Ugrás a fő tartalomra

Címzett: Ambrus Tibor Csopak polgármestere

STOP! Kerekedi-öböl!

STOP! Kerekedi-öböl!

Jelen kezdeményezés azért indult, hogy megvédjük az érdekeinket, környezetünket, Csopakot és a Kerekedi-öblöt!

Frissítés: széleskörű lakossági támogatottsággal indítványoztuk, hogy az illetékes hatóság soron kívül vizsgálja felül a Kerekedi-öböl természeti, tájképi védelmét, védelmi övezeteinek lehatárolását, és azokat terjessze ki az öböl eddig nem védett területeire, hogy a terület ne kerülhessen veszélybe a jövőben!

Az ügy fontosságára való tekintettel az aláírásokat 2020.09.23-ig gyűjtjük, majd átadjuk Csopak polgármesterének, Ambrus Tibornak!

A 2020.06.22.-ei önkormányzati testületi ülésen a Csopaki önkormányzat egy olyan határozatott fogadott el (200/2020. (VI. 26.) ÖKT számú határozat), melyben hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kerekedi-öböl területén ismeretlen befektetői csoportok akár 10%-os beépítettség mellett vélhetően szállodákat, apartmanházakat építhessenek. Az előkészületi munkák már megkezdődtek, sőt a 2020.07.22.-ei ülésen a 216/2020. (VII.22.) ÖKT határozattal a 0221/12, 0221/48, 0221/50 és 0223/3 Hrsz. területeket kiemelt fejlesztési területekké nyílvánították, így meggyorsítva a beruházás és az ehhez szükséges terület átsorolás előkészítését!

Az elfogadott határozatok részeként -a polgármester Ambrus Tibor kérésére- a beruházó az átminősítésből adódó értéknövekmény 20%-át, mint egyszeri hozzájárulást, be kell fizesse az önkormányzat számlájára.

Miért fontos?

Védjük meg a közösségünket!

A fenti beruházás a Kerekedi-öböl beépítésének csak az első fázisa. Amennyiben itt most az érintett területeken egy ilyen léptékű beruházás meg tud valósulni, akkor a következő fázisokban az egész Tüskésalja terület (összesen ~14ha/140.000 nm2) beépítése várható.
A tervezett 10%-os beépítettség mellett ez 14.000 nm2 hasznos alapterületű épületegyüttes kialakítását teszi lehetővé, amin több száz apartman kialakítása lehetséges.

Amennyiben az apartmanok nagy része a későbbi tulajdonosok tartózkodási helye is lesz, akkor a település lélekszáma akár 30%-al is növekedhet. Ez pedig alapvetően fogja befolyásolni a választójogi és érdekviszonyokat!

Védjük meg természeti értékeinket!

A Kerekedi-öböl az egyike a még máig érintetlen északi parti nádasoknak, sok ezer védett növény és állatfaj otthona.
A tulajdonos még a beruházás megkezdése előtt nagyarányú fakitermelésbe kezdett a területen, amire nem volt sem felhatalmazása, sem mezőgazdasági indoka. Sejthető, hogyha a beruházó már a beruházás megkezdése előtt ennyire semmibe veszi a természeti étékeket, akkor a későbbiekben is nehezen lesz elvárható azok megóvása. Egy ilyen területen egy ekkora léptékű beruházás alapjaiban változtatja meg az ökoszisztémát és a nádas is végveszélybe kerül.
Ahogy az egyik bizottsági kültag fogalmazott: ”Ez a természetvédelem szégyene”.

Védjük meg településünk arculatát!

Csopak a Balaton-felvidék kapuja, a közúton és vízen ide látogató emberek elsődleges látványképe a jelenlegi Csopaki városkép a Kerekedi-öböl természetességével.
A 2018-ban a Polgármester Úr által is jegyzett településképi arculati kézikönyv is ennek a megőrzése céljából jött létre. Ebben nyoma sincs egy közvetlenül a természeti tájba illesztett „modern” jellegű apartmanházas képi világnak.

Egy ilyen nagymértékű beépítés alapjaiban és végérvényesen fogja megváltoztatni a településképet, szakítva annak hagyományával.
Egy egyszeri kisösszegű befizetéssel biztos ki akarjuk árusítani a családi ezüstöt idegen érdekek mentén?

Védjük meg örökségünket, hogy azt méltó módon adhassuk tovább unokáinknak!

Kérjük, írja alá kezdeményezésünket, amennyiben egyetért azzal, hogy egy ilyen mértékű változtatás a Balaton teljes ökoszisztémájára környezetkárosító hatással bír, éppen ezért ellenezzük a terület beépítését!
Csopak, 8229 Magyarország

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategória

Frissítések

2020-08-25 12:16:57 +0200

1,000 aláírás gyűlt össze.

2020-08-24 15:52:38 +0200

500 aláírás gyűlt össze.

2020-08-24 09:13:28 +0200

100 aláírás gyűlt össze.

2020-08-24 07:45:28 +0200

50 aláírás gyűlt össze.

2020-08-24 06:44:09 +0200

25 aláírás gyűlt össze.

2020-08-23 22:48:42 +0200

10 aláírás gyűlt össze.