Ugrás a fő tartalomra

Címzett: Nádasdladány Község Önkormányzata, Varga Tünde Polgármester asszony

Adótorony építésének leállítása, új helyszín kiválasztása Nádasdladányban

A Telenor Magyarország Zrt. azzal kereste meg a nádasdladányi önkormányzatot, hogy a tulajdonát képező 461 hrsz-ú „kivett sporttelep” megjelölésű belterületi ingatlan egy részét bérbe kívánja venni, mivel ott – a település széles sávú mobilhálózat fejlesztése érdekében – egy új tornyos távközlési bázisállomás kialakítási munkálatait végzi. Ez a régi sportpálya mögötti terület, a bányató felé eső rész. A Telenor beruházásában megvalósuló bázisállomás létesítése során 40 m magas rácsos tornyon rádió- és mikroantennák telepítését tervezik, kb. 150 m2 nagyságú elkerített területen. A területen a tornyot és az állomás üzemeltetését ellátó kültéri híradástechnikai egységeket helyeznének el. Az építkezést elkezdték, mindezt a lakosság előzetes tájékoztatása nélkül, mellyel széleskörű felháborodást váltottak ki.
A petíció célja, az adótorony építési munkálatainak haladéktalan leállítása, építési engedélyének visszavonása, új helyszín kijelölése a lakosság igényeinek figyelembe vételével.
Felépítése olyan tájképrombolást eredményezne, amely súlyosan veszélyeztetné a nádasdladányi Nádasdy Kastélyhoz köthető turizmus fejlődését.
A településünkre látogatók a gyönyörű kastélyért és látképért, valamint az egészséges környezetért érkeznek, a városokból betelepültek is mind ezért költöztek ide, pont a hasonló építmények közelsége elől menekülve.
Az adótorony, itt élő fiatal kisgyermekes és idősebb családok lakó ingatlanja, iskola, tornaterem, játszótér, orvosi rendelő, sportpálya közvetlen szomszédságában épül. Mellette közvetlenül Védelmi Erdőterület helyezkedik el, valamint az Országos Területrendezési Terv alapján is a torony Országos Tájképvédelmi területre épül.
A helyi településkép védelméről szóló Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017. (XII.20.) önkormányzati rendeletének 16. § d) pontjára, mely szerint az önkormányzat a településkép szempontjából meghatározó területként jelöli meg az 1. számú mellékletben jelölt országos tájképvédelmi területet, valamint e rendelet 22. § od) pontjára, mely alapján, a tájképvédelmi területen vezeték nélküli szolgáltatás antennáinak telepítése tilos.
A tulajdonunk védelme, tekintettel arra, hogy az adótorony létesítése az ingatlanok értékének csökkenésével jár, amely – akár a falu költségvetését is megterhelő – kártalanítási kötelezettséget vonhat maga után.
Az egészségre gyakorolt kedvezőtlen hatást az adótornyokkal kapcsolatos számtalan vizsgálat kimutatta, melyeket sajnos eddig csak az Unió többi országában vettek komolyan. Ezért a tornyokat olyan helyre telepítik, ahol a lakosságot ez a veszély nem érinti. A hírközlési létesítmények környezeti terhelést – nem ionizáló sugárzást – okoznak, amelynek mértékét a hatásviselőnek igenis joga megismerni, és ennek alapján a létesítés kérdését illetően véleményt nyilvánítani.
Figyelemmel a tárgykörben irányadó jogszabályokra és a kialakult bírósági joggyakorlatra az átjátszó torony lakott területen történő építése indokolatlan és szükségtelen.
Az építéssel érintett ingatlan közvetlen szomszédságában lakóingatlanok találhatóak, kisgyermekes családokkal. Álláspontunk szerint rendkívül felelőtlen az a döntés, amely a
gyermekek fejlődésének szempontját háttérbe szorítja és helyette gazdasági érdekeket tart szem előtt.

Miért fontos?

Úgy gondoljuk, hogy az egészségünk védelme mellett a legfontosabb a környezetünk megóvása. Ehhez szorosan hozzátartozik a tájkép védelme is.
Gyermekeink a jövő zálogai, egyáltalán nem mindegy, hogy milyen örökséget hagyunk rájuk.
Nádasdladány, 8145 Magyarország

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Frissítések

2021-10-20 17:25:30 +0200

100 aláírás gyűlt össze.

2021-10-20 07:10:12 +0200

50 aláírás gyűlt össze.

2021-10-19 22:18:41 +0200

25 aláírás gyűlt össze.

2021-10-19 21:52:43 +0200

10 aláírás gyűlt össze.