Ugrás a fő tartalomra

Címzett: (oktatási miniszter híján) Pintér Sándor Belügyminiszter úr és Hajnal Gabriella KLIK elnök

MINŐSÉGI OKTATÁST GYERMEKEINKNEK!

Álljunk ki gyermekeink Alaptörvényben foglalt, mára sérülő jogaiért!

Szülői összefogással létrejött petíciónkban az alábbiakat követeljük:

- Újragondolt, KORSZERŰ NEMZETI ALAPTANTERVET! A jövőben várható munkákhoz szükséges KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSÉT!

- Értéktartó, diplomás átlagbért elérő, MÉLTÓ PEDAGÓGUSFIZETÉSEKET!

- Ahogy minden fejlett országban, követeljük az ÖNÁLLÓ OKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUMOT!

- MINŐSÉGI NYELVOKTATÁSt a közoktatásba!

- Mérsékelt osztálylétszámokat, több kiscsoportos oktatást!

- Állandó iskolapszichológust, fejlesztőt és egyéb nevelési, oktatást segítőket minden intézménybe!

- JÓ ÁLLAPOTÚ ISKOLÁKAT! Jusson pénz és figyelem az intézmények állagóvására, felújítására, korszerűsítésére, felszerelésére!

- DIGITÁLIS OKTATÁS feltételeit és lehetőségét az iskolákba!

- SZABAD TANKÖNYVVÁLASZTÁST!

- A pedagógusi és az intézményi önállóság helyreállítást, valódi TANSZABADSÁGOT!

- A hátrányos helyzetű gyerekek és problémákkal küzdők megfelelő támogatását!

- Decentralizált oktatásfejlesztési intézményrendszer létrehozását! Érdemi párbeszédet a pedagógus szakmai szervezetekkel!

- KEVESEBB TANÓRÁT gyermekeinknek, legfeljebb heti 20 TANÓRÁT pedagógusainknak!

AZ OKTATÁS JELENE, GYERMEKEINK JÖVŐJE!
GYERMEKEINK JÖVŐJE, MINDANNYIUNK JÖVŐJE!

Miért fontos?

- Tudja, hogy a közoktatásból immár tizenötezer pedagógus hiányzik? A jövőben további drámai növekedés várható, ami ellehetetleníti a minőségi oktatást, ha nem teszünk közösen az ügy érdekében.
- Tudja, hogy az Alaptörvényben megfogalmazott jog a megfelelő szintű oktatáshoz való hozzájutás?
- Tudja, hogy az állam köteles a megfelelő minőségű intézményrendszer fenntartásával biztosítani a mindenki számára elérhető, ingyenes és kötelező alapfokú oktatást?

Sajnos a sort a végtelenségig lehet folytatni. Az a helyzet, hogy Magyarországon az ÁLLAM NEM TELJESÍTI A LEGFONTOSABB FELADATÁT: nem biztosítja a versenyképes tudás megszerzésének feltételeit és lehetőségeit a felnövekvő generáció számára! Emiatt gyermekeink behozhatatlan hátrányba kerülnek a munkaerőpiacon.

A helyzet a következő:
A ma érvényben lévő Nemzeti Alaptanterv még mindig MENNYISÉGI tudást követel a MINŐSÉGI helyett. Több tantárgy esetében avitt tudást konzervál, a valóban szükséges kompetenciák fejlesztése helyett. A tananyagfejlesztéshez paradigmaváltás és teljesen új módszertanok kellenek a meglévő toldozás- foldozása helyett.

Az európai átlag alatti pedagógus béreknek köszönhetően a pedagógusok inkább a versenyszférában helyezkednek el, gyermekeink elesnek a minőségi oktatástól, így hátrányból indulnak a régió gyermekeihez képest a jövőbeni munkaerőpiacon.

Ugyanezen okból kifolyólag a férfiak nem választják már ezt a hivatást, hiszen családot alapítani lehetetlen alig-alig hitelképes bér mellett, emiatt az egyébként is már rég elnőiesedett szakma még kevesebb férfit vonz, így gyermekeink jó és követendő férfi mintával alig találkoznak iskoláinkban.

