Címzett: Gödöllői Premontrei Apátság kertészete

Valós párbeszéd egy közös ügyünkért

Tisztelt Premontrei Kertészet!

Az Egyetem téri szeméthelyzettel kapcsolatos, 2023. június 16-án kiadott kérdőívüket olvasva nagy örömmel vesszük tudomásul, hogy aktívan foglalkoznak a témával.

A kérdésekre adható korlátozott válaszopcióknak azonban teljesen nyilvánvaló problémája, hogy sokszor nem létezik olyan válaszopció, amit a kérdezett szívesen választana, hanem csak olyan, amit a kérdező felajánl. Olykor maga a kérdésfelvetés is problémás, több fontos kérdés pedig el sem hangzik.

A kérdőív több módszertani okból sajnos nem alkalmas a megkérdezettek véleményének torzítatlan megismerésére, legfeljebb a kérdező szándékainak szerezhet látszólagos társadalmi támogatást, amire később hivatkozni próbálhat.

Mindezek alapján tisztelettel kérjük Önöket, hogy semmiképpen ne tekintsék a jelenlegi kérdőívezés eredményét az Egyetem téri lakók torzítatlan és reprezentatív véleményének. Annak megismerésére alkalmasabb, és nagyon szükséges lenne egy megbeszélés a társasházak küldötteivel, esetleg egy nyilvános lakossági fórum. Egy ilyen alkalom más aktuális témák megbeszélésére is alkalmat adna.

Tisztelettel:

Miért fontos?

-
Gödöllő, Egyetem tér, 2100 Magyarország

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL