Ugrás a fő tartalomra

Címzett: BM, Pogácsa Tibor Önkormányzati Államtitkár; Miniszterelnöki Hivatal, Dr. Fürjes Balázs, Budapest és fővárosi agglom. fejl. felelős Államtitkát, EMMI,Vitályos Eszter EU. Fejleszt.Felelős Államtitkár; Orsz. Vízügyi Főig., Láng István főig.

Számoljanak el a Víziközmű-társulatok a lakosság által befizetett önrésszel!

Tisztelt Címzettek! A petíciónkkal azt akarjuk elérni, hogy Önök, mint törvényhozók ne csak törvényalkotással foglalkozzanak. A törvények betartatását is tekintsék a feladataiknak. Nem életszerű, hogy a törvényhozó, megoldásként bírósági eljárást javasol, hiszen a törvény egyértelműen kimondja kinek mi a feladata. A felettes szervek (cégbíróság, regionális vízügyi igazgatóság, megyei kormányhivatal) vegyék komolyan a munkájukat és a lakossági bejelentések kivizsgálását folytassák le. Ebben a konkrét ügyben azt szeretnénk elérni, hogy döntés szülessen és országosan számoltassák el a víziközmű-társulatokat a felettes szervek. A vizsgálatok végén hozzák nyilvánosságra, minden érintett településen a vizsgálati eredményt és a felelősségre vonást.

Miért fontos?

2008-2009-ben kezdődtek országosan a csatorna beruházások. A beruházások 70 %-os uniós támogatással valósultak meg. Az unió a „Környezetvédelmi és Energia” projekt részeként, „Egészséges, tiszta települések” finanszírozására kötötte a KEOP szerződéseket, a teljes település csatornázására, mentesítve a talajt a környezetszennyeződéstől. Az önrészt a lakossággal fizettették meg, jellemzően Lakástakarék szerződést köttettek a tagokkal. A beruházás indítását követően –a kivitelezésre kiírt közbeszerzési pályázat után-lehetett pályázni önerőt csökkentő állami támogatásra a Belügyminisztériumnál, melyet természetesen a társulatok igénybe vettek. Számos társult vagy önkormányzat elmulasztotta a társulati tagok tudomására hozni, hogy az önrészt csökkentő állami támogatás mértékének figyelembevételével vissza kell kapniuk a befizetett pénzt. Ehelyett különböző beruházásokat szavaztak meg a tagok befizetéseiből, de a tagok tudta nélkül. Tették mindezt úgy, hogy az uniós pályázati szerződés, az önerőt csökkentő állami támogatás és a Lakástakarék pénztári szerződések is kizárták az egyéb beruházásokat. Előfordul olyan települési is ahol, a beruházás megvalósult, az unió felé és az állam felé elszámoltak, de különböző indokokkal a társulat még fenntartja magát. Igen sok településen a lakosság felvette a harcot a társulatokkal. Volt olyan település, ahol az országgyűlési képviselő támogatását is megnyerték. Ott rendeződték a viszonyok a lakosság visszakapta a befizetését. 2016-ban a Belügyminisztérium kidolgozott egy törvénymódosítást, amely az év júniusában életbe is lépett. A törvény kimondja, hogy a víziközmű-társulatoknak el kell számolniuk a lakossági hozzájárulásokkal, figyelembe véve az időközben elnyert „önerő-támogatást”, továbbá a társulatok vezetőségében nem vállalhatnak szerepet az önkormányzati tisztségviselők és hozzátartozóik. A társulatvezetők és az érintett polgármesterek azonban mindent megtesznek annak érdekében, hogy az önerő-támogatásokat ne kelljen figyelembe venniük. A társulatok pénz költéseinek megállítására a Belügyminisztérium újabb törvénymódosító javaslatot készített, amely kizárja, hogy a víziközmű-társulat útépítésbe vagy más olyan beruházásba kezdjen, amely nem tartozik közvetlenül az alaptevékenységbe. Azt is igyekeztek rövidre zárni, hogy a társulatok mondvacsinált okokra hivatkozva elodázzák az elszámolást a lakossággal. Ennek ellenére sem kezdték el a társulatok az elszámolásokat. Arra a kérdésre, hogy mit csináljanak, akik így sem jutnak a pénzükhöz, a Belügyminisztérium válaszában azt tanácsolta, hogy forduljanak bírósághoz.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 37 § (5) Az elszámolási eljárás keretében a víziközmű-társulatnak az alapszabályban foglaltak szerint el kell számolnia a működésre fordított összeggel, valamint a tagok vonatkozásában a beszedett érdekeltségi hozzájárulással, figyelembe véve az időközben elnyert önerős támogatást.

Frissítések

2018-11-17 07:03:32 +0100

25 aláírás gyűlt össze.

2018-11-16 07:15:18 +0100

10 aláírás gyűlt össze.