Ugrás a fő tartalomra

Címzett: Völgyes József, Csobánka község polgármestere

A csobánkai Vargha kert megmentése

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselők!

A 2023.07.06-án megtartott képviselő-testületi ülésen Csobánka településképét, jelenlegi infrastrukturális lehetőségeit, az itt élők mindennapi életét, a környező ingatlanok értékét, a helyi építési szabályozás betartását és a település természetvédelmi érdekeit is súlyosan érintő kijelentések hangzottak el viszonylag nagy nyilvánosság (17 lakos, 5 képviselő, a polgármester, a jegyző és 2 hivatali dolgozó) előtt a hatályos HÉSZ 59.§ KB-K besorolású, helyi védett területével/övezetével kapcsolatosan.

A település lakossága nevében elutasítjuk azt a hangvételt és „tárgyalási stílust”, amit a terület egyik tulajdonosa a fentiek során megengedett magának. Elvárjuk ezért a településvezetéstől, hogy a hatályos HÉSZ-ben foglaltakat és a lakosság érdekeit szem előtt tartva az ún. „ingatlanfejlesztési javaslatok” írásban történő bekérése helyett nyilvánosan határolódjon el az ingatlanfejlesztő tulajdonos nyomásgyakorlásától, továbbá a jövőben se teret, se hangot ne biztosítson az ilyen jellegű megnyilvánulásoknak a képviselő-testületi üléseken.

Az immár sokadszorra módosult tulajdonosi „tervek” következtében pedig az alábbi kérelemmel és HÉSZ módosítási javaslattal fordulunk a tisztelt Képviselő-testület felé:

1. A Csobánka nagy részén áthaladó főút mellett húzódó falusias településkép, a település természeti értékei (elsősorban a Dera-patak és a feltételezhetően alatta elhelyezkedő vízbázis), valamint a HÉSZ foganatosítása és a környező nagyszámú ott élő lakosság érdekei védelmében kérjük a képviselő-testületet, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. tv. 20.§ (1) bek. b) (ba és bb) pontjaiban megfogalmazott célokra tekintettel, a 21.§ (1) bek. által biztosított felhatalmazás alapján rendkívüli ülésen alkosson 3 évre szóló változtatási tilalom rendeletet (és a jelenleg is hatályban lévő (2/2022. (IV.29.)) önkormányzati rendelet mintájára) a Csobánka KB-K övezetében fekvő, különleges beépítésre nem szánt, helyi védelem alatt álló kert teljes övezetére (a 605/1 és 551 hrsz-ú KB-K övezeti zöld területre, amely az egykori Vargha-villa kertje).

2. A jelenlegi HÉSZ módosítás örömteli módon orvosolja azt az anomáliát, ami eddig a rendelet 59.§ (1) bekezdésében felsorolt ingatlanok és az ugyanezen rendelet 3. függelékének helyi jelentőségű természetvédelmi területei között az Ybl-villa egykori kertjét a 2. pontban felsoroló ingatlanok között fennállt. Ezek után viszont kérjük az 551. hrsz-ú ingatlan tekintetében is ennek a védelemnek az ingatlan nyilvántartásba történő felvezetését.

3. A területről tudomásunk szerint a mai napig nem készült sem dendrológia felmérés, sem a tulajdonos által felvázolt (1000 fős!) rendezvényhelyszínnel kapcsolatos környezeti hatástanulmány, továbbá a jelenleg hatályos szabályozás szerint nem beépíthető, így a HÉSZ mellékletét képező belterületi szabályozási terven berajzolt két „építési hely” jelölés értelmezhetetlen, ezért kérjük a HÉSZ módosítása során azok törlését a 605/1 és 551 hrsz-ú KB-K övezeti besorolású ingatlanok területéről. A tulajdonos által „felvázolt” zaj és további természetkárosítás (mint ismeretes, az elmúlt egy évben engedély nélküli fakivágások történtek a területen) ezzel elkerülhető, miközben az ingatlan a szabályozás szerint továbbra is használható vagy értékesíthető.
Nyomatékosan kérjük, a képviselő-testületi ülésen elhangzottak ismeretében, hogy az Önkormányzat a változtatási tilalmat azonnali hatállyal rendelje el!

Amennyiben a képviselő-testület mégis úgy dönt, hogy nyomásgyakorló tulajdonos „javaslatait” tárgyalni kívánja, azt kizárólag legalább egy hónappal korábban meghirdetett (és az alkalomra többször nyilvános felületeken figyelmeztető) lakossági fórumon, nagy nyilvánosság előtt tegye, ahol a nagyszámú érintett lakosság és a helyi szervezetek is képviseltethetik magukat!

Csobánka, 2023. július 11.

Miért fontos?

Csobánkát okkal nevezik a Pilis Gyöngyszemének. Tegyünk azért, hogy ez ne változzon!

Természeti értékeink megőrzése, a lakókörnyezetünk egyensúlya a természettel egyre fontosabb, az elkövetkező években kimondottan kritikus fontosságúvá fog válni.

A község nincs abban a helyzetben, hogy okvetlen szükséges legyen egy újabb lakóház/társasház felépítése, vagy szüksége legyen egy 1000 fő (!) befogadására alkalmas rendezvényközpontra. Kiváltképp nem egy ősfás, védett terület felszámolásával, aminek – sok más egyéb adottsága mellett – köszönheti a község az adottságait.

Csobánka, 2014 Magyarország

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategória

Frissítések

2023-07-13 21:39:09 +0200

100 aláírás gyűlt össze.

2023-07-13 16:03:05 +0200

50 aláírás gyűlt össze.

2023-07-13 14:45:59 +0200

25 aláírás gyűlt össze.

2023-07-13 14:16:35 +0200

10 aláírás gyűlt össze.

2023-07-13 13:15:50 +0200

Zimre Zsuzsa cikke az Átlátszón:
https://atlatszo.hu/2021/09/17/osfas-parkot-adnak-el-csobankan-fillerekert-a-helyiek-a-zoldteruletet-feltik/

2023-07-13 13:15:21 +0200

Az előzményekről cikk a Telexen:
https://telex.hu/belfold/2021/09/17/35-millio-forint-csobanka-familypark