Ugrás a fő tartalomra

Címzett: Orbán Viktor miniszterelnök

Élhető szabályozást a légi modellezésnek!

Élhető szabályozást a légi modellezésnek!

Tisztelt Miniszterelnök úr!

Az Országgyűlés elfogadta a 2020. évi CLXXIX. törvényt pilóta nélküli légijárművek üzemelésével összefüggő egyes törvények módosításáról.

Bár a részletszabályok (rendeletek) még nem jelentek meg, most kell felhívnunk a figyelmét arra, hogy ez a törvény a nemzeti légimodellezést -egy száz éves hagyományokra és különleges eredményekre büszke összetevőjét a magyar kultúrának- annak minden ágában tönkreteszi és ellehetetleníti.

Jogharmonizáció ürügyén, a hivatkozott EU direktívától nemcsak szemléletében, hanem annak céljait és küldetését is tekintve, annak egy aránytalanul és indokolatlanul diszkrimináló, szélsőségesen leegyszerűsített mutációját hozták létre! Ez a törvény egyetlen keretrendszerben mos össze olyan kategóriákat, amelyeket az EU jog -nem véletlenül- megkülönböztet. Összemossa a pilóta nélküli légijárművek radikális módon megkülönböztetett osztályait és összemossa a pilóta nélküli légijárművekkel végrehajtható műveletek radikálisan megkülönböztettett kategóriáit.

Ez a törvény a modellezést ellehetetleníti, de legalábbis kriminalizálja!

Az EU jog a modellezők és néhány drónos felhasználás számára megkülönbözteti a műveletek ún. nyílt műveleti kategóriáját. Ebben a kategóriában a repülőmodellezők MINDENFÉLE BEJELENTÉS ÉS ENGEDÉLY NÉLKÜL, az ún. G osztályú légterekben (lakott területen kívül) a pilóta látóvonalában (ún. VLOS repülési mód), 120m-es magasságküszöbig szabadon végrehajthatják a repüléseket.

Az eseti légterek intézménye ezt teljességgel kizárja. Két éve próbálunk eleget tenni az eseti légtér igénylések rendszereinek, de ez a legnagyobb klubokon kívül, mindenkinek fenntarthatatlan. Széles körű hatósági egyetértés is van abban, hogy az eseti légterek NEM ALKALMASAK a modellezés biztonságos elkülönítésére, bonyolult, költséges az igénylésük, a modellezők nagy többsége számára betarthatatlan.

Ezen túlmenően, az eseti légterek intézménye önmagában is veszélyezteti a légiközlekedést, ahogyan ezt számtalanszor kifejtették már!

Az EU direktíva végrehajtási rendeletei világosan, szabatosan és pontosan írják elő, hogy az eszközök regisztrációjával, a pilóták képzésével és nyilvántartásával kapcsolatosan miképpen kell eljárnia a tagállamoknak! Teljesen indokolatlan, abszurd és elfogadhatatlan, ahogy a tv. a jelenlegi állapotában minden eszközt, minden pilótát és minden műveletet egységesen, méghozzá a "pilóta nélküli légijármű rendszerek" értelmezési tartományán tárgyal! A légi modellezésnek sem funkcionális, sem technikai értelemben SEMMI KÖZE NINCS ezekhez a rendszerekhez! A repülőmodellező pilóták NEM DRÓNPILÓTÁK, és megfordítva, a drónpilóták pedig nem modellező pilóták!

Külön felhívnám a figyelmet arra, hogy a modellezés SZABADIDŐS, SPORT TEVÉKENYSÉG! Semmilyen kereskedelmi vonatkozása nincsen! Erkölcsileg is megengedhetetlen a professzionális üzleti cél összemosása a hobbi, rekreációs céllal!

A modellezés nagy mértékben szervezett tevékenység, jórészt klubokon, egyesületeken belül zajlik. Az EU jog ezeknek a szervezeteknek kompetenciákat ad, éppen azért, hogy tevékenységüket normális mederben és biztonságosan folytathassák és segíthessék tagjaikat ugyanúgy, mint ahogy a sport ügyét, amikor sportrendezvényeket szerveznek.

Magyarország mindig kitűnő eredményeket ért el a modellsportokban, a nemzetközi színtéren is jeleskednek versenyzőink. Ha ez a keretrendszer nem módosul jelentősen a részletszabályokban, akkor Magyarország a jövőben semmilyen nemzetközi versenyt nem tud rendezni!

Tisztelt Miniszterelnök úr!

Kérjük, utasítsa a Kormányt, hogy a részletszabályozás során a magyar modellező egyesületek vezetőit is hallgassák meg és javaslataikat vegyék figyelembe!

Kérjük, a részletszabályozás során járjanak el akként, hogy a légi modellezés tekintetében, az Európai Bizottság a pilóta nélküli légi járművekkel végzett műveletekre vonatkozó szabályokról és eljárásokról szóló (EU) 2019/947 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. május 24.) valamennyi előírását alkalmazzák a modellezés tekintetében, mind a műveletekre, mind a regisztrációra és különösen az egyesületek vonatkozásában!

Dr. Zentai István
Együtt a Magyar Légimodellezésért
Polgári mozgalom

Miért fontos?

Az Ltv. módosítása a légi modellezést lényegében ellehetetleníti. Azért küzdünk, hogy a részletszabályozás kialakítása során a modellezők érdekeit és EU által is deklarált jogait a magyar jogban is érvényesítsék!

Kategória


Aláírás okai

  • használhatatlan, élhetetlen korlátozások, ami semmi féle szakmaiságot vagy hozzáértést nem mutat
  • Ez a "dróntörvény" egy vicc. Nem hiszem, hogy az állam feladata az lenne, hogy az emberek szórakozását lehetetlenítse el. Egy egyszerű RC repülő (nem drón!) is bőven 120 gram fölött van, de nem nevezném "pilótanélküli repülőrendszernek".
  • Ez a légi modellezés és hobbireptés teljes halála. Egy érdemleges hobbi gép akkuja nehezebb 120g-nál. Ezzel csak a gagyi, szemét, kínai szutykoknak a piacát növelik. De még egy wltoys microheli 1500mAh akksija is 117g!! 100m-nél messzebb nem megy vele senki, mert nem látni már 50méterről sem . Kamera nincs rajta, mert jó, ha önmagát felemeli...

Frissítések

2020-12-28 11:54:04 +0100

1,000 aláírás gyűlt össze.

2020-12-27 21:40:11 +0100

500 aláírás gyűlt össze.

2020-12-27 18:05:00 +0100

100 aláírás gyűlt össze.

2020-12-27 17:39:09 +0100

50 aláírás gyűlt össze.

2020-12-27 17:21:03 +0100

25 aláírás gyűlt össze.

2020-12-27 17:11:43 +0100

10 aláírás gyűlt össze.