Ugrás a fő tartalomra

Címzett: Orbán Viktor miniszterelnök

Élhető szabályozást a légi modellezésnek!

Tisztelt Miniszterelnök úr!

Az Országgyűlés elfogadta a 2020. évi CLXXIX. törvényt pilóta nélküli légijárművek üzemelésével összefüggő egyes törvények módosításáról.

Bár a részletszabályok (rendeletek) még nem jelentek meg, most kell felhívnunk a figyelmét arra, hogy ez a törvény a nemzeti légimodellezést -egy száz éves hagyományokra és különleges eredményekre büszke összetevőjét a magyar kultúrának- annak minden ágában tönkreteszi és ellehetetleníti.

Jogharmonizáció ürügyén, a hivatkozott EU direktívától nemcsak szemléletében, hanem annak céljait és küldetését is tekintve, annak egy aránytalanul és indokolatlanul diszkrimináló, szélsőségesen leegyszerűsített mutációját hozták létre! Ez a törvény egyetlen keretrendszerben mos össze olyan kategóriákat, amelyeket az EU jog -nem véletlenül- megkülönböztet. Összemossa a pilóta nélküli légijárművek radikális módon megkülönböztetett osztályait és összemossa a pilóta nélküli légijárművekkel végrehajtható műveletek radikálisan megkülönböztettett kategóriáit.

Ez a törvény a modellezést ellehetetleníti, de legalábbis kriminalizálja!

Az EU jog a modellezők és néhány drónos felhasználás számára megkülönbözteti a műveletek ún. nyílt műveleti kategóriáját. Ebben a kategóriában a repülőmodellezők MINDENFÉLE BEJELENTÉS ÉS ENGEDÉLY NÉLKÜL, az ún. G osztályú légterekben (lakott területen kívül) a pilóta látóvonalában (ún. VLOS repülési mód), 120m-es magasságküszöbig szabadon végrehajthatják a repüléseket.

Az eseti légterek intézménye ezt teljességgel kizárja. Két éve próbálunk eleget tenni az eseti légtér igénylések rendszereinek, de ez a legnagyobb klubokon kívül, mindenkinek fenntarthatatlan. Széles körű hatósági egyetértés is van abban, hogy az eseti légterek NEM ALKALMASAK a modellezés biztonságos elkülönítésére, bonyolult, költséges az igénylésük, a modellezők nagy többsége számára betarthatatlan.

Ezen túlmenően, az eseti légterek intézménye önmagában is veszélyezteti a légiközlekedést, ahogyan ezt számtalanszor kifejtették már!

Az EU direktíva végrehajtási rendeletei világosan, szabatosan és pontosan írják elő, hogy az eszközök regisztrációjával, a pilóták képzésével és nyilvántartásával kapcsolatosan miképpen kell eljárnia a tagállamoknak! Teljesen indokolatlan, abszurd és elfogadhatatlan, ahogy a tv. a jelenlegi állapotában minden eszközt, minden pilótát és minden műveletet egységesen, méghozzá a "pilóta nélküli légijármű rendszerek" értelmezési tartományán tárgyal! A légi modellezésnek sem funkcionális, sem technikai értelemben SEMMI KÖZE NINCS ezekhez a rendszerekhez! A repülőmodellező pilóták NEM DRÓNPILÓTÁK, és megfordítva, a drónpilóták pedig nem modellező pilóták!

Külön felhívnám a figyelmet arra, hogy a modellezés SZABADIDŐS, SPORT TEVÉKENYSÉG! Semmilyen kereskedelmi vonatkozása nincsen! Erkölcsileg is megengedhetetlen a professzionális üzleti cél összemosása a hobbi, rekreációs céllal!

A modellezés nagy mértékben szervezett tevékenység, jórészt klubokon, egyesületeken belül zajlik. Az EU jog ezeknek a szervezeteknek kompetenciákat ad, éppen azért, hogy tevékenységüket normális mederben és biztonságosan folytathassák és segíthessék tagjaikat ugyanúgy, mint ahogy a sport ügyét, amikor sportrendezvényeket szerveznek.

Magyarország mindig kitűnő eredményeket ért el a modellsportokban, a nemzetközi színtéren is jeleskednek versenyzőink. Ha ez a keretrendszer nem módosul jelentősen a részletszabályokban, akkor Magyarország a jövőben semmilyen nemzetközi versenyt nem tud rendezni!

Tisztelt Miniszterelnök úr!

Kérjük, utasítsa a Kormányt, hogy a részletszabályozás során a magyar modellező egyesületek vezetőit is hallgassák meg és javaslataikat vegyék figyelembe!

Kérjük, a részletszabályozás során járjanak el akként, hogy a légi modellezés tekintetében, az Európai Bizottság a pilóta nélküli légi járművekkel végzett műveletekre vonatkozó szabályokról és eljárásokról szóló (EU) 2019/947 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. május 24.) valamennyi előírását alkalmazzák a modellezés tekintetében, mind a műveletekre, mind a regisztrációra és különösen az egyesületek vonatkozásában!

Dr. Zentai István
Együtt a Magyar Légimodellezésért
Polgári mozgalom

Miért fontos?

Az Ltv. módosítása a légi modellezést lényegében ellehetetleníti. Azért küzdünk, hogy a részletszabályozás kialakítása során a modellezők érdekeit és EU által is deklarált jogait a magyar jogban is érvényesítsék!

Kategória

Frissítések

2020-12-28 11:54:04 +0100

1,000 aláírás gyűlt össze.

2020-12-27 21:40:11 +0100

500 aláírás gyűlt össze.

2020-12-27 18:05:00 +0100

100 aláírás gyűlt össze.

2020-12-27 17:39:09 +0100

50 aláírás gyűlt össze.

2020-12-27 17:21:03 +0100

25 aláírás gyűlt össze.

2020-12-27 17:11:43 +0100

10 aláírás gyűlt össze.