléka kerül a 20 millió Forint alatti kategóriába. A PTK 2013. évi V. törvény kimondja, hogy "az örökösök egyetemlegesen viselnek és amely eljárási díj, a hagyatéki eljárás során a közjegyző részére fizetendő". Ez komoly anyagi terhet ró, azokra a családokra, akik a járvány közvetlen vagy közvetett hatása miatt, nehezebb helyzetbe kerülnek, nem beszélve szerettük elvesztése és az azt követő egyéb kiadásokról (temetkezés, sírváltás, stb).
  20 a 100 Aláírásból
  Készítette: György Barányi
 • Az állatvédelmi törvények betartatása=embervédelem
  Állatvédelem = embervédelem = az élet védelme. Alapvető feladat ennek biztosítása a mindenkori kormány és minden önkormányzat részéről, ami jelenleg nem valósul meg az országban.
  12 a 100 Aláírásból
  Készítette: Jusztina L. Berta
 • Tisztességes megélhetést minden kispénzű embereknek
  Mert rengeteg a szegény ember aki a létminimum alatt él, mire a kevés pénzből kifizeti a rezsijét,a gyógyszerét pár ezer ftja marad megélhetésre,sokan nem esznek,éheznek ,fáznak, ami tisztességtelen! Fogjunk össze,és követeljük,adják vissza amit elloptak tőlünk
  30 a 100 Aláírásból
  Készítette: Mária Nagy
 • Mentsük meg a Heinrich udvart!
  Kevesek számára ismert a tény, hogy az Iparművészeti Múzeummal szemben egy rejtett építészeti kincs található, melynek fennmaradása nemrégiben veszélybe került. A műemléki védettséget kapott Heinrich udvar új tulajdonosa többek közt szállodát és több mint 200 lakást tervez építtetni a területen a következő hetekben. A tiltakozás célja az, hogy olyan beruházás valósuljon meg, mely örökségvédelmi és urbanisztikai szempontokat, valamint a beruházói és a környéken élők érdekeit egyaránt szem előtt tartja. A tiltakozás indokai a következőek: • A szóban forgó épületegyüttes egy részének műemlékvédelme úgy szűnt meg, hogy erről nem folyt társadalmi vagy civil egyeztetés. • Az udvari rész lakóházakkal és műemlékvédelem alatt álló épületekkel van körülvéve. A munkagépek udvarra történő bejuttatása védett épületrészek bontásával kivitelezhető. Ezen megoldás műemlékvédelmi szempontból rendkívül aggályos. • Az érintett szomszédos lakóházak mellé tervezett új beruházás nagy valószínűséggel statikailag károsan fogja érinteni a meglévő épületek alapozását és szerkezeteit, és akár életveszélyes szerkezeti elmozdulásokat is okozhat. • A körút nyomvonala egy Duna-ág feltöltésével jött létre. A környező épületek pincéi jelenleg is vizesednek. A beruházó két szintes mélygarázs kialakítását tervezi, mely megemelheti a talajvíz szintjét, használhatatlanná téve a környező lakóházak pincéit. • A telepítési távolság mértéke (~10 méter) elfogadhatatlanul alacsony a környező lakóházak homlokzata és az udvarra tervezett új épület (~27 méter magas) homlokzata között, mely következményeként: o sérül a lakók magánélethez való joga o szignifikánsan csökken a lakások benapozottsága o a környező lakások értékcsökkenése következhet be. • A beruházó az udvarra tervezett épületben 218 darab kis méretű, tipikusan rövidtávú kiadásra optimális lakást szeretne kialakítani. Ez a helyzet konfliktust teremt az állandó lakók és a turisták között, illetve tovább terheli az egyébként is sűrűn lakott területet. • A Mária utca és az Üllői út kereszteződése az autós közlekedés neuralgikus pontja. Csúcsforgalomban jelentős forgalomtorlódás tapasztalható ebben a csomópontban. A fenti útvonal terhelése tovább fokozódna, amennyiben a beruházás a jelenlegi tervek alapján valósulna meg, veszélyeztetve a környéken lévő egészségügyi intézmények megközelíthetőségét is. Kérjük aláírásával Ön is támogassa fenti céljainkat! felhasznált kép forrása: https://atlatszo.hu/2020/05/08/heinrich-udvar-ujabb-budapesti-muemlek-atepiteset-tettek-lehetove-kormanyrendelettel/ fotó szerzője: Németh Dániel
  2 732 a 3 000 Aláírásból
  Készítette: Heinrich Udvar Megmentése
 • Vonják vissza az egészségügyi dolgozók külföldi utazására vonatkozó korlátozást!
