Címzett: Tisztelt Murczin Kálmán, polgármester és Tisztelt Képviselő-estület!

Veszélyben Máriahalom kulturális-közösségi élete

Tisztelt Polgármester, tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati törvény 2. paragrafusának 2) bekezdése szerint : A helyi önkormányzás a helyi közügyekben demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot.

Alulírottak ezen levélben kérünk hivatalos tájékoztatást az önkormányzatnál korábban foglalkoztatott közművelődési munkatárs, Pristyák Anna ügyében. Mint azt tapasztalhatták, erősen foglalkoztatja a közvéleményt az ügy, de eddig, egyetlen komment kivételével, nem jelent meg nyilatkozat az önkormányzat részéről. A lenti kérdések megválaszolásával nyilvánosságot kaphatna az önkormányzat álláspontja és nekünk, helyi lakosoknak, segíthetne megérteni a kialakult helyzetet.

Milyen lépések vezettek el Panni munkaviszonyának megszüntetéséhez?

Hol érhető el annak a képviselő testületi ülésnek a jegyzőkönyve, ahol döntöttek a megszüntetésről?

Mi indokolja, hogy azonnali hatállyal eltekintett az önkormányzat Panni munkájától azaz másnaptól felmentették a munkavégzés alól?

Miért nem lehetett a munkaviszonyt fenntartani a határozott idejű szerződés végéig vagyis május 30-ig?

Valóban kötelező lenne közművelődési munkatársat foglalkoztatni az önkormányzatnak május 30-ig?

Ha igen, hogyan kívánja kezelni az önkormányzat azt a helyzetet, hogy megszegi ezen kötelezettségét?

Hogyan kívánja felhasználni az önkormányzat a március-április-május hónapokra eső megspórolt munkabért?

Hogyan kívánja ellátni az önkormányzat a törvényben meghatározott feladatát a közművelődési tevékenység támogatására, ha nincs közművelődési munkatárs?

Hogyan biztosítja az önkormányzat a kötelező könyvtári ellátást a faluban?

Milyen kulturális programok előkészítése zajlik jelenleg?

Hogyan folytatódnak azok a programok, amelyeket Panni kezdett el?

Hadd hívjam fel a figyelmet az önkormányzati törvény 6. paragrafusára, mely szerint az önkormányzat támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt.

Ez a Nyílt levél a Máriahalmiak Facebook csoportban is megjelenik, azért, hogy a jövőbeni válaszuk minél szélesebb nyilvánosságot kaphasson.

Tisztelettel:

Miklósi Szilvia

Eichardt Anikó

Nagy Csilla

Ombodi Erzsébet

Bakos Asztrik

Földi Zoltán

Kökéndy Ákos

Magyar Zsolt

Munkácsy Béla

Simonyi-Molnár Balázs

Vass József

Miért fontos?

Fontos a nyílt és őszinte párbeszéd a faluközösség tagjai és a vezetőség között. Szeretnénk, ha egy együttműködés tudna létrejönni a két a falu lakó és az önkormányzat között.
Mindannyiunk közös érdeke egy élhető Máriahalom!

Máriahalom, 2527 Magyarország

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL