Ugrás a fő tartalomra

Címzett: Dr. Fekete Károly Püspök Úr

Tiltakozás Karikó-Tóth Tibor intézményvezető kinevezésének visszavonása ellen

A Szentesi Kiss Bálint Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének, Karikó-Tóth Tibornak kinevezését 2024. január 4. napjával a Szentesi Nagytemplomi Református Egyházközség Presbitériuma fenntartóként visszavonta. Szülőként és diákként ezúton fejezzük ki tiltakozásunkat a döntés ellen, mert meggyőződésünk, hogy Karikó-Tóth Tibor vezetése alatt az intézmény működése nem adhatott okot ilyen döntésre, nevezett személy szakmai és erkölcsi alkalmassága véleményünk szerint nem megkérdőjelezhető. Kifejezetten kérjük a döntés visszavonását, illetve amennyiben ez alapos indokból nem lehetséges, abban az esetben kérjük, hogy az intézmény fenntartói jogát a jövőben közvetlenül a Tiszántúli Református Egyházkerület gyakorolja.

Miért fontos?

Karikó-Tóth Tibor több évtizede vezeti az intézményt, munkája, szakmai és erkölcsi teljesítménye, hozzáállása példaértékű. Az iskola fenntartója indoklás nélkül vonta vissza kinevezését, amelyet a szülők számára sem tartott fontosnak kommunikálni. Ez az eljárás felháborító és méltatlan mindannyiunkkal szemben.

Szentes, 6600 Magyarország

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategória

Frissítések

2024-01-11 17:27:52 +0100

Másik kérdésünkre kapott válasz:

"A fenntartói jog változásával kapcsolatos felvetésre válaszolva tájékoztatom, hogy sem az egyházkerület, sem más egyházi szervezet nem vonhatja magához egyoldalú döntéssel a fenntartói jogot. Az egyházkerületnek akkor van lehetősége fenntartói feladatkölt átvenni, ha azt az illetékes presbitérium kifejezetten erre vonatkozó határozatban kéri, és az egyházkerület testületei azt jóváhagyják."

2024-01-11 17:23:27 +0100

Kedves Támogatóink!

Püspök Úr válasza petíciónkra:

"A Magyarországi Református Egyház szervezeti rendjében az egyházközségek önálló jogi személyként autonómiával rendelkeznek, ... az egyházmegyének és az egyházkerületnek sincs jogköre arra, hogy a fenntartói feladatokat akár csak részben is elvonja a fenntartó testülettől.
... A fenntartói feladatok az egyházközség presbitériumának hatáskörébe tartoznak. ... a munkáltatói jogokat a fenntartó gyakorolja. Az intézményvezetői megbízás visszavonásáról is csak a fenntartótestület dönthet a hatályos jogszabályok szerint.
A Szentes-Nagytemplomi Református Egyházközség Presbitériuma titkos szavazással döntött arról, hogy Karikó-Tóth Tibor igazgatói megbízását visszavonja, Az egyházkerületnek nincs lehetősége arra, hogy ezt a presbitériumi döntést megsemmisítse."

Köszönjük Püspök Úrnak, hogy meghallgatta a szülőket. A választ olvasva kampányunkat lezárjuk. Minden támogatónknak köszönjük segítségét!

2024-01-09 19:53:10 +0100

Kedves Támogatóink!
Petíciónkat az ezer aláírás után elektronikus úton és postán is elküldtük a Tiszántúli Református Egyházkerület Püspöki Hivatalának. Bízva a legjobbakban, várjuk Főtiszteletű Püspök Úr válaszát, melyről megérkezése után haladéktalanul tájékoztatást nyújtunk! Köszönjük, hogy ennyien segítenek ügyünk érdekében!

2024-01-08 07:41:14 +0100

1,000 aláírás gyűlt össze.

2024-01-06 18:05:15 +0100

500 aláírás gyűlt össze.

2024-01-06 14:39:05 +0100

100 aláírás gyűlt össze.

2024-01-06 14:08:26 +0100

50 aláírás gyűlt össze.

2024-01-06 13:56:53 +0100

25 aláírás gyűlt össze.

2024-01-06 13:46:22 +0100

10 aláírás gyűlt össze.