Címzett: A parlamentet

Állítsuk vissza a NYUGDIJ PLAFONT

Tisztelt Képviselők!
Arra kérjük a döntéshozókat, pártállástól függetlenül, hogy vizsgálják felül a felső határ nélküli nyugdíjak kifizetését, indítványozzak felső határnak a 680.000 forintot, indítványozzák a
NYUGDÍJ PLAFON intézményének visszaállítását!

Miért fontos?

Hazánkban a jövedelmi különbségek óriásira nőttek!
Az üzleti szférában, az állami intézményekben szerzett több milliós fizetések után a nyugdíjak
elérik néhány esetben a 2milliós, sokkal több 1milliós, és a millióhoz közeli összeget!
Az évek előre haladtával egyre több milliós nagyságrendű nyugdíj kerülhet kifizetésre!
A szolidaritás, a szociális érzékenység, de a józan ész is azt diktálja, hogy a felső határt meg kell szabni!
A vírus okozta súlyos járvány nehéz helyzet elé állította a lakosságot és az államháztartást is.
Beláthatatlan következménye lehet egy elhúzódó gazdasági visszaesésnek, az adóbevételek drasztikus csökkenésének!
Előfordulhat, hogy gondot fog okozni a nyugdíjak utalása!
A nehezen élő 2,5 millió nyugdíjas és egyéb ellátást igénylő embertársainkkal méltatlanul bánunk!
A minimál nyugdíj összege évek óta nem változik, az évenkénti öregségi nyugdíj emelése méltánytalanul alacsony!

Takarékoskodjunk!
Javasoljuk!
A nyugdíj maximális összege ne haladja meg a 680.000 forintot!
LEGYEN NYUGDIJ PLAFON!

A rendkívüli intézkedések határozatlan időre szólnak, szóljon ez a javasolt döntés is ugyan úgy!

Segítsük aláírásunkkal a nehéz helyzetben lévőket, jusson el minél messzebbre, minél
hangosabban a HANGjuk!

Köszönet!