Ugrás a fő tartalomra

Címzett: Botka László polgármester

Maradjon meg a Honfi ovi

Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton szeretnénk kérni, hogy az alábbiakban felsorolt okokból fontolja meg A Közgyűlés 42/2016. (II. 12.) Kgy. sz. határozatában foglaltak felülvizsgálatát a város óvodai rendszerének 2023. augusztus 1. napjátóltervezett átszervezéséről!

Jelen petíció a Honfoglalás utcai intézmény bezárásának elkerülését hivatott elérni. A tervezett bezárás okait a tájékoztatóban az alábbi pontokban foglalták össze, amit szinte mindenhol kiegészítettünk azok cáfolataival is, illetve hivatkozásokkal későbbi pontokra zárójelben.

- demográfia: Tápé demográfiai összetétele folyamatosan változik, még az önkormányzati képviselőnk szerint is, pont ezzel indokolta az új bölcsődére való igényt,
- befogadóképesség,
- kihasználtság: a Honfi ovi jelenleg 82% százalékos kihasználtsággal működik, de a kis befogadóképesség miatt mindössze 5 új beiratkozóra lenne szükség, hogy elérje a kívánt városi átlagot, amit másképp is el lehet érni (1). A Kölcsey téri óvoda jelenleg 77 férőhelyes, de ezt tervezik az összevonással 100 főre átminősíteni, jelenleg viszont mindössze két csoport maradt ott (2).
- korábbi beiratkozási adatok,
- energiafelhasználás: nyilvánvaló, hogy nem jelentene megtakarítást, ha a Honfi ovit megszüntetik, de az épületet tovább használják bölcsődeként,
- az energiamegtakarítási intézkedési tervben előírt tagóvodai átirányítások tapasztalatai: a 2022. 02. 09-én megtartott szülői értekezleten az önkormányzati képviselő is úgy fogalmazott, hogy még sosem találkozott a pályafutása során ekkora ellenállással; mindkét intézménybe járó gyerekek szülei kifejtették az elégedetlenségüket, a 4 órára elnyúlt beszélgetés érzelmektől fűtött volt és egyetlen egy pozitívum sem hangzott el a szülők oldaláról,
- a városrész óvodai ellátottsága: Tápé területileg és lakosságban körülbelül megegyezik Petőfiteleppel, ott is működik több óvoda, nem látjuk indokoltnak, miért ne lehetne Tápén is több intézmény,
- elhelyezkedés, távolság más óvodáktól: ugyanazon érvek mentén mint az előbbi pontban, nem releváns érv, de akár említhetnénk a Gyík utcai óvódát, ami szintén közel van a Tünde téri óvodához,
- műszaki állapot: a Tápéi óvodák esetén nem szerepelhet érvként, hiszen pont a Honfi ovit újították fel kívül és belül az előző évben, míg a Kölcsey téri intézmény a fenntartó és az önkormányzati képviselő szerint is jelenlegi formájában nem felel meg, legalább a minimális festés, parkettacsiszolásra szükség lenne, de még ekkor sem ugyanaz a színvonal maradna az átköltöztetett gyerekeknek (3),
- felszereltség,
- pályázati fenntartási kötelezettség, indikátorok,
- az ingatlan más célra történő hasznosíthatósága: ez a pont nyilvánvalóan vonatkozik a Honfi ovira, hiszen ott terveznek bölcsődét nyitni, de itt sok ellentmondás áll fent, hiszen majdnem az összes előbbi pontban épphogy önmagukat cáfolják. Kevés gyermek esetén a demográfia nem indokolná az új bölcsődét. A befogadóképesség valóban nőne, hisz Tápén lenne bölcsőde, de több szülő - akiknek most óvodás az egyik gyermekük és most vagy nemsokára bölcsődés egy másik gyermekük - kifejezte, hogy ilyen áron már nem tartanak igényt az új bölcsődére. Kihasználtságot tekintve, egy jelenleg 50 fős óvoda egy informális igényfelmérés által legfeljebb 28 főre becsült, szinte biztosan nem felelne meg az idén támasztott követelményeknek; nyilván nem egy évre terveznek, de úgy tűnik a kettős mércét elkerülve jövőre be is kellene zárni a bölcsődét. A műszaki állapot és felszereltség sem felelne meg extra költségek nélkül, hisz az óvodát át kellene alakítani bölcsődének.

