Ugrás a fő tartalomra

Címzett: Tuzson Bence igazságügy miniszter; Magyarország Kormánya

A reintegrációs őrizet felső határa 18 hónap, a feltételként szabott ítélet mértéke 7 év legyen!

Tárgy: Javaslattétel a 2013. évi CCXL. törvény (Bv. tv.) lehetséges módosításainak megfontolására

Tisztelt Miniszter úr!

Alulírott, Tatár Imre, a következő

J A V A S L A T O T

kívánom Ön elé terjeszteni:

Egy sokunk által fontosnak tartott témában kérem a T. Minisztérium megfontolását:

Indokolt lehet megvizsgálni annak lehetőségét, hogy a Bv. tv.-ben biztosított reintegrációs őrizet feltételein enyhítsenek.

Javaslom az alábbi kettő feltétel megváltoztatását.

1. Jelenleg öt évet meg nem haladó ítéletek esetében van lehetőség reintegrációs őrizet kijelölésére. Ezt az időt emeljék fel 7 évre.

2. A szándékos bűnelkövetőknek a reintegrációs őrizetben tölthető idejét emeljék fel 10-ről 18 hónap maximális időre.

A cél, hogy ezzel is csökkenthető a BV Intézetek zsúfoltsága, továbbá a fogvatartottak ellátási terhe a kinti hozzátartozókra szállna át, és a közmunkaprogramhoz hasonlóan ki lehetne dolgozni egy reintegrációs őrizetbe helyezett fogvatartottak munkáltatását célzó programot, amely Magyarország munkanélküliségi rátáját is csökkentené, emellett akár az Európai Unió támogatását is lehetne igényelni egy ilyen programra.

Miért fontos?

A jelenleg jogerős elítéltek nagy számát érinti a reintegrációs őrizetbe helyezhetőség lehetősége. Támogassuk, hogy minél több elítélt részesülhessen ebben a kedvezményben, minél előbb esélyt kapva egy normális polgári életre!

Üdvözlettel:
Tatár Imre volt elítélt, egyben a „BÖRTÖN, BÍRÓSÁG (ÚJ, HIVATALOS!)” nevű, a mai napon 1176 tagot számláló Facebook-csoport alapítója

Kategória

Frissítések

2023-11-26 10:05:43 +0100

1,000 aláírás gyűlt össze.

2023-08-24 11:57:32 +0200

500 aláírás gyűlt össze.

2023-08-12 10:25:56 +0200

100 aláírás gyűlt össze.

2023-08-12 08:25:04 +0200

50 aláírás gyűlt össze.

2023-08-12 07:49:45 +0200

25 aláírás gyűlt össze.

2023-08-12 07:35:35 +0200

10 aláírás gyűlt össze.