Ugrás a fő tartalomra

Címzett: D. Kovács Róbert Antal - Budapest Főváros X. kerületének (Kőbánya) Polgármestere

Tiltakozás a Kőbányai Kékvirág Óvoda beolvasztása és megszüntetése ellen

Tiltakozunk a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület 44/2022. (II.17.) KÖKT számú határozata ellen, amely a Kőbányai Kékvirág Óvodát beolvasztaná a Kőbányai Gézengúz Óvodába, és ezzel mint beolvadó költségvetési szervet megszüntetné, mivel ezzel a tervezett intézkedéssel egy nagy múltra visszatekintő, a gyermekek érdekeit, fejlődését és fejlesztését szem előtt tartó intézmény tűnne el örökre.

Az Önkormányzat fenti határozatának II. Bekezdés (Hatásvizsgálat) 1. pontjának értelmében a Kőbányai Gézengúz Óvoda felvételi körzetét kívánja akképpen bővíteni, hogy a Kőbányai Kékvirág Óvoda felvételi körzetét megszünteti.

Ugyanezen bekezdés 2. pontja rendelkezik az kőbányai óvodák átszervezéséről. A Kőbányai Kékvirág Óvoda vezetőjének 2022. július 31-én lejáró vezetői megbízására való tekintettel (229/2017. (VI.22) KÖKT határozat) az intézményt beolvadás útján egyesítené a Kőbányai Gézengúz Óvodával. A beolvadó intézmény költségvetési szervként megszűnne és jogutódja a Kőbányai Gézengúz Óvoda lenne 1107 Budapest, Zágrábi utca 13/a címen. A korábbi Kőbányai Kékvirág Óvoda mindössze telephelye lenne a jogutódnak.

Az előterjesztés I. Bekezdésében részletezett, a teljes kerületre vonatkozó 412 szabad óvodai hely a Kőbányai Kékvirág Óvoda esetében nem releváns indok, mivel az intézmény jelenleg is feltöltött csoportokkal üzemel. A Kőbányai Gézengúz Óvoda felvételi körzetében (Gém utca, Fogadó utca, Somfa utca) több társasház épül és épült, melyek rövid és hosszú távon várhatóan tovább növelik az óvodaköteles korú gyermekek létszámát, ezért a Kőbányai Gézengúz Óvoda felvételi körzetének bővítése a fent említett Hatásvizsgálat 1. pontjában foglaltak szerint nem indokolt, ezért tiltakozunk a Kőbányai Kékvirág Óvoda beolvasztása és megszüntetése ellen.

Szakmai szempontból szintén elfogadhatatlan az intézmény beolvasztása pusztán azért, mert jelenlegi vezetőjének megbízása lejár és nyugdíjba vonul.

A Kőbányai Kékvirág Óvoda pedagógia programjának bevezetője önmagáért beszél. A dokumentum a közös munkát és együttdolgozást, valamint a szakmai elkötelezettséget és gyermekszeretet hangsúlyozza, mely az intézmény mindennapjaiban is érvényesül.

A Kőbányai Kékvirág Óvoda jelenleg 7, életkorilag vegyes csoporttal működik, azaz a legkisebbtől a legnagyobbig együtt játszanak a gyerekek – tanul egymástól nagy és kicsi, akár egy családban, ezáltal szociálisan sokkal érettebben „kerülnek ki a világba”. A vegyes csoportok előnyeit mi magunk is tapasztaljuk és meggyőződésünk, hogy gyermekeink fejlődését ez támogatja a legjobban, ezért tiltakozunk a Kőbányai Kékvirág Óvoda beolvasztása és megszüntetése ellen.

A Kőbányai Kékvirág Óvoda felvállalta a súlyosabb beszédhibával, s ennek kísérő tüneteivel küzdő kisgyermekek, valamint a kiemelt figyelmet igénylő és sajátos nevelési igényű gyermekek csoportos, integrált fejlesztését is. A Kőbányai Kékvirág Óvoda foglalkozik továbbá enyhe fokban értelmileg sérült gyermekekkel és autistákkal, akiknek célzott fejlesztése veszélybe kerül az intézmény megszüntetésével, ezért tiltakozunk a Kőbányai Kékvirág Óvoda beolvasztással történő megszüntetése ellen.

