Ugrás a fő tartalomra

Címzett: Ritter Imre, a Magyarországi nemzetiségek bizottsága elnöke; nemzetiségi szószólók; a magyarországi nemzetiségek vezetői

Nyílt levél a magyarországi nemzetiségek képviselőihez

Felhívás a magyarországi nemzetiségek képviselőihez az etnikai vagy faji alapú megkülünböztetést sugallmazó kijelenésekkel szembeni felszólalásra

Magyarországon ma 13 hivatalosan elismert (őshonos) nemzetiség él: a bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, és az ukrán nemzetiség. Ezen csoportok, a roma kisebbség kivételével, jelenleg is rendelkeznek nemzetiségi szószólóval a parlamentben.

Magyarországon az utóbbi évtizedben sajnos egyre gyakoribbá váltak vezető politikusok megszólalásai, melyek az emberi csoportok faji, nemzeti, etnikai, vallási vagy származásbeli negatív megkülönböztetésére utaltak. Sajnos, az elmúlt években kevés kritikus megnyilvánulást hallottunk a magyarországi nemzetiségek képviselőitől ezen kirekesztő retorikával szemben.

Kisebbségi csoportként fokozott felelősségünk, hogy felszólaljunk az embertársaink faji, etnikai, vallási, nemi vagy egyéb alapon történő megkülönböztetése, diszkriminációja ellen.

A magyarországi szlovák kisebbség tagjaként azt várnám el nemzetiségi közösségünk vezetőitől, valamint a 13 magyarországi nemzetiség képviselőitől, hogy reagáljanak a politikusok etnikai vagy faji csoportokat diszkrimináló kijelentéseire. A magyarországi nemzetiségek történelme a különböző csoportok keveredésén alapul, amelyeket értéknek tekintünk, nem pedig tehernek.

Miért fontos?

Amennyiben Ön (többségi vagy kisebbségi hovatartozástól függetlenül) egyetért azzal, hogy a kisebbségi csoportok képviselőinek kiemelt feladata az etnikai, faji, vallási, nemi vagy egyéb alapú megkülönböztetést sugalló kijelentések elleni felszólalás, kérem, támogassa az ügyet egy aláírással.

Tisztelettel és köszönettel:
Hornok Rita

Magyarország

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Frissítések

2022-07-27 20:16:50 +0200

10 aláírás gyűlt össze.