Ugrás a fő tartalomra

Címzett: Ulf Kristersson, Svédország miniszterelnöke, Tobias Billström Svédország külügyminisztere, Diana Madunic, Svédország nagykövete részére

Nyílt levél Svédország NATO tagságáról

Mi, alulírott magyar és európai állampolgárok sajnálatunkat, a leghatározottabb tiltakozásunkat és elhatárolódásunkat szeretnénk kifejezni a magyar kormány külpolitikájával kapcsolatban, ahogy a svéd NATO tagság ratifikálása ügyében elfogadhatatlanul taktikázott.

Kedves svéd barátaink, rokonaink és kollégáink!

Tudnotok kell, hogy Magyarországon többségben vannak az európai értékek, az Európai Unió mellett elkötelezett és Svédország NATO tagságát támogató állampolgárok. Meggyőződésünk, hogy a szabadság, a béke és a biztonság nem lehet semmilyen alkudozás tárgya! Svédország NATO tagsága hazánknak is alapvető nemzeti érdeke, Európa jövőjének biztosítása. A magyar kormány részéről az európai nemzetek és hazánk tudatos megosztása, az együttműködések ellehetetlenítése, a hazug propaganda az egyik legsúlyosabb bűn, felelőtlen, kártékony tevékenység.

Ezúton felszólítjuk a magyar kormányt és az Országgyűlést, hogy azonnali hatállyal tegyenek eleget európai és NATO tagságunk legelemibb igényének és kötelezettségének! Hagyjanak fel a kalandor taktikázással, ne kockáztassák a magyar állampolgárok biztonságát, ratifikálják Svédország NATO tagságát, és egyben kövessék meg a transzatlanti közösséget!

Ehhez a nyílt levélhez minden magyar állampolgár csatlakozhat.

Attn:
Ulf Kristersson, Prime minister of Sweden,
Tobias Billström, Minister for Foreign Affairs of Sweden,
Diana Madunic, Ambassador of Sweden to Hungary

Esteemed Prime Minister, Minister for Foreign Affairs and Your Excellency,
We undersigned Hungarian and European citizens would like to express our deepest sorrow, strong disapproval, and firm refusal of the foreign policy of the Hungarian government regarding the ratification of the Sweden’s accession to NATO. We consider these tactics and non-action unacceptable and extremely harmful.

Dear Swedish Friends, Relatives and Colleagues,
You must know that in Hungary the majority of the population support the European Union, European values, and Sweden’s NATO membership. We are convinced that freedom, peace, and security cannot be the subject ofany kind of bargaining.
Sweden’s NATO membership is a basic national interest of Hungary, as well, and contributes to ensuring the future of the European continent. The endeavors of the Hungarian Government to distance Hungary from the European nations, rendering cooperation impossible with lying propaganda is one of the most severe crimes, an irresponsible and harmful activity.

Hereby, we call upon the Hungarian government and the Parliament to fulfill their elementary duty deriving from our membership to the European Union and NATO at the earliest possible moment! They should immediately give up these irresponsible tactics and stop endangering the security of Hungarian citizens. They should ratify Sweden’s NATO membership and apologize to the transatlantic community for this belated action.

Any Hungarian citizens can join this open letter.

Till:
Ulf Kristersson, Sveriges statsminister,
Tobias Billström, Sveriges utrikesminister,
Diana Madunic, Sveriges ambassadör i Ungern
Ärade premiärminister, utrikesminister och ers excellens,

Vi undertecknade ungerska och europeiska medborgare vill uttrycka vår djupaste sorg, starka ogillande och bestämda vägran av den ungerska regeringens utrikespolitik angående ratificeringen av Sveriges anslutning till Nato. Vi anser att denna taktik och icke-agerandet är oacceptabelt och extremt skadligt.
Kära svenska vänner, släktingar och kollegor, Du måste veta att i Ungern stöder majoriteten av befolkningen EU, europeiska värderingar och Sveriges NATO-
medlemskap. Vi är övertygade om att frihet, fred och säkerhet inte kan bli föremål för någon form av
förhandlingar.

Sveriges NATO-medlemskap är också ett grundläggande nationellt intresse för Ungern och bidrar till att säkra den europeiska kontinentens framtid. Den ungerska regeringens strävanden att distansera Ungern från de europeiska nationerna och omöjliggöra samarbete med lögnpropaganda är ett av de allvarligaste brotten, en oansvarig och skadlig verksamhet.
Härmed uppmanar vi den ungerska regeringen och parlamentet att fullgöra sin grundläggande plikt som följer av vårt medlemskap i Europeiska unionen och NATO så snart som möjligt! De bör omedelbart ge upp denna oansvariga taktik och sluta äventyra de ungerska medborgarnas säkerhet. De borde ratificera Sveriges NATO-medlemskap och be det transatlantiska samfundet om ursäkt för detta försenade agerande.

Alla ungerska medborgare kan ansluta sig till detta öppna brev.

2024.01.25.

Miért fontos?

Ezen nyílt levéllel célunk annak a demonstrálása, mi szerint Magyarországon többségben vannak az európai értékek, az Európai Unió mellett elkötelezett és Svédország NATO tagságát támogató állampolgárok.

Kezdeményezők/ Initiators/ Initiativtagare:

Balázs Péter, a Magyar Köztársaság külügyminisztere, 2009-2010,
Csabalik Zsuzsanna, Függetlenek SZIVE,
Göncz Kinga, a Magyar Köztársaság külügyminisztere, 2006-2009,
Jeszenszky Géza, a Magyar Köztársaság külügyminisztere, 1990-1994,
Horgas Péter, Civil Bázis,
Kiss Gergő, diák, az Országos Közös Akarat (OKA) tagja,
Dr. Kónya Zsuzsanna, Padtársak Miskolc,
Kovács Erika, Civil Bázis,
Kovács Éva, Miután Felmondtam,
Kürti Judit, Civil Bázis,
Máté Barbara, Civil Bázis,
Nagy Eszter, Európai Föderalisták Uniója,
Dr. Noszkai Gábor, jogász,
Nyakó István, Esély Közösség,
Palotás János, közgazdász,
Pappné Bodolai Rita, Függetlenek SZIVE
Perlaki-Borsos Noel, diák, az Országos Közös Akarat (OKA) tagja,
Róna Péter, közgazdász, köztársasági elnök-jelölt, 2022,
Sikoparija Lujza, Miután Felmondtam,
Szentes Ágota, jogszociológus,
Szilágyi Kitty, Civil Bázis
Talyigás Katalin, szociológus,
Törzsök Erika, szociológus, kisebbségkutató,
Ujhelyi István, Esély Közösség,
Várkonyi Tibor, Civil Bázis,
Vörös Imre, alkotmányjogász,
Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármestere

Hogyan lesz kézbesítve

E-mail, és a nyilvánosság különböző felületein.

Kategória

Frissítések

2024-01-27 13:06:35 +0100

100 aláírás gyűlt össze.

2024-01-26 22:58:01 +0100

50 aláírás gyűlt össze.

2024-01-26 20:59:14 +0100

25 aláírás gyűlt össze.

2024-01-26 19:04:17 +0100

10 aláírás gyűlt össze.