A Kőbányai Kékvirág Óvoda 1959-es fennállása óta folyamatosan szépült és bővült, továbbá több mint 60 éves sikeres működése során számos hagyományt teremtett (például: Kékvirág nap, Márton napi lámpás felvonulás, Luca Napi Forgatag). Szeretnénk, ha ezeket gyermekeink az óvodás éveik alatt továbbra is ápolhatnák, adott esetben kistestvéreik is megismerkedhetnének velük.

A Kőbányai Kékvirág Óvodában folyó magas színvonalú munkát bizonyítja az intézmény által elnyert számos díj és elismerés. 2004-ben az Oktatási Minisztériumtól az intézmény megkapta „A Közoktatás Minőségéért Díj pályázaton a Kiválóság Díj kategóriában az elismerő oklevelet. Ezt az elismerés Budapesten mindössze két óvoda mondhatja magáénak. A Kékvirág Óvoda 2010-től Tehetségpontként működik. 2017-ben az Oktatási Hivatal „Bázisintézményi” címet adományozott elismerésül, melyet Kőbányán csak a Kékvirág Óvoda kapott meg, tekintettel a pedagógusok szakképzettségére és szaktudására, valamint az Oktatási Minisztériumtól több alkalommal elnyerte a „Zöld Óvoda” címet, ezért tiltakozunk a Kőbányai Kékvirág Óvoda beolvasztása és megszüntetése ellen.

A fentiekből is látható, hogy a Kőbányai Önkormányzat egy nagy múltú, szakmailag sikeres és elismert intézményt készül felszámolni látható indokok nélkül. Az óvodába járó gyerekek szüleiként értetlenül állunk e szándék előtt, és minden lehetséges módon igyekszünk megakadályozni ennek keresztülvitelét.

Kérjük, támogasson minket abban, hogy megőrizzük szeretett óvodánk függetlenségét és írja alá a petíciót!

Ezen petíciót a Kőbányai Kékvirág Óvoda Szülői Munkaközösségének tagjai állították össze:

Baricz-Hermann Kinga
Bársonyné Csapi Edit
Dorozsmai Orsolya
Eölyüs Zsuzsa
Ferencz Dóra
Iski Tímea
Karvalics Réka
Kovács Adrienn
Stock Anita Réka
Szűcs Linda

Miért fontos?

A Kőbányai Önkormányzat egy nagy múltú, szakmailag sikeres és elismert, a gyermekek érdekeit, fejlődését és fejlesztését szem előtt tartó intézményt, a Kőbányai Kékvirág Óvodát készül beolvadással megszüntetni látható indokok nélkül.
Az óvodába járó gyerekek szüleiként értetlenül állunk e szándék előtt, és minden lehetséges módon igyekszünk megakadályozni ennek keresztülvitelét.

Budapest, X. kerület, Magyarország

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategória

Frissítések

2022-03-04 16:25:17 +0100

Ma elektronikus formában eljuttattuk a Petíciót Kőbánya polgármesterének és a jegyzőnek. Köszönjük mindenkinek, aki aláírta. Bízunk benne, hogy sikerrel járunk és a kőbányai óvodák átszervezése mindenki számára (óvodák, szülők, önkormányzat) a lehető legkedvezőbben alakul.

2022-02-28 17:26:26 +0100

500 aláírás gyűlt össze.

2022-02-27 10:00:09 +0100

100 aláírás gyűlt össze.

2022-02-27 08:20:19 +0100

50 aláírás gyűlt össze.

2022-02-27 07:15:54 +0100

25 aláírás gyűlt össze.

2022-02-27 01:58:33 +0100

10 aláírás gyűlt össze.