Ugrás a fő tartalomra

Címzett: dr. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály

Mentsük meg a Radetzky laktanyát

A Radetzky-laktanya épületének megőrzése méltó és jogszerű rekonstrukciójával, megfelelő funkciók betöltésével. Hatástanulmányok elvégzése a környező épületekre és a talajvizekre vonatkozólag.

Miért fontos?

Tájékoztassa az állampolgárokat az építkezés részleteiről, tegye nyilvánossá a terveket a Bem téri történelmi épület felújításáról, esetleges átépítéséről.
Követeljük a lakossági fórum és az építési eljárás – engedélyek, kormányhivatali döntések - nyilvánosságát!

Tegye közzé a hatástanulmányokat az építkezés következményeivel kapcsolatban.
Különös tekintettel a Bem József utcai bauxitos házakra, valamint a környező házak állapotára, pincékre vonatkozólag a Rózsadomb felől a Duna felé folyó talajvizek megzavarásáról, felduzzasztásáról egy esetleges mélygarázzsal!
Az elmúlt évek hatalmas esőzéseinél tapasztalt
„árvízi helyzetek” miatt sem hagyható figyelmen kívül, mit és hogyan akarnak átépíteni.

Maximálisan vegye figyelembe a műemlékvédelmi elvárásokat: a történelmi, kulturális, nemzeti örökség szempontjait, az UNESCO ajánlásait, szabályait, ezt követően pedig gondoskodjon azok betartásáról!
Ez az épület egy kiemelt ’56-os emlékhely, amelyet minél inkább eredeti állapotában kellene megtartani.

A Radetzky-laktanya épületét 2019-ben vette meg a WS Buda Project Kft (cégjegyzésre jogosultak: Scheer Sándor és Wáberer György).
Az előző tulajdonossal (HB Reavis) történő per során a bíróság úgy ítélte meg: a beruházó nem építhet a korábban kapott építési engedély alapján. Az ügy a Kúriára került, amely eljárási hibákra hivatkozva megsemmisítette az ítéletet, és új eljárást kezdeményezett. Ez azonban nem zárult új ítélettel, mivel a peres felek 2018-ban kérték az ügy szüneteltetését, aztán a HB Reavis eladta az ingatlant.
Az új tulajdonos semmilyen információt nem helyezett ki az épületre miután munkálatokat kezdtek szeptember folyamán.
Mindezek ismeretében követeljük, hogy a Tulajdonos bontási és építési tevékenységet ne folytasson!

Egyúttal kérjük, hogy bár a Tulajdonos nem köteles a helyi önkormányzattal egyeztetni, mégis kezdjen haladéktalan egyeztetéseket a kerületi önkormányzati építési osztályával, hogy az ottani szakemberek átláthassák a konkrét beépítési/átépítési terveket, arról tervtanácsi ülésen szakmai álláspontot is kiadhassanak!
Javasoljuk az önkormányzatok és a befektető között a fejlesztés hasznának megosztását célzó terv alapján történő egyezség létrehozását!
Követeljük az önkormányzatok mint ügyfelek bevonását az előkészítő-tervező munkába!

Felkérjük a II. kerületi Önkormányzatot, hogy továbbra is támogassa a civilek érdekvédő munkáját!

Kérjük egy lakossági tájékoztatási platform létrehozását, hogy mind a beruházókkal, mind az önkormányzattal való kapcsolattartás és információáramlás akadálytalanul megtörténhessen és mindhárom fél birtokában legyen az információknak.

Felszólítjuk a befektetőt, hogy garanciaalapot hozzon létre az építkezés okozta lehetséges károk rendezésére.

A Radetzky-laktanya ügye mindnyájunkat érint. Egyrészt nemzetünkhöz erősen kötődő történelmi emlékek kapcsolódnak az épülethez, másrészt fontos a lakókörnyezetünk rendezettsége, emlékeink, történelmünk megőrzése a Radetzky-laktanya épületének méltó és jogszerű rekonstrukciója által, megfelelő funkciók betöltésével.

Jelen petíció megalkotói leszögezik, hogy nem önmagában a beruházás létrejöttét, nem az épület felkarolását kívánják megakadályozni.
Ellenkezőleg: egy olyan fejlesztés megvalósulását szorgalmazzuk, amely három fő szempont figyelembe vételével a széleskörű közmegelégedést szolgálná:
~Nyilvánosság, társadalmasítás - a teljes eljárás és a vonatkozó dokumentumok (egyeztetések jegyzőkönyvei, látványtervek, ütemezés, funkciók, finanszírozás, stb.) nyilvánosságának biztosítása, a tervek részvételi alapú társadalmasítása a II. kerületi lakosság körében.
~Egyeztetés, párbeszéd - egyeztető platform létrehozása, a párbeszéd feltételeinek megteremtése a II. kerületi lakossággal, a hazai örökségvédelem több szakmai képviselőjével, a telek szomszédsággal érintett önkormányzatokkal, ügyféljoguk érvényesítése mellett.
~Örökségvédelem, jogfolytonosság - a hazai és nemzetközi örökségvédelmi ajánlások messzemenő betartása, a műemléki védettség korábbi megsértésének elutasítása.

Az általunk védelmezett épület sorsán túlmenően meggyőződésünk, hogy ezek a feltételek elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy nemzetgazdaságilag kiemelt beruházás nyomon követhetően a nemzet érdekeit szolgálja. Amennyiben a kiemelt státusz ezen kritériumok megvalósulását törvényileg nem teszi lehetővé, úgy felszólítjuk az illetékeseket a kiemelés megszüntetésére, új, nyilvános eljárás kezdeményezésére!
Hisszük, hogy ügyünk következetes, civil képviseletével hozzájárulunk egy olyan, új beruházási gyakorlathoz Magyarországon, amelynél a gazdasági érdekek mellett a jogi-erkölcsi elvárások magasabb szinten érvényesülhetnek!

Ha egyetértesz a céljainkkal, írd alá a petíciót!
Tájékozódj a civilek oldalán: Mentsük meg a Radetzky-laktanyát:
https://www.facebook.com/Radetzkylaktanya

Kategória

Links

Frissítések

2020-10-08 07:25:38 +0200

500 aláírás gyűlt össze.

2020-09-28 13:03:10 +0200

100 aláírás gyűlt össze.

2020-09-27 20:15:45 +0200

50 aláírás gyűlt össze.

2020-09-27 18:41:10 +0200

25 aláírás gyűlt össze.

2020-09-26 11:46:33 +0200

10 aláírás gyűlt össze.