Ugrás a fő tartalomra

Címzett: Dr. Lengyel Róbert , Siófok Város Önkormányzatának polgármestere

Stop Metropolis Sokk!

Stop Metropolis Sokk!

Petíciónkat mi civil polgárok azért indítottuk, hogy megakadályozzuk egy értékeket pusztító, öncélú, környezetét romboló beruházás megvalósulását az Aranyparton, Siófok-Szabadifürdőn!

Tiltakozunk az ellen, hogy a Szolgáltató és Kereskedelmi Központ épületét lerombolják és 2 brutális méretű 9 és 10 szintes (140 lakást magába foglaló) épület épüljön a helyére!

A Galerius Projekt (Siófok-Szabadifürdő, Szent László utca 183-187.) a helyi területfejlesztési koncepció részeként került megtervezésre és kialakításra. A Szolgáltató és Kereskedelmi központ, valamint a Galerius Wellnesfürdő a környezetébe illő, a terület egységes jellegét és közösségi használatát erősítve kerültek megépítésre.

A befektetői kör az SB-Pelso Kft. a környezetét tönkretevő, az eredeti alap koncepciótól teljesen eltérő, 140 lakást eredményező, ikertorony építésbe kezdene a területen. Az építési engedélyre vonatkozó határozat több jogszabálysértésre hivatkozva megtámadásra került a Pécsi Törvényszéken, az építési engedélyt pedig a Törvényszék felfüggesztette a per jogerős befejezéséig.

Siófokon ez a terület az egyetlen olyan építési besorolási övezetbe tartozik, mely lehetővé teszi még magas házak építését, egy értékes és közösségi hasznosításra tervezett, már megépült épület lerombolásával.

Tényként állapítható meg: ilyen övezet nincs sehol a siófoki partvonalon!
Ilyen beépítési mód, - amit a beruházó el szeretne érni - az egész Balaton körüli parti sávban nincs!
Az Önkormányzat, a szomszédos ingatlanok tulajdonosai tiltakozása ellenére, - a nyilvánosság kizárása mellett- támogatta ezt a beruházást!

Miért fontos?

Mi a gond a tervezett beruházással?

A 140 lakás telepítésének terve teljesen figyelmen kívül hagyja az itt élők, nyaralók és fürdőzők érdekeit, jogait.

A településrész infrastuktúra fejlesztése - parkolási lehetőségek bővülésével, bevásárlási, kikapcsolódási, kultúrális lehetőségek kialakításával, utak fejlesztésével - helyett újabb 140 lakás beépítése 2 brutális méretű toronyépületben, semmiképp sem szolgálhatja a környék lakóinak és az itt nyaralóknak érdekeit, igényeit. A felépíteni tervezett épületegyüttes a teljes településrészre negatív hatást gyakorolna a fejlődés helyett, a közösségi rendeltetést rombolná le.

A környezet előnyösebb kialakításával szemben, elcsúfítaná, zavaróan és egyben nyomasztóan, negatívan hatna környezetére.
Értékteremtés helyett értékeket pusztítana el, lerombolva a közösségi rendeltetést!!!

A tervezett épületek arányai nincsenek összhangban a városrész, sőt az egész Balaton part jellemző beépítettségének arányaival, amely teljességgel idegen a Balaton part és különösen az Aranypart Siófok-Szabadifürdői rész utcaképeitől.

A Balaton part ezen része mind látványa, mind használhatósága tekintetében tönkre menne, hiszen beépítettség szempontjából már most elérte a maximumot, jelenleg Siófok Aranypartjának ez a legsűrűbben beépített része!

Kérjük a Polgármester Urat a Helyi Építési Szabályzat a hivatkozott telektömböt/telket érintő szabályozási elemeinek haladéktalan módosítására intézkedjen oly módon, ami biztosítja a jelenlegi az emberközeli tervek, koncepció mentén megépült környezet megtartását.

Ezért kérjük a Polgármester Urat, hogy a Szolgáltató és Kereskedelmi Központ épületének helyt adó telek (Siófok, Szent László utca 183.; hrsz.: 2662/75) a jelenlegi Üü-1a-sz besorolású (24 méter megengedett építménymagasság) építési övezetből, a SZAT szabályozási mintáját követve, alapul véve a tárgyi ingatlannal oldalirányban határos ingatlanok (Szent László utca mentén a Beszédes József sétányig) Üh-1-sz (6 méter megengedett építménymagasság) övezeti besorolását - az eredeti tervek alapján megépült Szolgáltató és Kereskedelmi Központ épületének építménymagasságát is figyelembe véve - Üh-1-sz övezeti besorolásra történő megváltoztatása iránt haladéktalanul intézkedni szíveskedjen.
A fentiek tükrében, kizárólag a szabályozás haladéktalan módosításával biztosítható az Aranypart ezen részének jövőbeni településképének védelme és élhetősége.

Siófok, Magyarország

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategória

Frissítések

2020-10-21 11:07:59 +0200

1,000 aláírás gyűlt össze.

2020-10-18 12:14:23 +0200

500 aláírás gyűlt össze.

2020-10-11 19:13:25 +0200

100 aláírás gyűlt össze.

2020-10-10 20:10:22 +0200

50 aláírás gyűlt össze.

2020-10-09 21:15:19 +0200

25 aláírás gyűlt össze.

2020-10-09 18:28:14 +0200

10 aláírás gyűlt össze.