Ugrás a fő tartalomra

Címzett: Csákovics Gyula, Zamárdi polgármestere, Ripszám János, Zamárdi főépítésze

TILTAKOZUNK! NE ÉPÜLJÖN NAGYVÁROSI VÁROSNEGYED NYOLC EMELETES HÁZAKKAL ZAMÁRDIBAN!

A Zamárdi, Szent István út és a Brettyó természetvédelmi terület között elterülő, a Tihanyi-félszigettel szemközti, több, mint tíz hektáros területet "Nagyvárosias lakóterületté" nyilvánítanák, rajta 8 db 9 szintes és 10 db 5 szintes lakó- és szállodaépülettel.
Kérjük a döntéshozókat, utasítsák el a terület átminősítését és a teljes építkezést.

Miért fontos?

Zamárdi egy kedves kisváros, kertes családi házas, üdülőházas, hangulatos Balaton parti zöldövezet jelleggel. Lakói, az üdülők tulajdonosai, és az ide nyaralni érkezők is így, ilyennek szeretik. Ebbe a környezetbe terveznek beépíteni egy óriási lakótelep méretű komplexumot, ami hegyként magasodna a parti ingatlanok és a természetvédelmi terület fölé, gigantikus tájsebet képezve, bármilyen irányból szemlélve, mind a déli part lankáiról, mind a mellette lévő üdülőterületről, mind Tihanyból és az északi partról. Méretét jól érzékelteti, hogy Zamárdiban, és a szomszédos Szántódon is a meglévő néhány nagyobb épület közül a legmagasabb is csak 3 szintes, itt pedig egy több mint 10 hektáros területen sorakoznának sűrű beépítéssel a toronyházak, összesen 19 darab. Zamárdi végleg elveszítené kisvárosi báját.

Az itt keletkező 756 darab új lakás és 72 hotelszoba minimum 2200 új fő megjelenését jelenti, amely megegyezik Zamárdi jelenlegi állandó lakosságszámával. Ez mind Zamárdi közműhálózatára, úthálózatára, forgalmára, légszennyezésre, a Balaton parti emberlétszámra óriási többletterhet jelentene.

A komplexum közvetlenül a Brettyó nevű, Natura 2000 besorolású, "Dél-balatoni berkek kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület" mellett épülne. A Brettyónak kiemelt jelentősége van a Balaton vízminőség védelmében is, területén számos védett madár és gerinces állat, rovar él. A beépítendő terület jelenleg fás, sűrű növényzettel benőtt terület. Az építkezés több száz fa kivágásával járna.

És ez csak egy a számos Balaton menti építkezés közül, bár azok közül talán a leggigantikusabb.

Ez egy merénylet a jóízlés ellen, merénylet a tó ellen, merénylet a jövő nemzedékeivel szemben.

Tényleg ezt akarjuk tenni a Balatonnal? MI NEM!

Kiegészítés:
KÖVETELÉSEINK
Alulírott, Zamárdi lakos, vagy Zamárdiban lévő székhellyel, vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet tulajdonosa, vagy Zamárdiban ingatlannal rendelkező, vagy Zamárdiban működő érdekképviseleti szerv, civil egyesület, vallási közösség, vagy Zamárdival szimpatizáns, épített és természeti környezetünkért felelősséget vállaló, a jövő generációiért felelősséget érző magyar állampolgár, jelen aláírásommal

1. Követelem, hogy Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő Testülete azonnali hatállyal hozzon határozatot a 3604/3, 3613/6, 3616/1 és 3616/2 hrsz.‐ú ingatlanok területére szóló településrendezési eszközök (Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat) tervezett módosításainak elutasításáról, az ide vonatkozó eddigi önkormányzati döntések visszavonásáról, a fenti ingatlanok korábbi építési övezetbe való visszasorolásáról, különös tekintettel a nagyvárosias lakóövezet (Ln) HÉSZ-ben való megjelenésének törlésére!

2. Követelem, hogy Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő Testülete azonnali hatállyal vonja vissza a nevezett ingatlanokat kiemelt fejlesztési területté nyilvánító 117/2019. (V. 29.) KT határozatát!
3. Követelem, hogy Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő Testülete azonnali hatállyal hozzon határozatot a 3604/3, 3613/6, 3616/1 és 3616/2 hrsz.‐ú ingatlanok beépíthetőségének, valamint az új épületek környezetünkre, infrastruktúrára, tájképre, településképre kifejtett hatásának a jelenleginél jóval alaposabb vizsgálatáról, melynek során a civil lakosságot és a megfelelő szakértőket is bevonják a település jövőjét meghatározó léptékű döntések meghozatalába, és terjessze ki ezt a vállalást minden hasonlóan jelentős horderejű, településképet és közös életünket meghatározó döntéshozatalra transzparens módon! Ezen vizsgálatok lefolytatásának végéig vezessen be építési és változtatási tilalmat az érintett területekre! Tegye kötelezővé a fentihez hasonló léptékű beruházásoknál nyílt tervezői pályázat kiírását a közvélemény bevonásával, hogy elkerülhessük az itt bemutatotthoz hasonló léptéket tévesztő botrányos épületek megvalósulását!
4. Követelem, hogy Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő Testülete azonnali hatállyal hozzon határozatot arról, hogy az érvényben lévő Településképi Arculati Kézikönyvben megfogalmazott irányelvekkel összhangban a Helyi Építési Szabályzatban végleges tilalmat ír elő egész Zamárdi területére nagyvárosias lakóövezet (Ln) kialakítására annak érdekében, hogy településünkön soha ne épülhessen a partneri véleményezésre szánt tervezetben bemutatottakhoz hasonló tájidegen épület, vagy épület-együttes! Egyben kérjük, hogy a HÉSZ-ben a jelenlegi övezeti előírásokkal összhangban írják elő, hogy a Zamárdi területén épülő új épületek esetében sehol nem lehet az épületmagasság nagyobb, mint 12,0 méter a csatlakozó eredeti terepszinttől mérve!

5. Követelem, hogy Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő Testülete azonnali hatállyal hozzon határozatot a nagyberuházások környezet- és természetvédelmi hatásainak a mostaninál sokkal átfogóbb vizsgálatára, mivel a Balatonból csak egy van és a mostani tervezett beruházás megmutatta, hogy a hiányos vázlatterv és az érintett szakhatóságok felületessége olyan alapvető problémákkal sem foglalkoznak, mint a Balaton vízgyűjtő területének megfelelő védelme, vagy a Natura2000 természetvédelmi övezet állatvilágának megóvása!

Kérjük, hogy ezeknek a követeléseknek a teljesítéséről hivatalosan tájékoztassák a közvéleményt.
Zamárdi, Szent István u., Magyarország

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategória

Frissítések

2021-10-28 15:47:27 +0200

10,000 aláírás gyűlt össze.

2021-10-19 13:55:00 +0200

5,000 aláírás gyűlt össze.

2021-10-18 07:33:05 +0200

1,000 aláírás gyűlt össze.

2021-10-17 21:35:45 +0200

500 aláírás gyűlt össze.

2021-10-17 19:08:52 +0200

100 aláírás gyűlt össze.

2021-10-17 18:44:46 +0200

50 aláírás gyűlt össze.

2021-10-17 18:28:16 +0200

25 aláírás gyűlt össze.

2021-10-17 18:15:04 +0200

10 aláírás gyűlt össze.