Idézve pár mondatot a "Szeged Megyei Jogú Város óvodai rendszerének 2023. augusztus 1. napjától tervezett átszervezéséről" címmel kiadott tájékoztatóból és összekötve azt a petíció tárgyával.

"az egymástól nem túl távoli óvodák esetében a felújított épületek nagyobb vonzerővel bírnak"

Tápé esetén pont a bezárásra ítélt épület lett felújítva. (3)

"Egyre nehezebb a megfelelő humánerőforrás biztosítása. Az elértéktelenedő bérek és a társadalmi megbecsülés hiánya miatt a pedagóguspálya nem vonzó, az óvodapedagógusok átlagéletkora – akárcsak az iskolákban dolgozóké – egyre magasabb, a nyugdíjba vonulók helyére nincs megfelelő számú jelentkező."

"Az átszervezés miatt – részben a munkaerőhiány, részben nyugdíjazás miatt – egyetlen munkavállalónak sem kell megszüntetni a munkaviszonyát, sőt még ezek után is kétséges az álláshelyek feltöltése."

A Honfi ovi esetén az óvodapedagógusok 75%-a pár éve végzett fiatal. A társadalmi megbecsülés kimutatásának remek lehetősége lenne őket megtisztelni bizalommal és nem átirányítani őket ideiglenesen, majd véglegesen egy másik, sőt talán harmadik intézménybe. Ugyanis a tervezett átszervezéssel a Kölcsey téri intézményben az előző évben működtetett 3 csoportból és a befogadott 2 csoportból, csak 4 maradna, így legalább 3 személyt kellene nyugdíjazni vagy átcsoportosítani.

Miért fontos?

"több óvodában is csoportszobák maradtak üresen"

Ez még a Kölcsey téri óvodára sem igaz, hiszen jelenleg 77 férőhelyesnek van minősítve, pont az átszervezéssel tervezik 100 főre módosítani a befogadóképességet, azzal, hogy a jelenlegi tornatermet csoportszobává alakítják. Természetesen a Honfi ovi esetén fel sem merült az üres csoportszoba az elmúlt évtizedekben.

"Az érintett óvodákba járó, iskolába még nem menő gyerekek elhelyezése a közeli óvodákban biztosított úgy, hogy a csoportok és a velük foglalkozó óvodapedagógusok is együtt kerülhetnek ugyanabba az óvodába."

A képviselő asszony és a Szegedi ÓVI igazgatónője tájékoztatta a szülőket, hogy az Energiamegtakarítási intézkedési terv lehetőséget adott arra, hogy a köznevelési törvény azon pontját figyelmen kívül hagyják, miszerint megkezdett tanévben/nevelési évben már meglévő csoportokat átszervezni, megszüntetni nem engedélyezett. Amikor az Energiamegtakarítási intézkedési terv a tavasz beálltával érvényét veszti követeljük, hogy a törvényben előírt csoportokat állítsák vissza az eredeti állapotba. Ugyanis a Kölcsey téri óvoda három csoportjából egyet szétszakítottak és a pedagógusokat is szétválasztották.

Ezen tények ismeretében, két követelésünk van és több kérés megfontolását kérjük magától. Mindemellett nagyra értékelnénk, ha írásban is részletesen megválaszolná mindegyiket.

