Címzett: Országgyűlési és Önkormányzati képviselők, Polgármesterek

Visszahívás

Ma a demokráciában az egyik legnagyobb probléma, hogy a politikai képviselők, tisztviselők, vezetők gyakorlatilag megválasztásuk után számonkérhetetlenek, leválthatatlanok. Tettük, cselekedetük nyilván a ciklusban mérhető, azonban a közbeeső időszakban már látható jelek vannak arra vonatkozóan, hogy a megválasztott képviselő miként képviseli a nemzet és a választók érdekeit. Általánossá vált, hogy mandátumukat erősebben képviselik gazdasági érdekeik megalapozásában, mint magát azt az ügyet amiért a nép képviseletében fel kellene lépniük, el kellene járniuk vagy ha éppen ez ügyben lépnek fel és járnak el, akkor is többnyire önös érdekből ezt magukra nézve gazdasági szempontokat is kihasználnak. Természetes, hogy egy életpálya alatt érvényesülni kell, meg kell alapozni az egyén gazdasági biztonságát. Nem csak Magyarországon, hanem fejlett demokráciákban is ezek az önös gazdasági érdekek arra ösztönzik a képviselőket, hogy az eredeti hivatásukban vállalt kötelezettségeiket, a nép felemelkedésének és identitásának mellőzésével maguk javára fordítsák. Ebből következik a korrupció, amit igyekeznek elrejteni, mentelmi joguk mögé bújni. Ennek sajnos hagyománya van, amit fel kell számolni vagy olyan legális formába kell önteni, ahol megérthető annak előnye, de mások számára hátránya semmiképpen sem. Ahhoz, hogy egy képviselő bármely területen valóban a nép érdekeit tartsa szem előtt, hitelesnek és átláthatónak kell lennie. Vonatkozik ez minden megválasztott személyre politikai nézeteitől és tartozásától függetlenül. Természetesen jól tudom, hogy ennek kivitelezését, felvállalását egy politikus nem szívesen vállalja magára. A választópolgárok azonban azt az igényt képviselik, hogy minden képviselő legyen visszahívható mandátumán belül. Ez az egyetlen olyan hiteles és egyenrangú megoldás, amely elfogadtatja a választóval, hogy akit megválasztott azt le is válthatja, ha a feladatát nem megfelelően végzi. Vonatkozik ez nem csak a korrupció, hanem minden olyan tevékenységére, ahol a képviselő láthatóan nem dolgozik meg választóiért folyamatosan mandátuma alatt, nem gerjeszt fejlődést a helyi társadalomban, amely alapja a jólétnek és a gazdasági és erkölcsi egyéni fejlődésnek. A visszahívhatóság megbízhatóságot, fejlődést, innovációt és konkrétan meghatározható célkitűzéseket vonna maga után, idővel kialakulhat egy olyan erős közösség a Kárpátmedencében, amire minden Magyar büszke lehet és kialakul egy nemzetközi viszonylatban is elfogadott identitás tudat.

Miért fontos?

Amennyiben zavarnak azok a körülmények, hogy tehetetlenné válsz, elengedtél az életedből 4 évet a környezeted javulásának érezhető hatásai nélkül, de szeretnél tenni ellene - és te magad is teszel minden nap ellene - támogasd azt a javaslatot, hogy - akár az általad is - megválasztott- képviselők visszahívhatók legyenek. Mit érsz el ezzel? Hangsúlyt kap az a tény, hogy aki erre a feladatra vállalkozik, az elszámolással tartozik választópolgárai felé, állandó kapcsolatot kell ápolnia veled, érdeke kell legyen, hogy látható fejlődést érjen el lokálisan a környezetedben is. Nem arról van szó, hogy elvégezze a feladatot helyetted vagy olyat követelj tőle, amire nincsen lehetősége az adott körülmények alatt! Arról van szó, hogy tudatosuljon benne, hogy nincsen korrupció, pihenés, lazaság, cselekedni kell, tennie kell!

Magyarország

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL