Ugrás a fő tartalomra

Címzett: A Kormány tagjai

Vonják vissza az egészségügyi dolgozók külföldi utazására vonatkozó korlátozást!

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Tisztelt Kormánytagok!

Az egészségügyi dolgozók külföldre utazását 2020. március 12. óta mind a mai napig korlátozza a Kormány - először a 41/2020. (III.11.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja, majd a 81/2020. (IV.1.) Korm. rendelet 8.§ (1) bekezdés a) pontja alapján. Lassan három hónapja Magyarország területét egészségügyi végzettséggel rendelkező személy kizárólag az ágazati miniszter engedélyével hagyhatja el – ha kap engedélyt egyáltalán.

A Magyar Orvosok Szakszervezetének (MOSZ) elnöksége május közepén levélben fordult a Kormány két tagjához, Prof. Dr. Kásler Miklós emberi erőforrások miniszteréhez és Pintér Sándor belügyminiszterhez azért, hogy intézkedjenek az alapjogokat korlátozó rendelkezés mielőbbi visszavonásáról. Válasz nem érkezett, és a kifogásolt korlátozó rendelkezés visszavonására sem került sor.

Az egészségügyi dolgozók komoly, áldozatos munkát végeznek folyamatosan, és helyt álltak a járvány során eddig is. Elkötelezett munkájukra továbbra is számíthat mind a lakosság, mind pedig a Kormány.

A korlátozások fokozatosan feloldásra kerülnek, és a szomszédos országok sorra megnyitják határaikat. Az egészségügyi dolgozók azonban továbbra is csak miniszteri engedéllyel utazhatnak külföldre.

Az 1997. évi CLIV. törvényben rögzített definíció szerint "egészségügyi dolgozó: az orvos, a fogorvos, a gyógyszerész, az egyéb felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy, az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy, továbbá az egészségügyi tevékenységben közreműködő egészségügyi szakképesítéssel nem rendelkező személy".

A hivatkozott kormányrendelet tehát vonatkozik mindenkire, akinek egészségügyi végzettsége van, függetlenül attól, hogy jogosult-e Magyarországon egészségügyi tevékenység végzésre: van-e működési engedélye, kamarai tagsága, vagy életvitelszerűen él, avagy sem Magyarországon. A jelenlegi szabályozási formában az egészségügyi végzettséggel rendelkezők külföldre utazásának korlátozása egyértelműen sérti az arányosság és szükségesség alapelvét.

Ez a korlátozás kifejezetten szembe megy az Európai Bizottság (2020/C 102 I/03) Közleményében rögzített iránymutatásokkal. A Közleményben rögzítésre került, hogy "Bár a munkavállalók szabad mozgáshoz való jogának korlátozása közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból indokolható lehet, a korlátozásoknak szükségeseknek és arányosaknak kell lenniük, továbbá objektív és megkülönböztetésmentes kritériumokon kell alapulniuk."

Az iránymutatás külön kitér arra is, hogy az egészségügyi dolgozók, az egészségügyi személygondozási feladatokat ellátó munkavállalók, valamint az egészségügyi kutatásban dolgozók számára lehetővé kell tenni a fogadó tagállam területére való belépést és a munkahely akadálytalan megközelítését. Ezen kritériumoknak az érvényben lévő kormányrendelet egyáltalán nem felel meg.

A személyek szabad mozgása és a szabad munkavállalás az Alaptörvényben és az Európai Unió szerződéseiben lefektetett olyan alapjog, amelyeknek a jelenlegi példátlan korlátozása kifejezetten káros, nagy stressz forrása. Az érintetteknek és családjaiknak sok esetben jelentős anyagi kárt, illetve hatalmas, pénzben nem kifejezhető veszteséget okoz.

Többen arról számoltak be, hogy a benyújtott kiutazási kérelmeikre sokszor későn, nehézkesen vagy egyáltalán nem kaptak választ, illetve többen elutasító választ kaptak annak ellenére, hogy alapos indokkal, pld. állandó munkahelyükre való eljutás céljából készültek külföldre. Ez a rendelkezés tehát tovább fokozza az egészségügyi dolgozók kiszolgáltatottságát.

A jelenlegi engedélyezési gyakorlat átláthatatlan, esetleges és kiszámíthatatlan. Hiányzik az objektív és megkülönböztetésmentes kritériumokon alapuló feltételrendszer megalkotása, és annak az érintettekkel való megismertetése, így ez ebben a jelenlegi formában jogbizonytalanságot eredményez.

Egyetértünk Lamm Vanda, az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának elnökének, az MTA honlapján megjelent véleményével, miszerint a társadalom és a Kormány nem kívánhatja egy egészségügyi végzettséggel rendelkező személytől azt, amit egy katonától!