  Az egészségügyi dolgozók – egészen pontosan az egészségügyi végzettséggel rendelkező személyek külföldre utazását 2020. március 12. óta kormányrendelet tiltja - illetve azt az ágazati miniszter engedélyéhez köti. A személyek szabad mozgásának és a szabad munkavállalásnak, mint fontos alapjogainknak a jelenlegi példátlan korlátozása kifejezetten nagy stressz és aggodalom forrása. Sok esetben jelentős anyagi kárral, illetve hatalmas, pénzben nem kifejezhető veszteséggel jár az érintett egészségügyi végzettséggel rendelkező személyek és családjaik – összesen akár több százezer ember számára. Ráadásul komoly jogbizonytalanságot is teremt. A külföldön (is) dolgozó egészségügyi dolgozók nem tudnak beosztást tervezni, ezáltal a kinti munkáltatójukat is nehéz helyzetbe hozzák - miközben az ellátások leállása miatt itthon sem tudtak munkát vállalni. Több egészségügyi dolgozó maradt mindenféle jövedelem nélkül március óta, ami egyértelműen veszélyezteti megélhetésüket, családjuk biztonságát. Külföldön élő és dolgozó egészségügyi dolgozók hónapok óta nem mernek külföldről Magyarországra utazást tervezni, mert attól félnek, hogy nem tudnak visszamenni abba az országba, ahol életvitelszerűen élnek. Olyanokat is érint a korlátozás, akik Magyarországon nem is rendelkeznek működési engedéllyel, kamarai tagsággal, de végzettségük miatt a törvény szövege szerint ők is egészségügyi dolgozónak minősülnek. Ilyenek például azok az orvosok és ápolók, akik pályaelhagyóként már más jellegű munkát végeznek. Többen jelezték, hogy nem tudnak a határon túl élő családjuknak segítséget, támogatást nyújtani, születendő/megszületett unokájukhoz kiutazást tervezni, vagy temetésen, esküvőn részt venni - de egy baráti beszélgetésre, családi ünneplésre sem juthatnak el. Nem elég, hogy a szabad munkavállalás és a személyek szabad mozgásának alapjogát korlátozó rendelkezésről van szó, ráadásul hiányzik az egységes, átlátható szabályozás arra vonatkozóan, hogy mely esetekben, milyen objektív kritériumok mentén engedélyezik a kiutazásokat. Ezért az egészségügyi dolgozók nem tudják, hogy kérelmeiket mikor, hogyan, milyen feltételekkel bírálják el. Azért döntöttünk a petíció indítása mellett, hogy felhívjuk a figyelmet erre az aránytalan – és ebben a formájában szükségtelen, sok kárt okozó rendelkezésre. Célunk azt is elérni, hogy amennyiben a járvány újabb hulláma jelentkezne, vagy egy másik egészségügyi veszélyhelyzet alakulni ki újabb, hasonló korlátozásra ne kerüljön sor – sem az egészségügyi dolgozók sem pedig más munkavállalói csoport esetében A Magyar Orvosok Szakszervezetének korábbi levelei a témában a honlapunkon olvashatóak: https://magyarorvosok.hu/cikk_vonjak-vissza-az-egeszsegugyi-dolgozok-kulfoldi-utazasara-vonatkozo-korlatozast&menuid=3 Kérjük, aláírásával támogassa petíciónkat, hogy az egészségügyi dolgozók ismét élhessenek alkotmányos alapjogaikkal!
