Ugrás a fő tartalomra

Címzett: Mályi Község Önkormányzata

Mályi: Hova lesz a tópart?

Mi, Mályi község adófizető polgárai és támogatóink az alábbi helyi közügyek körébe tartozó és jelentős érdeksérelmet jelentő ügyben tiltakozunk Mályi Község Önkormányzatánál, mivel az Alaptörvény 38.cikk (1) bekezdése „Az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek szolgálata, a közös szükségletek kielégítése és természeti erőforrások megóvása, valamint a jövő nemzedékek szükségleteink figyelembevétele.” sérül a bérlővel aláírt „a kiépített természetes fürdőhely üzemeltetésre” vonatkozó bérleti szerződéssel.

Alulírottak tiltakozunk az ellen, hogy a folyamatos tóparti lezárások miatt a tó szinte megközelíthetetlenné válik. Tájékoztatás hiányában a tulajdoni viszonyokról, annak esetleges változásairól nem tudunk, s félünk, hogy ez hosszútávon a területi besorolás átminősítésével, tartós átengedésével évek múlva jogainkat korlátozhatja, amennyiben némán tűrünk.

A nyaralóval rendelkezők és az életvitelszerűen tóparti ingatlanban lakók a tó vonzása miatt döntöttek ingatlanvásárlás mellett, elfogadva az üdülőövezet besorolás minden hátrányát és előnyét.
Hátrány például
- az építmény adó fizetése
- a vagyonszerzési illetékfizetési kötelezettségnél a besorolás miatt nem vehető igénybe, és majdan annak eladásakor sem az 5 éven belül eladott ingatlan eladási ára és a vételár összevonása által érvényesíthető kedvezmény
- semmilyen állami támogatás az ingatlanra nem lehet igényelni (CSOK, építkezőknek 5%-os ÁFA, felújítási támogatások).
Mindezeket mérlegelve a tóparti ingatlanok tulajdonosai mégis a vásárlás mellett döntöttek, mert a legvonzóbb tulajdonság, a TÓ ittléte pozitív irányba mozdította a mérleg nyelvét.

Most Önök a parthasználati jogunkban korlátoznak minket.

A tópart körbe nem járhatóságát sokan nehezményezik. Egy része korábban is le volt zárva, azon változtatni már nem lehet, de a strand beruházás a sétaszakasz legnagyobb részét lezárta, az ígéretekkel ellentétben ott sétálni nem lehet.

A Zip’s Brewhouse Kft.-vel mint üzemeltetővel kötött szerződés több ponton nincs betartva, ellenőrizve és betartatva, a lakosság tájékoztatva.

V. Bérlő jogai és kötelezettségei:
2./ Milyen formában tudhatjuk meg, hogy a sok-sok zárva tartási napon üzemeltető megfizette-e a pönálé összegét?
5./ Van-e megkülönböztetett jelzéssel ellátott vízimentő csónak?
8./ A strand területének takarítása és gondozása az üzemeltető feladata, nem a közmunkásoké, nem a Mályi Invest fűnyíró gépeié.
14./ A játszótéri játékok beszerzése nem valósult meg.
17./ A sorozatos szóbeli kitiltások, fenyegetések szerintünk kimeríti az erkölcsi kár fogalmát.

VI. A bérleti jogviszony megszüntetése
3./ Rendkívüli, azonnali hatályú szerződés felmondási jogot kötöttek ki több feltétel nem teljesitése esetére. Az elmúlt időszakban tagadhatatlanul nem valósult meg az üzemeltetési és nyitvatartási idő betartása.
IV. Bérbeadó jogai és kötelezettségei
5./ Nem követhető, hogy hány alkalommal élt az Önkormányzat ellenőrzési jogával, és mit tapasztalt, milyen intézkedéseket hozott.
Különösen fontos lenne ez a megállapodott, strand nyitvatartási időn túli parkként üzemeltetés tekintetében. Ezidáig sem a vasárnaptól csütörtökig előirt 22 óráig tartó, pláne nem a péntek-szombati napokra előirt 24 óráig tartó parklátogathatóság nem valósult meg.

III. Bérleti díj és biztosítékok
3./ Nem tették nyilvánossá azt a képviselő-testületi jóváhagyó döntést mely szerint az üzemeltetővel megállapodtak a szezonon kívüli időszakban történő üzemeltetésre. És itt nem a többlet díjjal megvásárolt, több hónapig tartó zárva tartásra gondolunk.

Mindezeken felül a nyaralótulajdonosok képviseletében elégedetlenségüket is tolmácsolnunk kell, hiszen ha ők családtagjaikkal nem mehetnek le a tópartra, akkor akárhol is ingatlanba fekhettettek volna, de most már késő. Kinek kell egy olyan tóparti nyaraló, ahol nem lehet a tó partja mellett végig sétálni, strandolni pedig csak súlyos összegekért.
Nem feledkezhetünk meg azokról sem, akit nem életvitelszerűen magyarországi lakosok, mégis itt vettek ingatlant, hogy gondtalanul kipihenhessék magukat, akár a csend, a víztükör feletti naplemente megcsodálásával, akár aktív vízi sportokkal.

Ebben a formában, a kialakított feltételekkel véleményünk szerint nem valósult meg a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés. TOP-1.2.1-15 A látogatók száma nem hogy növekedett volna, hanem mélységekbe ereszkedett.

Petíciónkkal szeretnénk elérni, hogy a terület bármikor sétára, sportra, pihenésre nyitva álljon, valamint azt, hogy a Mályi lakosok és a Mályi tavi üdülőtulajdonosok családjaik körében szabadon fürdőzhessenek.

Miért fontos?

Kérlek, csatlakozz, hogy akár hétköznap, akár hétvégén szabadon használhasd a tópartot.

Mályi, 3434 Magyarország

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategória

Frissítések

2022-03-22 09:41:20 +0100

100 aláírás gyűlt össze.

2022-03-21 21:06:55 +0100

50 aláírás gyűlt össze.

2022-03-21 20:16:51 +0100

25 aláírás gyűlt össze.

2022-03-21 19:44:15 +0100

10 aláírás gyűlt össze.