1. Követeljük, hogy a 2022.02.15-én esedékes közgyűlésen a tervezett négy óvoda bezárásának szavazását osszák fel és legalább a Tápéi intézményekkel kapcsolatban külön szavazás történjen miután a képviselők megismerték a petíciónkat.
2. Amikor az Energiamegtakarítási intézkedési terv a tavasz beálltával érvényét veszti követeljük, hogy a törvényben előírt megtartási kötelezettség miatt a szétbontott csoportot állítsák vissza az eredeti állapotba. Ezzel újra megfelelve a törvényi előírásoknak.
3. Kérjük képviselje érdekeinket a választott önkormányzati képviselőnk helyett is, aki kijelentette, hogy nem kompromisszumképes a rosszul kivitelezett ideiglenes és az elfogadhatatlan tervezett permanens átszervezés bárminemű összehangolásában, kijavításában, megváltoztatásában, mert neki képviselnie kell azt a 28 családot is, aki neki egy Facebook üzenetben jelezte, hogy bölcsődét szeretne, még ha ez másik 100 család számára elfogadhatatlan is.
4. Kérjük ne zárják be a környék nagyobb kihasználtságú óvodáját, de amennyiben elengedhetetlen Tápét tekintve a megtakarítás véghezvitele - hogy mi magunk is mutassunk fel alternatívát - kérjük fontolja meg, hogy a Kölcsey téri oviba ideiglenesen ne fogadjanak új gyerekeket, amíg el nem érik azt a létszámot, hogy azt az épületszárnyat lezárhassák, ahol most a Honfi ovi került ideiglenesen. Ezzel is támogatva, hogy a Honfi oviba a következő tanévtől több gyereket tudjanak a szülők beíratni, ezzel elérve a kívánt kihasználtságot, illetve, hogy csökkenteni tudják a Kölcsey téri intézmény folyó költségeit. Nem mellékesen a Kölcsey téri ovi harmadik (jelenleg év közben szétválasztott) 13 fős csoportja a tájékoztatójuk statisztikái szerint pont kényelmesen elférne a Honfi ovi várható jövő évi beiratkozóival együtt, hiszen pont ennyi üres hely van illetve ballagó ovis lesz. Így bár annak a csoportnak a megbontása jövő évtől ugyanúgy nem lenne orvosolva, de mellette 30-40 gyermek megtarthatná az óvodáját, a másik két csoport is megmaradhatna a jelenlegi létszámmal és nem állna fenn az a túlzsúfoltság, amire most a szülők panaszkodnak, illetve nem kellene a pedagógusoknak olyan informális kéréssel élniük a szülők felé, hogy ha tehetik, akkor ne vigyék be a gyerekeket.
5. Ne válasszák el a gyerekektől a pedagógusaikat többszöri átcsoportosítással, csoport szétválasztással, tanév közben és lehetőleg tanévenként sem, hiszen deklaráltan nem céljuk nehezíteni a pedagógusok munkáját az iskolára való felkészítésre és tovább csökkenteni a társadalmi megbecsülésüket.
6. Új szolgáltatás létesítése esetén úgy, mint az új Tápéi bölcsőde, készüljön hivatalos és professzionális igényfelmérés, illetve hatástanulmány. Facebook körüzenet helyett egy minden érintett fél által elfogadható végrehajtási tervvel, ami tartalmazza a szükséges áldozatokat is. Fontolja meg egyéb épületek hasznosítását, hiszen van több olyan intézmény is, ami például idén zárt be Tápén.
7. Amennyiben semmilyen kompromisszum lehetőségét nem látja a petíciót aláírókkal, fontolja meg, hogy eléri, hogy a közgyűlés kötelezze az átalakítást végrehajtó Szegedi ÓVI-t, hogy a szabad intézményválasztás lehetőségét fenntartja a megszűnő Honfi ovi összes gyermeke számára és kiemelten kezelje ezen gyermekek szüleinek átiratkozási szándékát.
Szeged, Magyarország

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategória

Frissítések

2023-02-14 17:35:47 +0100

500 aláírás gyűlt össze.

2023-02-12 15:26:47 +0100

100 aláírás gyűlt össze.

2023-02-12 14:42:15 +0100

50 aláírás gyűlt össze.

2023-02-12 14:19:24 +0100

25 aláírás gyűlt össze.

2023-02-12 14:05:11 +0100

10 aláírás gyűlt össze.