Fentiekre tekintettel határozottan kérjük Miniszterelnök Urat és a Kormány tagjait, hogy az egészségügyi dolgozók külföldre utazásának korlátozására vonatkozó rendelkezést haladéktalanul vonják vissza!

Tisztelettel:
dr. Elek Norbert, a MOSZ elnöke
dr. Kucsinka Katalin, a MOSZ alelnöke
dr. Tóth Judit Mária, a MOSZ alelnöke
dr. Tornai Zoltán, a MOSZ felügyelőbizottságának tagja
dr. Kónya Zsuzsanna Terézia, ügyvéd

Miért fontos?

Az egészségügyi dolgozók – egészen pontosan az egészségügyi végzettséggel rendelkező személyek külföldre utazását 2020. március 12. óta kormányrendelet tiltja - illetve azt az ágazati miniszter engedélyéhez köti.

A személyek szabad mozgásának és a szabad munkavállalásnak, mint fontos alapjogainknak a jelenlegi példátlan korlátozása kifejezetten nagy stressz és aggodalom forrása. Sok esetben jelentős anyagi kárral, illetve hatalmas, pénzben nem kifejezhető veszteséggel jár az érintett egészségügyi végzettséggel rendelkező személyek és családjaik – összesen akár több százezer ember számára. Ráadásul komoly jogbizonytalanságot is teremt.

A külföldön (is) dolgozó egészségügyi dolgozók nem tudnak beosztást tervezni, ezáltal a kinti munkáltatójukat is nehéz helyzetbe hozzák - miközben az ellátások leállása miatt itthon sem tudtak munkát vállalni. Több egészségügyi dolgozó maradt mindenféle jövedelem nélkül március óta, ami egyértelműen veszélyezteti megélhetésüket, családjuk biztonságát.

Külföldön élő és dolgozó egészségügyi dolgozók hónapok óta nem mernek külföldről Magyarországra utazást tervezni, mert attól félnek, hogy nem tudnak visszamenni abba az országba, ahol életvitelszerűen élnek.

Olyanokat is érint a korlátozás, akik Magyarországon nem is rendelkeznek működési engedéllyel, kamarai tagsággal, de végzettségük miatt a törvény szövege szerint ők is egészségügyi dolgozónak minősülnek. Ilyenek például azok az orvosok és ápolók, akik pályaelhagyóként már más jellegű munkát végeznek.

Többen jelezték, hogy nem tudnak a határon túl élő családjuknak segítséget, támogatást nyújtani, születendő/megszületett unokájukhoz kiutazást tervezni, vagy temetésen, esküvőn részt venni - de egy baráti beszélgetésre, családi ünneplésre sem juthatnak el.

Nem elég, hogy a szabad munkavállalás és a személyek szabad mozgásának alapjogát korlátozó rendelkezésről van szó, ráadásul hiányzik az egységes, átlátható szabályozás arra vonatkozóan, hogy mely esetekben, milyen objektív kritériumok mentén engedélyezik a kiutazásokat. Ezért az egészségügyi dolgozók nem tudják, hogy kérelmeiket mikor, hogyan, milyen feltételekkel bírálják el.

Azért döntöttünk a petíció indítása mellett, hogy felhívjuk a figyelmet erre az aránytalan – és ebben a formájában szükségtelen, sok kárt okozó rendelkezésre.

Célunk azt is elérni, hogy amennyiben a járvány újabb hulláma jelentkezne, vagy egy másik egészségügyi veszélyhelyzet alakulni ki újabb, hasonló korlátozásra ne kerüljön sor – sem az egészségügyi dolgozók sem pedig más munkavállalói csoport esetében

A Magyar Orvosok Szakszervezetének korábbi levelei a témában a honlapunkon olvashatóak:
https://magyarorvosok.hu/cikk_vonjak-vissza-az-egeszsegugyi-dolgozok-kulfoldi-utazasara-vonatkozo-korlatozast&menuid=3

Kérjük, aláírásával támogassa petíciónkat, hogy az egészségügyi dolgozók ismét élhessenek alkotmányos alapjogaikkal!
Magyarország

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategória

Frissítések

2020-06-11 01:06:45 +0200

Elértük a 10.000 aláírást - mindössze 5 nap alatt! Ideje felkészülni a petíció átadására!

2020-06-10 22:35:35 +0200

10,000 aláírás gyűlt össze.

2020-06-08 00:19:43 +0200

5,000 aláírás gyűlt össze.

2020-06-05 16:33:54 +0200

1,000 aláírás gyűlt össze.

2020-06-05 15:01:25 +0200

500 aláírás gyűlt össze.

2020-06-05 13:45:58 +0200

100 aláírás gyűlt össze.

2020-06-05 13:38:26 +0200

50 aláírás gyűlt össze.

2020-06-05 13:33:12 +0200

25 aláírás gyűlt össze.

2020-06-05 13:20:54 +0200

10 aláírás gyűlt össze.