  11 508 a 15 000 Aláírásból
  Készítette: Judit Mária Tóth Picture
 • Nyílt levél a Mi Hazánk Mozgalomnak
  Novák Előd, Facebook posztban kifejtett érvelése szerint, a társadalmi megosztottságra, a fennálló és mélyülő szakadékokra- kizárólag azok további mélyítése, a harc a megfelelő válasz. Nem hagyhatjuk, hogy ezen szélsőjobboldali hangok üres vagdalkozásai elhomályosítsák ítéleteinket, és emiatt ne vegyük észre, hogy a világ sokkal összetettebb annál, mint ahogy azt láttatni szeretnék. Gyalázatosnak- és elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a szélsőséges, populista pártok egy ilyen tragédiát is csak a politikai haszonszerzésre, támogató közönségét hadrendbe állító belső kommunikációra használja fel, és az említett békétlenség eszkalálására, sót hintve a hosszú évtizedek óta sajgó sebekbe. Közösségünk a maga minden törvényes eszközével ez ellen cselekedni fog. Mi hidakat akarunk építeni, és nem árkokat Magyarországon. Ahogy Babits is megírta a Húsvét előtt-ben: “Ó, béke! béke! legyen béke már!” Oktogon Közösség
  56 a 100 Aláírásból
  Készítette: Oktogon Közösség
 • Maradjon kötelező az örökbefogadók felkészítő tanfolyama
  Az örökbefogadók kötelező tanfolyamát 2003-ban vezették be, majd 2018-ban 21-ről 40 órára bővítették a tananyagot. A tanfolyam egyik központi üzenete: a gyermeknek tudnia kell, hogy őt örökbe fogadták. A tanfolyamnak nagyon nagy szerepe volt abban, hogy az örökbefogadók felkészülten vágnak bele a folyamatba, és már nem tervezik eltitkolni a gyerek elől az örökbefogadást, sokkal egészségesebb lelkülettel nő fel egy generáció. A felkészítő tanfolyam nagyon fontos a jelentkezők szemléletformálásában, saját határaik megismerésében, a gyermek érkezésére való felkészülésben, az azzal való szembesülésben, mit hoznak magukkal a gyerekek. A 40 órára bővítéssel pedig helyet kapott egy nagyon fontos téma: hogy a rendszerben elérhető gyerekek jelentős hányada idősebb, vélhetően roma származású, egészségi vagy fejlődési problémákkal küzd, vagy többen vannak testvérek. Sokak itt hallanak arról először, hogy a viselkedés nem az öröklött géneken múlik elsősorban. Nagyon fontos a valósággal megismertetni az örökbefogadókat, akik maguktól jellemzően egészséges és fehér bőrű kisbabában gondolkodnak. Ugyanakkor a tanfolyam segít annak felmérésében, ki mit képes vállalni, felkészít az örökbefogadással kapcsolatos tipikus helyzetekre, iránymutatást ad ahhoz, hogy mely életkorban hogyan beszéljenek a gyerekkel az örökbefogadásról. Ha nem lesz kötelező a felkészítő tanfolyam, várhatóan sokan inkább nem élnek majd a személyenként 60.000-80.000 Ft-os részvételi díj melletti elvégzésével, ez viszont a tömeges kudarcos örökbefogadásoknak ágyazhat meg és tragédiákhoz vezethet. Amikor nem kellően felkészülten, illúziókkal teli, téves elvárásokkal vállalnak gyermeket a jelentkezők, vagy titkokkal övezve és hazugságban nevelik. Ez senkinek nem érdeke, a gyermeknek különösen nem. A jellemzően több traumán átesett örökbefogadandó gyermekek érdeke az, hogy minél felkészültebb szülők fogadják őket, akik tájékozottak és érzékenyítettek az örökbefogadás sajátos témáiban is. A tapasztalat az, hogy a szülőknek hasznos információt és maradandó élményt ad a tanfolyam. A végeztével a többség úgy látja, hogy hasonló tanfolyamot minden gyermeket vállaló egyénnek és házaspárnak el kellene végeznie. Ha választhatóvá teszik, fennáll a veszélye annak, hogy épp azok nem fognak részt venni rajta, akik a leginkább tájékozatlanok, akiknek a legnagyobb szüksége volna a csak egy csoportos helyzetben nyerhető