Ugrás a fő tartalomra

Címzett: Magyarország Kormánya

Nem engedjük, hogy a kormány - immár uniós pénzből is - tovább rombolja a közoktatást!

Maruzsa Zoltán államtitkár a kormány képviselőjeként a 2023 január 26-ai sztrájbizottsági tárgyaláson ismertette a pedagógusok jövőbeli béremelésével és a munkaviszonyuk megváltoztatásával kapcsolatos terveit. A koncepción kívül a valós tartalomról az oktatásirányítás sem előtte, sem azóta semmiféle társadalmi vagy szakmai egyeztetést nem folytatott. A tervezett béremelésről pedig még előzetes tervet sem közölt.

A kormány tervei szerint objektív módon nem mérhető teljesítmények, tulajdonságok, és szubjektív szempontok szerint történne a pedagógusok és az intézményvezetők osztályozása, és egyebek mellett az alábbiak határoznák meg a fizetésüket is:

~"kommunikációs stílus, viselkedés",

~"az intézmény jó hírének erősítése a személyes, írásos, online kommunikációban, viselkedésben",

~"kulturált, a közszolgálati feladatellátásnak megfelelő viselkedés",

~"nem kötelező programokon való aktív részvétel aránya",

~"óvodában indokolatlan távolmaradás, iskolában tanulói hiányzások, késések mennyiségének alakulása",

~„a csoportjában szervezzen a nevelési év folyamán legalább 5, a kulturális hagyományokhoz kapcsolódó eseményt (betlehemezés, májusfa-állítás, stb.) a gyermekek aktív részvételével".

Vagyis azt vizsgálnák, hogy a pedagógusok milyen mértékben lojálisak a feljebbvalóikhoz, és nyomon követnék a közösségi médiában történő megnyilatkozásaikat is.

A teljesítményük alapján az intézményekben évente kötelező lenne három kategóriába besorolni a pedagógusokat:

-legjobb 25 % - ők "pozitív illetményeltérítést", vagyis béremelést kapnak,

-átlagos teljesítményű középső 50 % - ők csak indokolt esetben kaphatnak béremelést,

-átlag alatti teljesítmény alsó 25 % - ők nem kapnak béremelést, sőt, a bérüket is csökkenthetik.

Ennek köszönhetően minden tanári karban lennének, akik kevesebbet keresnek a többieknél, akkor is, ha a munkájukat mindannyian jól végzik.

A terv megvalósulása komoly feszültséget gerjesztene a tantestületeken belül, ezért a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) és a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) követeli, hogy:

1. Első lépésként azonnal kerüljön sor minden foglalkoztatott számára legalább 45%-os alapilletmény-emelésre, a szakmai ágazati pótlék pedig efölött kerüljön az alapilletménybe!

2. A kormány hozza nyilvánosságra a pedagógusok illetményrendszerével és a nevelést, oktatást közvetlenül segítő és egyéb munkakörben foglalkoztatottak béremelésével, és munkaterhelésével kapcsolatos terveit, és ezekről folytasson érdemi egyeztetést!

3. A többletmunka nem lehet bérdifferenciálási szempont, azt mindenkor a tárgyhavi illetménnyel együtt fizessék ki!

4. Helyi döntésen alapuló, további illetményemelés bevezetése esetén teljesítményalapú differenciálás csak objektív, mérhető szempontok alapján, a szakszervezetek által ellenőrizhető módon történhessen!

Tiltakozz te is aláírásoddal pedagógusok jogainak csorbítása ellen!

Miért fontos?

Magyarország kormányának az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz) keretében tett vállalásaiban valótlan állítások és olyan terv olvasható, amely nem a kitűzött cél megvalósítására, a pedagóguspálya vonzóvá tételére irányul, hanem arra, hogy immár uniós támogatás felhasználásával további lépéseket tegyen az intézményi autonómia lebontására, a pedagógusok kiszolgáltatottságának növelése érdekében.

A tervezett teljesítményértékelési és bérdifferenciálási rendszer alkalmatlan a pedagóguspálya vonzerejének helyreállítására, a tanulói eredményesség növelésére, de ezzel a pedagógusbérek ígért felzárkóztatása sem valósul meg, kiszámítható életpályát, előmenetelt pedig végleg nem biztosít. Ezzel nemcsak a pályakezdők számára nem válik vonzóvá a pedagóguspálya, hanem a jelenleg évtizedek óta pályán lévő pedagógusok további tömeges elvándorlása is várható.

A kormány valótlant állít, amikor vállalásában kijelenti, hogy a teljesítmény-értékelés szempontrendszerét és végrehajtását a legnagyobb pedagógus szakszervezetekkel széles körű szakmai együttműködésben dolgozza ki. A PDSZ és a PSZ a kormány teljesítményértékelésről szóló tervezetének elkészítésében nem vett részt, az egyetlen elemében sem tartalmazza a két szakszervezet által másfél éve megfogalmazott követeléseit.

A pályázatban a kormány vállalásai között szerepel a szerzett jogok védelme. Ezzel szemben a kormány – a szakszervezetek tiltakozása ellenére – újból és újból felveti a pedagógusok új jogállási törvénybe történő kiszervezését. Az eddigi jogállásváltásokkal viszont minden esetben szerzett jogok sérültek - így a már kiszervezett, szakképzésben dolgozóknál is -, ezért joggal tartunk attól, hogy esetünkben is ez történik.

Nem a szakszervezetek bevonásával történik a pedagógusok helyzetét érintő szabályok kialakítása, és az új jogállási törvény koncepciójáról a kormány képviselője a sztrájktárgyaláson semmiféle részletet nem árult el.

További információ:
https://nedolgozzingyen.hu/2023/02/07/a-kormany-nem-tesz-eleget-az-unios-vallalasoknak-efop-plusz-os-penzbol-akar-alattvalokat-faragni-a-pedagogusokbol/

Kategória

Frissítések

2023-02-18 19:30:52 +0100

10,000 aláírás gyűlt össze.

2023-02-13 12:14:51 +0100

5,000 aláírás gyűlt össze.

2023-02-12 14:58:26 +0100

1,000 aláírás gyűlt össze.

2023-02-12 14:27:22 +0100

500 aláírás gyűlt össze.

2023-02-11 22:29:28 +0100

100 aláírás gyűlt össze.

2023-02-11 19:57:08 +0100

50 aláírás gyűlt össze.

2023-02-11 19:17:28 +0100

25 aláírás gyűlt össze.

2023-02-11 18:39:10 +0100

10 aláírás gyűlt össze.