Ugrás a fő tartalomra

Címzett: Kontrát Károly országgyűlési képviselő, Várpalota Város Önkormányzati Képviselő Testülete

Idős otthont temető mellé?

Felszólítjuk Várpalota Város Önkormányzati Képviselő Testületét, valamint Kontrát Károly országgyűlési képviselőt, hogy tételesen számoljanak el arról, hogy a kezdetektől fogva mennyi pénzt költöttek az eleve morbid helyszínre tervezett, félbe maradt inotai idősek otthonának megvásárlására, annak fenntartására, állagmegóvásra, újra és újra áttervezésére, engedélyekre egyéb feladatokra!
A várpalotai polgárok elvárják, hogy a pályázati pénzből olyan idősotthon épüljön, ahol egy ledolgozott élet után lehetőségük van az embereknek egy méltósagteljes, idős kor megélésére.

Miért fontos?

Szeretne-e Ön idős korában a temető szomszédságában lévő idősek otthonába költözni?
⛔ Igen, remek ötletnek tartom. a temető közelsége megnyugtató számomra. legalább minden nap láthatom a végső célt, Csak az úton kell átvinniük és már temethetnek is.
✅ Nem. Még az ötlet is felháborító, és morbid, hogyha kinézek az ablakon máris a temetőt látom.

Még a kétezres évek elején Várpalota akkori önkormányzata 45 millió forintért megvásárolta az inotai temető mellett megkezdett „Szociális Otthon” megnevezésű félkész épületet.
2010-ben pályáztatás mellőzésével akarták eladni, de nem sikerült. ( Országgyűlési választás 2010. Április 11 és 25 között volt)
2014 januárjában jelentkezett egy Kft, amely 45 millió ft-ért megvette volna a parlagon hagyott, állagmegóvási munkákat is nélkülöző telket és épületmaradványokat. Az eladás érdekében az akkori önkormányzati testület a korlátozottan forgalomképes ingatlant üzleti vagyonná minősítette át. A médiában közhírré kürtölték, hogy végre megépül az idősek otthona. A vételre aztán a Kft elállása miatt mégsem került sor. (Országgyűlési választás 2014. Április 6.)
Legközelebb 2016 decemberében hallunk róla. A képviselő testület tudatta, hogy az idősek otthona engedélyezési terveinek felülvizsgálata, az engedélyezési tervdokumentációja elkészült, az építési engedély jogerőre emelkedett, a kiviteli tervek elkészítése folyamatban van.
Legutóbb 2021 végén jelentették be, hogy pályázaton nyert egymilliárd (1000000000,-)Ft-ot fordítanak a közel 20 éve elhanyagolt, gondozatlan épületmaradványa. (országgyűlési választás 2022. április 3.)
Sem az államnak sem a városnak nincs saját pénze. Amivel gazdálkodhatnak, azt tőlünk, adófizető állampolgároktól szedik be, ezért jogunk van tudni és beleszólni, hogy mire költik a pénzünket!
Komolyan gondolja-e az önkormányzat, hogy az idősek otthonának a temető tőszomszédságában van a legjobb helye?
Mi, Várpalotai Polgárok azt gondoljuk, hogy az inotai temető melletti terület erre morálisan alkalmatlan.
Várpalotai Polgárok közössége

Kategória

Frissítések

2022-02-11 06:54:56 +0100

50 aláírás gyűlt össze.

2022-02-10 16:06:34 +0100

25 aláírás gyűlt össze.

2022-02-10 12:47:40 +0100

10 aláírás gyűlt össze.