Ugrás a fő tartalomra

Címzett: oktatási kormányzat

Ne helyettesítsék az óvodapedagógusokat szakképzetlen munkaerővel!

Az óvópedagógushiányt a szakma anyagi és erkölcsi megbecsülésével, valamint a szakma képviselői és az oktatásirányítás közötti valódi, érdemi párbeszéddel oldják meg, ne a gyerekek kárára, ne a nevelés színvonalát csökkentő adminisztratív intézkedésekkel!

Miért fontos?

Kedves óvodapedagógusok, szülők és mindenki, akit csak egy kicsit is érdekel az óvodai nevelés!
Kérünk benneteket, álljatok mellénk: tiltakozzunk aláírásunkkal a régebben világhírű magyar óvodai nevelés leépítése ellen!
Az óvodákban óriási a pedagógushiány, az óvodai dolgozók gyakran többszörös túlmunkát vállalnak, és sokszor csak az ő lelkiismeretes helytállásuknak köszönhető, hogy még működnek az intézmények. Mindez már most is az óvodai munka színvonalának romlásához vezet.
Nem az a megoldás, hogy a hiányzó óvodapedagógusokat szakképzetlen munkaerővel helyettesítik.
A 2020. szeptember 1-jén hatályba lépett - szakmai körökben nagy zavart és vihart kiváltó - törvénymódosítás és EMMI rendelet alapján hatályát veszti az az évtizedeken át érvényes előírás, hogy az óvoda teljes nyitva tartási ideje alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik, óvodapedagógusonként és csoportonként összesen napi két óra átfedési idővel.
Az átfedési idő a gyerekek számára nagyon fontos. Ez garantálja ugyanis a napi ritmus és a nevelés folytonosságát. Mindemellett pedig a most megjelent kormányrendelet szerint: "Ha az óvoda reggel 8.00 óra előtt vagy a délutáni időszakban nem fejlesztő, iskola-előkészítő vagy más, kifejezetten nevelési jellegű foglalkozást szervez, ezen időszakokban a gyermekek felügyeletét nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy is elláthatja."
Az óvoda egész nap nevelési intézmény, egyetlen percig sem fordulhat elő, hogy „nem fejlesztő” tevékenységet folytat a pedagógus. Ez akkor is így van, ha a fejlesztés közvetett, nem direkt módon valósul meg. A nem óvodapedagógussal eltöltött idő visszalépés éppúgy, mint az átfedési idő megszűntetése. A magyar óvodapedagógia cizellált megoldásai, a gyermek személyiségéhez igazodó ”finommunka” e visszalépés által romlik, súlyosan sérül.
Az óvodapedagógus hiány valóban csökkentendő és csökkenthető, de nem így! Ehhez elkerülhetetlen az óvodapedagógus szakma anyagi és erkölcsi megbecsülése, és az érdemi párbeszéd a szakma képviselői és az oktatásirányítás között.
Valamennyi gyermek, óvodai dolgozó és szülő érdeke közös. A nevelés színvonalát csökkentő adminisztratív intézkedések helyett valódi megoldásokat követelünk!

Kategória

Frissítések

2020-10-12 18:44:13 +0200

1,000 aláírás gyűlt össze.

2020-10-08 22:46:33 +0200

500 aláírás gyűlt össze.

2020-09-23 02:30:51 +0200

100 aláírás gyűlt össze.

2020-09-22 14:43:18 +0200

50 aláírás gyűlt össze.

2020-09-22 12:19:13 +0200

25 aláírás gyűlt össze.

2020-09-11 09:05:31 +0200

10 aláírás gyűlt össze.