Ugrás a fő tartalomra

Címzett: külügyminiszter

Mi az orosz demokratákkal vagyunk!

Tisztelt Külügyminiszter Úr!

A kormány nem kapott arra felhatalmazást, hogy jogainkat korlátozza, hogy a magyar választópolgárok demokratikus elveivel és a közösen vallott európai értékeinkkel, kötelezettségeinkkel szembe menjen.

Magyarország haladéktalanul csatlakozzon a 26 EU tagállam közös álláspontjához! Ítélje el az Oroszország szerte zajló tüntetéseken résztvevőkkel és arról tudósító újságírókkal szembeni rendvédelmi szervek erőszakos fellépését! Szólítsa fel az orosz hatóságokat, hogy azonnal engedjék szabadon az önkényesen letartóztatott tüntetőket, valamint Alkeszander Navalnijt!

Miért fontos?

Az Orbán-rezsim Magyarország nevében megakadályozta az EU tagállamok közös diplomáciai lépését, hogy egységesen ítélhessék el az Oroszország szerte zajló tüntetéseken résztvevőkkel és arról tudósító újságírókkal szembeni rendvédelmi szervek erőszakos fellépését.

Az Európai Unió egységesen ítélte volna el az orosz hatóságok tüntetésekre adott erőszakos fellépését. A tüntetéshullám azért indult, mert az orosz hatóságok letartóztatták a napokban hazájába visszatért Alekszander Navalnij ellenzéki politikust.

Magyarország nem csatlakozott a közös kezdeményezéshez, és ezzel a megakadályozta az EU tagállamok egységes fellépését. Ennek hiányában így az EU nem tudta napirendre vetetni ezt a kérdést az EBESZ állandó tanácsának ülésén 2021. január 28-én.

A nyilvánosság számára is elérhetővé vált azonban az a levél, amelynek tartalmát csak 26 EU tagország fogadta el. A nyilatkozat elítéli az Oroszország-szerte zajló békés tüntetésekre adott erőszakos választ. A 26 tagország szerint a tüntetések erőszakos feloszlatására tett kísérlet, a sok ezer ember – köztük újságírók – letartóztatása több nemzetközi egyezményt sért. Az aláírók felhívják a figyelmet, hogy mindenkinek joga van a békés gyülekezéshez, és hogy garantálni kell az újságírók szabad munkavégezését. Emlékeztetik Oroszországot a maga által is vállalt európai normák betartásának lábbal tiprására.

Magyarországon kívül a 26 EU tagállam felszólítja az orosz hatóságokat, hogy azonnal engedjék szabadon az önkényesen letartóztatott tüntetőket, valamint Alkeszander Navalnijt.

Nem ez az első alkalom, hogy az Orbán kormány Magyarország nevében megakadályoz fontos közös EU-s állásfoglalásokat, ezzel szégyent hoz hazánkra.

Magyarország kormánya a közös állasponttól történő távolmaradásával azt fejezte ki, hogy elfogadja és hallgatólagosan egyet is ért a napokban történt oroszországi jogsértésekkel kapcsolatban. Az Orbán-rezsim nem lát abban kivetni valót, hogy békés tüntetőket, köztük fiatalkorúakat, újságírókat és megfigyelőket erőszakkal korlátoznak jogaik gyakorlásában, önkényesen letartóztatják őket.

A jelenlegi magyar külpolitikai szerepvállalás pontosan megmutatja a magyar kormány felfogását és gyakorlatát a jogállamisággal, a médiaszabadsággal és általában a demokratikus jogokkal kapcsolatban.

A kormány nem kapott felhatalmazást, hogy jogainkat korlátozza, hogy a magyar választópolgárok demokratikus elveivel és a közösen vallott európai értékeinkkel, kötelezettségeinkkel szembe menjen.

Fejezzük ki közös akaratunkat, hogy mi, magyar demokraták el tudjuk és el is akarjuk fogadni a 26 EU tagállam közös nyilatkozatát az Oroszországi Föderációban zajló jogtiprással és önkénnyel szemben.

Mi, a nyilatkozat aláírói szabad akaratunkból egyenként csatlakozunk a közös levélhez és mindannyian követeljük az oroszországi rendőri brutalitás és önkény leállítását, Navalnij és társai azonnali szabadon engedését!

Mi az orosz demokratákkal vagyunk!

Fejezzük ki szolidaritásunkat a tüntetőkkel és a munkájukat végző újságírókkal! Helyezzünk el egy szál virágot az Oroszországi Föderáció Nagykövetségének kerítése elé!

A 26 tagállam közös nyilatkozatának nem hivatalos magyar fordítását itt tesszük közzé:
„Elítéljük az Oroszországi Föderáció városaiban a békés tüntetések erőszakos elfojtását január 23-án, szombaton.

A Párizsi Chartában, valamint a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egységokmányában megerősítettük, hogy mindenkinek joga van a békés gyülekezéshez. Az orosz bűnüldöző hatóságok azonban letörték a túlnyomórészt békés tüntetéseket. Független megfigyelők beszámolója szerint a rendőrség számos esetben aránytalan mértékben alkalmazta az erőszakot, és több mint 3800 embert vett őrizetbe, köztük újságírókat és más médiaszereplőket.

Támogatjuk a Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának az Oroszországi Föderációval szembeni felhívását, hogy garantálják a békés gyülekezés szabadságának jogát, és tartsák fenn az emberi jogok tiszteletben tartását.

Az újságíróknak és a média szereplőinek képesnek kell lenniük arra, hogy gyakorolhassák a tudósítói feladatukat. Az Újságírók és Médiamunkások Szakszervezete több mint 50 esetet rögzített az újságírók szakmai tevékenységének akadályozásával kapcsolatban, ideértve az erőszakot, az önkényes fogva tartást és a megfélemlítést. Támogatjuk az EBESZ sajtószabadság-képviselőjének a felhívását az Oroszországi Föderációval kapcsolatban, hogy haladéktalanul vizsgálják ki ezeket az eseteket. Sürgetjük az Oroszországi Föderációt, hogy tartsa tiszteletben az EBESZ részt vevő államok kötelezettségvállalását az újságírók biztonsága tekintetében, ideértve az EBESZ Miniszteri Tanácsának az újságírók biztonságáról szóló 3/18. döntését.

Felszólítjuk az orosz hatóságokat, hogy azonnal engedjék szabadon az önkényesen őrizetbe vett személyeket, és megismételjük felszólításunkat, hogy engedjék szabadon Navalnij urat.”

Kezdeményezők: Horgas Péter, Kendernay János, Lattmann Tamás, Szentesi György

Budapest, Bajza u. 35, 1062 Magyarország

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategória

Frissítések

2021-02-04 19:26:55 +0100

1,000 aláírás gyűlt össze.

2021-02-04 09:47:05 +0100

500 aláírás gyűlt össze.

2021-02-04 08:07:51 +0100

100 aláírás gyűlt össze.

2021-02-03 14:24:32 +0100

50 aláírás gyűlt össze.

2021-02-03 11:23:51 +0100

25 aláírás gyűlt össze.

2021-02-03 10:02:14 +0100

10 aláírás gyűlt össze.