személetváltozásra. Aggódunk, hogy a tanfolyam eltörlése rengeteg kárt okozna, miközben semmilyen előnye nem lenne, a tervezet sem fűz hozzá indoklást. Sajtómegjelenések a témában: https://merce.hu/2020/05/17/kik-fogadhatnak-orokbe-kisgyereket-es-kiknek-nem-kellene-orokbe-fogadniuk/ https://harmonet.hu/otthon/72600-kik-fogadhatnak-orokbe-kisgyereket,-es-kiknek-nem-kellene-orokbefogadniuk.html https://www.portfolio.hu/bank/20200513/orokbefogadas-nagy-valtozasok-jonnek-de-egy-sulyos-anyagi-hatranyt-fenntarthat-a-kormany-431646 https://index.hu/velemeny/olvir/2020/05/15/orokbefogadas_felkeszito_tanfolyam_erkolcsi_bizonyitvany_meddoseg/ https://bombanyunemrobban.blog.hu/2020/05/15/szukseges-e_az_orokbefogadoi_tanfolyam https://csalad.hu/csaladban-elni/az-orokbefogado-szulo-terapias-szulo https://pestihirlap.hu/2020/05/15/mar-tobb-mint-ezren-irtak-ala-hogy-az-orokbefogadok-felkeszito-tanfolyama-maradjon-kotelezo https://ezalenyeg.hu/kozugy/lmp-szukseg-van-az-orokbefogadoi-tanfolyamra-4870 https://unicef.hu/ezt-tesszuk-itthon/gyermekjogi-koalicio/allasfoglalas-orokbefogadas-jogszabaly-modositas https://nlc.hu/baba/20200519/orokbefogadas-torvenymodositas/ https://www.sos.hu/hirek/orokbefogadok-kotelezo-kepzesenek-ujraszabalyozas/ https://www.noklapja.hu/fontos/2020/05/18/okorbefogadas-tanfolyam-szulok-trauma https://www.klubradio.hu/archivum/reggeli-gyorsreggeli-szemely-2020-majus-20-szerda-0900-10675 https://444.hu/2020/05/23/eszre-sem-veszik-a-csaladok-es-mar-orokbe-adtak-a-gyerekuket https://mediaklikk.hu/kossuth-radio/cikk/2020/05/19/az-orokbefogadas-szabalyai/ https://www.evamagazin.hu/orokbefogado-szulok-felkeszito-tanfolyam-128609 https://barnahus.hu/blog/vegre-a-gyerekek-kerultek-a-torvenyhozas-fokuszaba https://index.hu/belfold/2020/05/27/orokbefogadas_kotelezo_tanfolyam_eltorlese_egyszerusites_orvenyjavaslat_tiltakozas_peticio https://marieclaire.hu/riporter/2020/05/28/a-gyereknek-tudnia-kell-hogy-ot-orokbe-fogadtak https://www.youtube.com/watch?v=fnf5FWYs6Jc https://magyarnarancs.hu/belpol/gyorsitana-a-kormany-az-orokbefogadason-130256 https://szemlelek.net/2020/05/28/mi_lenne_ha_nem_kellene_vizsgat_tenni_a_jogositvany_megszerzesehez http://www.atv.hu/belfold/20200522-dramai-percek-a-studioban-szel-bernadett-elo-adasban-beszelt-orokbefogadott-gyermekerol https://wmn.hu/ugy/52929-az-orokbe-az-azt-jelenti-hogy-orokre--egy-uj-konyv-es-egy-esztelen-torvenyjavaslat-szerencsetlen-talalkozasa https://m.hvg.hu/itthon/20200520_orokbefogadas_tanfolyam_torvenymodostas_peticio https://168ora.hu/itthon/van-aki-az-igazi-anyukajat-akarja-186070 Videó: https://24.hu/belfold/2020/06/01/orokbefogadas-tanfolyam-video/ https://24.hu/belfold/2020/06/03/grecso-krisztian-orokbefogadasi-tanfolyam-kotelezot/ https://index.hu/kultur/2020/06/03/rohrig_geza_toth_kriszta_grecso_krisztian_tompa_andrea_kollar-klemencz_laszlo/ https://444.hu/2020/06/03/grecso-krisztian-a-kotelezo-orokbefogadasi-tanfolyamot-megszuntetni-csak-a-gyerekek-karara-lehet https://nlc.hu/csalad/20200603/orokbefogadas-felkeszito-grecso-rohrig-video/ https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/orokbefogadas-rohrig-geza-es-grecso-krisztian-is-a-kotelezo-tanfolyam-eltorlese-ellen-ervel/ https://pestihirlap.hu/2020/06/03/ha-mar-az-orokbefogado-szulok-lelki-elete-nem-fontos-akkor-legalabb-az-orokbefogadott-gyermeke-legyen-az/ https://hvg.hu/itthon/20200603_orokbefogadas_peticio https://rtl.hu/rtlklub/hirek/tobb-ismert-orokbefogado-szulo-szerint-hiba-lenne-a-tanfolyam-eltorlese
  15 735 a 20 000 Aláírásból
  Készítette: Emese D
 • „NEM ADOM A LÁNYOMAT!”