Reál szakos tanárokat (matematika, fizika, kémia, informatika, természettudományok) alig találni országszerte, az utánpótlás gyakorlatilag megszűnt.

Gyermekeink rosszul felszerelt iskolákban, akadozó internethálózattal, régi, lassú gépparkkal kénytelenek dolgozni, már ahol van géppark. Az állami iskolák általános állapota, felszereltsége rossz, felújításra nincs sem mód, sem pénz, sem karbantartó.

Digitális társadalomban élve a gyerekek nem kapják meg a megfelelő nevelést a közösségi és egyéb média okos és fenntartásokkal való fogyasztására, még mindig szűk a kifejezetten rájuk szabott digitális tananyagválaszték.

Megszűnt Magyarországon a szabad tankönyvpiac, így az egyre jobb és jobb tankönyvfejlesztésért vívott verseny is megszűnt, az ingyenes tankönyvek valójában kölcsönkönyvek és sokszor rossz minőségűek, sem a tanárnak, sem a szülőnek, sem a diáknak nincs módja választani, az adott közösség számára legideálisabb tankönyvet igényelni.

Pedagógusaink heti 22-26 órában tanítanak, ez Európában a legmagasabb kötelező óraszám. Helyettesítéseik és túlóráik nincsenek kifizetve lassan 10 éve. Ha heti 20 órában tanítanának, s mindegyik órájukra csupán egy órát készülnének, akkor jönne ki a 40 órás munkahét. Most átlagosan 44-52 órában dolgoznak hetente. Egy osztálynyi diák esszé kijavítása átlagosan 10-15 óra.

Tisztelt Belügyminiszter úr! Az utolsó órában vagyunk, ezért szülőként nem várhatunk tovább a csodára, most kell cselekedniük, hiszen az Önök kezében van a változáshoz szükséges hatalom, erőforrás!

A petíció kiemelt támogatói:
~aHang
- ADOM diákmozgalom
~Társaság a Szabadságjogokért civil szervezet
~Arató László - az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium vezetőtanára, a Magyartanárok Egyesületének elnöke
~Dr. Gyarmathy Éva - Prima díjas magyar lélektani szakíró, pszichológus, a magyarországi Diszlexia Központ és az SNI ~Tehetségeket Segítő Tanács megalapítója.
~Törley Katalin - Tanítanék Mozgalom
~Kepes András - író, újságíró, televíziós műsorkészítő, egyetemi tanár
~Molnár Áron- színész, aktivista, a noÁr Mozgalom alapítója
~Pokorny Lia - színésznő
~Moldvai Kiss Andrea - színésznő
~Kiss Judit Ágnes - költő
~Lengyel Tamás - színész
~Thuróczy Szabolcs - színész
~Szél Dávid - pszichológus, Apapara blog szerzője, business coach
- Kepes- Végh Júlia- Pozitív Fegyelmezés oktató
~Miklós György - Szülői Hang Közösség alapítója
~Burai Vera - Szülői Összefogás Közösség képviselője
~Zádori Henrietta - SZIKRA Tehetséggondozó Egyesület

A petíció indítója:
Magyar anyák- aktivista csoport
Elérhetőség:
[email protected]

Kategória

Links

Frissítések

2022-10-13 18:01:44 +0200

10,000 aláírás gyűlt össze.

2022-08-23 16:48:10 +0200

5,000 aláírás gyűlt össze.

2022-08-20 12:47:57 +0200

1,000 aláírás gyűlt össze.

2022-08-20 10:07:16 +0200

500 aláírás gyűlt össze.

2022-08-20 08:35:41 +0200

100 aláírás gyűlt össze.

2022-08-20 08:25:20 +0200

50 aláírás gyűlt össze.

2022-08-20 07:53:59 +0200

25 aláírás gyűlt össze.

2022-08-20 07:30:37 +0200

10 aláírás gyűlt össze.