Skip to main content

Címzett: Tisztelt Prof. Dr. Kásler Miklós Miniszter Úr és Dr. Maruzsa Zoltán Államtitkár Úr!

Támogasd a fejlesztőpedagógusok-gyógypedagógusok szakmai álláspontját az iskolaérettség kapcsán

Támogasd a fejlesztőpedagógusok-gyógypedagógusok szakmai álláspontját az iskolaérettség kapcsán

Az iskolaérettséghez kapcsolódó nyílt levélben megfogalmazott vizsgálati rendszer kapcsán, szorult helyzet alakult ki az érintett szülők és szakemberek (óvodapedagógusok, tanítók, fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok) széles körében. A gyógypedagógusok és fejlesztőpedagógusok szakmai állásfoglalásának figyelembevételével, válaszokat szeretnénk kapni a döntéshozóktól a megfogalmazott kérdésekre, a fennálló súlyos bizonytalanságok megszüntetése és a kialakult helyzet megoldása érdekében.

Miért fontos?

Mind emberileg, mind szakmailag méltatlan helyzet állt elő a tanköteles korú gyermekek beiskolázása kapcsán.
A köznevelési törvény módosításával, nehezen átlátható, a gyermeki érdekeket és gyermeki jogokat csorbító, az óvodapedagógus kompetenciáit korlátozó,felesleges frusztrációkat tarkított helyzet állt elő a köznevelés-közoktatás terén, a megfelelő információk hiányában.
Ezúton szeretnénk csatlakozni a pszichológus szakmai közösség és a szülői fórum iskolaérettségi vizsgálatok kapcsán megfogalmazott nyílt leveléhez a társ-szakma: a gyógypedagógus- fejlesztőpedagógus közösség nevében.
A Magyar Országgyűlés 2019.07.12-én szavazta meg a 2019. évi LXX. törvény módosítását (köznevelési törvény), megváltoztatva többek között az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szint megállapítására irányuló szakértői vizsgálatok protokollját/eljárásrendjét is. Mivel azonban az új törvény végrehajtásáról szóló rendelkezés az elmúlt időszakban nem látott napvilágot –annak ellenére, hogy lassan egynegyed év eltelt a nevelési évből- a megfelelő szakmai tájékoztatás hiányában bizonytalan helyzet állt elő a tanköteles korú gyermekek beiskolázása kapcsán. A jelenleg fennálló állapot szorult helyzetbe kényszeríti mind az eddig illetékes pedagógiai szakszolgálatok szakembereit, mind az óvodapedagógusokat, és az érintett szülőket; irreális morális, szakmai, és erőforrás terheket róva ezzel a rendszerben dolgozókra, és az érintettekre.
Aggályos továbbá, hogy a kapcsolódó határidők közeledte ellenére sem áll rendelkezésre pontos információ az esetleges felmentést engedélyező szerv/bizottság kilétéről, a kérelmezés pontos menetéről, a vizsgálati protokollról, a megszülető vizsgálati eredmények bírósági megtámadhatóságának részleteiről.
Az óvodapedagógusok presztízse is súlyosan sérül, szakmai véleményük figyelmen kívül hagyása mellett valószínűsíthető, hogy épp azon gyermekek szülei nem kapnak majd megfelelő iránymutatást, akiknek támogatásra lenne szükségük (pl.hátrányos helyzetű családok) a gyermeküknek nyújtható segítségek megvalósításában.
A bonyolult törvényi szövegek pontos értelmezése nem várható el a szülőktől, ennek nehezítettsége a gyermek további sorsának alakulását is hátrányosan érintheti. Így ez esélyegyenlőségi kérdés is.
Az esélyegyenlőség biztosítása az Alkotmányban meghatározott állampolgári jog, ez garantálja, hogy minden embernek egyenlő joga van a méltósághoz, az egyenlő bánásmódhoz, az egészségügyi ellátáshoz, a minőségi oktatáshoz és az élethosszig tartó tanuláshoz. A Gyermekek jogairól szóló Egyezmény (1991. évi LXIV. törvény) kimondja a szociális védelem, bíróság, közigazgatási hatóságok és a törvényhozó szervek számára, hogy a gyermeket érintő kérdésekben a gyermek mindenek felett álló érdekeit kell figyelembe venni. Lefekteti a szülők felelősségét gyermekük neveléséért és fejlődésének biztosításáért. Tartalmazza a gyermek oktatáshoz való jogát, az esélyegyenlőség figyelembevételével. Az egyenlő bánásmód elve (2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőségről) a diszkrimináció tilalmát, a hátrányos megkülönböztetéstől mentes élethez való jog garantálását jelenti.
Az iskolaérettséghez kapcsolódó vizsgálati rendszer bizonytalan átalakítása okán, az eddigi fejlettség-érettség szerinti rugalmas beiskolázás gyermekcentrikus szemléletét, az egyéni sajátosságokat (testi, érzelmi, értelmi, szociális, idegrendszeri érettséget) figyelmen kívül hagyó, életkor szerinti beiskolázás váltja majd fel.
A jelenlegi szabályozás értelmében az óvodapedagógus-szülő döntési kompetenciájától megfosztva a 6. életévét betöltött gyermek kötelezően iskolát kezd. A szülő egyelőre ismeretlen kérvényezési procedúrán keresztül kényszerül érvényesíteni gyermeke beiskolázásával kapcsolatos jogait.
Szakmai kutatásból tudjuk, hogy az óvodáskor egy igen érzékeny, szenzitív periódus, amikor is az olvasáshoz, íráshoz, számoláshoz szükséges alapkészségek bázisai rakódnak le, amelyekre építkezve biztosítható a sikeres iskolai beválás, kiküszöbölve ezzel a leendő tanulási nehézségek/zavarok megjelenését. A gyermekek érési üteme egyénenként eltérő.
Aggodalomra ad okot, hogy nagy számban kerülhetnek éretlen gyermekek az iskolapadokba, melyre sem a rendszer, sem a tanítók nincsenek felkészülve, nem biztosítva ezáltal az átmenetet számukra, növelve ezzel esélytelenségüket az érettebb társaikkal szemben.
Ennek megoldása nem terhelhető a tanítókra, módszertani kivitelezése komoly szakmai kérdéseket vet fel. A várhatóan megnövekedő osztálylétszámok mellett jelenleg nincs kidolgozott program az eltérő érettségi állapotokat áthidaló, egyéni sajátosságokhoz igazodó, differenciáláson alapuló haladási ütem.
Mi sérült a törvényváltozással?
1. Alapvető szülői, gyermeki jogok.
2. Az óvodapedagógusok, tanítók és szakemberek kompetenciája.
3. A szakszolgálatokban folyó nevelési tanácsadás napi munkafolyamata, mely a kisgyermekek érésének-fejlődésének elősegítésére irányuló komplex gyógypedagógiai-pszichológiai fejlesztő-terápiás folyamat.
Az indokolatlanul megnövekedett vizsgálati esetszám ugyanis háttérbe szorítja a fejlesztő/terápiás munkát.
Mielőbbi válaszokat szeretnénk kapni az illetékes hatóságoktól:
1. Ha az egységesen szabályozott végrehajtási rendelet ez év végéig jelenik meg, milyen módon gondolják az átállást, a szakmai keretek átdolgozását úgy, hogy a szűkös határidő miatt (2020.01.15.) ne sérüljenek a szülők-gyermekek jogai.
2. Kérjük, erősítsék, vagy cáfolják meg azt a szakmai körökben elterjedt értesülést, hogy az Oktatási Hivatal által felkért külsős szakértőket az illetékes pedagógiai szakszolgálatokból fogják-e kirendelni?
3. Milyen módon és mikorra lesz elérhető az a szükséges, alacsonyabb életkorra (5 év körül) is megfelelően alkalmazható, nagy mintán kipróbált, bemért vizsgálati anyag?
4. Terveznek-e a köznevelési törvény módosítása által, szakmailag stabil alapokon nyugvó, strukturált, óvoda-iskola átmeneteket segítő nevelési-oktatási formát bevezetni.
Budapest, 2019.10.26.