  "Minden emberi és demokratikus világnézet, minden igaz vallás és minden valódi közösség alapvető kiindulópontja az élet, a család, a megtámadottak védelme."
  15 795 a 20 000 Aláírásból
  Készítette: Civil Bázis
 • Tegyünk az iskolai zaklatás ellen
  Eleinte egy-két viccesnek ható beszólás, később gúnynevek, de semmi komoly. Egészen addig, míg ki nem derül, hogy komolyan csinálják. Ismerős ugye? Reméljük csak szemlélőként. Be kell látnunk, hogy nagyon nagyon sok módot ismernek az emberek arra, hogy a másikat bántsák. Biztos, hogy mindenki ismer olyan ember akinek el kellett már hasonlókat szenvednie. Azonban szeretnénk megakadályozni azt is, hogy a környezetünkben lévőkön kívül történjen ilyen, hiszen senkinek nincs joga ahhoz, hogy egy másik gyereket lelkileg vagy akár fizikailag is bántalmazzon, sehol, semmilyen körülmények között. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy teljes életet élhessen gyermekként. Sajnos Magyarországon a statisztikák szerint sok fiatal szenved iskolai zaklatás miatt. A bullying szemlélőinek nagyon fontos a szerepe. Ők azok akik egy közbelépéssel nagyban meg tuják könnyíteni az elszenvedők életét. Nem szabad megfeledkeznünk erről a problémáról, még a most tomboló világjárvány alatt sem, mert ez is sajnos a mindennapok része egyesek számára. Ez ellen is együtt tehetünk. A közösség ereje felbecsülhetetlen. A bullying gyakran nem jól összetartó közösségekben megy végbe. Az elkövetők ereje sokszor abban rejlik, hogy a közösség nem lép fel hatékonyan ellenük. Mindenkinek észre kell vennie mekkora probléma ez. Minden gyermeknek jár egy boldog, egészséges gyermekkor!
  460 a 500 Aláírásból
  Készítette: Rebeka Fekete
 • Játszóteret az akadályozottaknak!
  A játszótér a felnőtt társadalom apró másolata: barátságok szövődnek, konfliktusok alakulnak ki. A gyerekeknek ez biztosít teret ahhoz, hogy tanuljanak az emberi kapcsolatokról, arról, hogyan kell viszonyulni egymáshoz. De a mini társadalom sem tökéletes: a felnőtt társadalom hű másolataként a mozgássérültek és a fogyatékkal élők itt is szegregáltak, esélyük sincs, hogy a mini társadalom teljes jogú tagjaivá váljanak. Hogyan várhatjuk el, hogy a sérült emberek egyenlő szerepet kapjanak a társadalomban, ha már gyerekkoruktól kezdve elszigeteljük őket? Hogyan várhatjuk el, hogy mindenki a társadalom egyenlő tagjaként kezelje sérült társait, ha már gyermekkorától azt látja, hogy a szegregáció a korlátozottság természetes velejárója? Ha nem küzdünk minden erőnkkel azért, hogy a sérült gyerekek ugyanúgy játszhassanak, barátkozhassanak, mint ép társaik, ha nem tanítjuk meg gyermekeinknek, hogy az embert lássák sérült társaikban, ne csodálkozzunk, ha felnőtt korunkra természetessé válik számunkra a tény, hogy sok fogyatékossággal élő személy ki van rekesztve a társadalomból. A társadalmi előnyöket latba vetve egy játék a mozgássérülteknek nem nagy kérés. Ez az egy játék nem csak a játszóteret változtatja meg: ez a játék a társadalmi összetartást, szolidaritást és nyitottságot szimbolizálja a sérült gyerekek felé. Most mutasson a mini társadalom példát! Engedjük nekik, hogy bebizonyítsák: élhet harmóniában sérült és ép, és hogy különbségeik ellenére mindannyian ugyanazok: gyerekek!
  430 a 500 Aláírásból
  Készítette: Nóra Noémi Kovács