Hogyan lesz kézbesítve

az illetékesek felé a közvetlen e-mailcímük által kerül benyújtásra

Kategória

Nézd meg ezt


Aláírás okai

  • Nyilván azért írtam alá, mert nem értek ezzel egyet, felháborít, hogy semmibe veszik a gyerekek érdekeit. Bízom benne, hogy előveszik a jobbik eszüket a "nagyrabecsült honatyák" és ebben az ügyben ésszerű megoldást hoznak.
  • Nagyon egyet èrtek.
  • Friss anyaként, (sajnos pályaelhagyó) pedagógusként csak remélni tudom, hogy nem ez lesz a jövő.

Frissítések

2019-12-04 04:48:43 +0100

A petíció beadásra került, 2019.11.25-én. A végrehajtási rendelet időközben elkészült 11.21-én, de a napi munkában ez sem ad megnyugtató eligazodást, és az alapprobléma fennáll.
Sajnos az Államtitkársághoz általam érdemben nem jutottak el a szavak. Azonban a Petíció mögé beállt gyógypedagógiai szakmai egyesület, szakmai egyeztetése talán elindult a Magyar Gyógypedagógusok Országos Egyesülete által. Az ügy sajtóvisszhangot is kapott.
A bizalmukat HÁLÁSAN KÖSZÖNÖM. További lépésként, az ombudsmanhoz való továbbítás került megfontolásra. Áldott adventi készülődést!

https://www.facebook.com/aniko.molnar.108/videos/1702852666515414/

2019-11-25 14:06:45 +0100

10,000aláírás gyűjt össze.

2019-11-23 11:23:07 +0100

5,000aláírás gyűjt össze.

2019-11-22 17:20:16 +0100

1,000aláírás gyűjt össze.

2019-11-03 19:15:04 +0100

500aláírás gyűjt össze.

2019-10-28 09:13:06 +0100

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvOsVilriqeDlIT2OyBnNcwg22qynefcm9TafBS3hekahuug/viewform

2019-10-27 22:04:57 +0100

100aláírás gyűjt össze.

2019-10-27 20:58:32 +0100

50aláírás gyűjt össze.

2019-10-27 20:36:39 +0100

25aláírás gyűjt össze.

2019-10-27 20:02:02 +0100

10aláírás gyűjt össze.