Ugrás a fő tartalomra

Címzett: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke / President of the European Commission

Igazságos, pártfüggetlen finanszírozást a településeknek!

Az elmúlt időszakban a magyar kormány egy olyan támogatási rendszert alakított ki, amely hátrányos megkülönböztetést alkalmaz azon önkormányzatokkal (településekkel) szemben, ahol a Fidesz a képviselőtestületekben kisebbségbe szorult, illetve ahol nem az övé a polgármesteri pozíció. A fideszes többségű városoknak elképesztően torz arányban adott vissza nem térítendő hazai pénzügyi forrásokat és uniós forrásból származó támogatásokat az ellenzéki vezetés alatt álló önkormányzatokhoz képest, miközben az önkormányzatokat általában súlyos pénzügyi megszorításokkal sújtotta. Így az uniós pénzek felhasználása sem hatékony, hiszen nem szakmai, hanem pártpolitikai alapon történik a pénzek odaítélése.

A vonatkozó uniós jogszabályok szerint az Európai Bizottság felelős az Európai Unió jogszabályainak betartatásáért, illetve az EU pénzügyi érdekeinek védelméért. Ezért azzal kéréssel fordulunk Önhöz, hogy kezdeményezzen hatásos intézkedéseket ezen, politikai alapon történő súlyos kormányzati pénzügyi diszkrimináció megszüntetésére, amit az Önnek már megküldött Beadványában tényekkel támasztott alá a Magyar Korrupcióellenes Szövetség. (1)

Az uniós jogszabályok tiltják a politikai diszkriminációt, továbbá előírják a közpénzekkel történő hatékony és tisztességes gazdálkodást, ezért kérjük, hogy a 2021-2027. évi uniós pénzügyi ciklus és a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Alap forrásait csak akkor biztosítsák a kormánynak, ha az politikai diszkriminációtól mentesen, az EU jogszabályainak megfelelően rendezi a települési önkormányzatok pénzügyi helyzetét. Egyúttal arra is kérjük, vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a 2014-2020-as költségvetési ciklus forrásainak hátralévő részét csak akkor folyósítsa a magyar kormánynak, ha az megtette ezt az intézkedést.

Tekintettel a helyzet súlyosságára és tarthathatlanságára, várjuk mielőbbi szíves válaszát és intézkedését.

(1) https://ahang.hu/europai_bizottsagnak_onkormanyzatok_diszkriminacio-1/

Miért fontos?

A kormány politikai alapon osztogatja a pénzeket az önkormányzatoknak, és ilyen alapon von el tőlük forrásokat. Ez ellentétes az uniós és hazai jogszabályokkal és több – Magyarország által is elfogadott – nemzetközi szerződés rendelkezéseivel, amelyek tiltják a politikai diszkriminációt.

De itt nemcsak a törvényekről van szó, hanem arról a megfélemlítő légkörről, ami gúzsba köti a szabad akaratot és megfojtja a kezdeményező készséget olyan választott tisztségviselők (polgármesterek és képviselők) és intézményvezetők vonatkozásában, akik előtt két út áll:

1.) Ellenállnak a kormányzati nyomásnak, de akkor azt kockáztatják, hogy nem lesz pénz az óvoda, az orvosi rendelő vagy a közösségi ház felújítására, a leromlott úthálózat rendbetételére, a felzárkóztató programok forrásainak a megteremtésére. (Az ilyen típusú beruházások, programok a magyarországi településeken jellemzően uniós forrásból valósulnak meg.)

2.) Behódolnak: ezentúl nem bírálnak semmiféle kormányzati intézkedést (még akkor sem, ha az a településük közép- vagy hosszú távú érdekeivel ellentétes); nincs kibeszélés, nincs önálló vélemény; elfogadják, hogy a közbeszerzések elbírálásánál legfeljebb csak asszisztálnak, elfogadják, hogy a kivitelezőkről „magasabb szempontok” döntsenek, kiiktatva ezzel a valódi versenyhelyzetet. S belemennek abba is, hogy nem feltétlenül az a prioritás az egyes fejlesztési döntéseknél, ami a helyben élők tényleges édeke vagy akarata.

Ennek a petíciónak az elindításakor és a vonatkozó beadvány benyújtásakor a kezdeményezők célja az, hogy ez a hosszú távon életidegen rendszer – annak súlyos korrupciós kockázataival együtt – megváltozzon, és ne az döntsön demokratikusan megválasztott testületek fejlesztési elképzeléseinek a támogatásáról, hogy milyen pártpolitikai irányvonalat képviselnek, hanem az, hogy ezek az elképzelések mennyiben szolgálják az adott település fejlődését, az ott élők valós szükségleteit és hosszú távú érdekeit.

Amíg ez a diszkriminatív forráselosztási rendszer nem kerül teljes egészében felszámolásra, az uniós pénzügyi források sem illetik meg az olyan kormányzatot, amely ezt a rendszert kialakította és egyre erőteljesebben működteti.

A petíció kezdeményezője a Magyar Korrupcióellenes Szövetség (KELLESZ), amelynek elnöke Horváth András, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal volt munkatársa, aki 2013 novemberében közérdekű bejelentés keretei között leplezte le az adóhivatalon belül tapasztalt diszkriminatív működési modellt, ami elnéző volt a nagyvállalatok adóelkerülő tevékenységével és a határokon átnyúló áfa-csalásokban játszott szerepükkel kapcsolatban. Közérdekű bejelentéséhez kapcsolódóan feljelentést tett adóhivatali vezetők hatalmi visszaéléseivel kapcsolatban is. Jelenleg szakmai tanácsadóként korrupcióellenes tevékenységet végez, szakterülete az állami és uniós pénzekből finanszírozott önkormányzati és állami beruházások hátterének, az ott kimutatható közpénzlenyúló hálózatok rendszerének a feltárása.

***ENGLISH VERSION***
Dear President of the European Commission,

Recently, the Hungarian government has created a support system which negatively discriminates against those local governments (cities), in which Fidesz has a minority in the local municipality and/or the mayor is not from Fidesz. The government has provided much more financial support both from the national budget and from EU funds to those local governments where the majority in the local municipality and/or the mayor is from Fidesz than to the local governments led by representatives of opposition parties. At the same time, the government introduced heavy financial restrictions on all local goverments. This situation has lead, among others, to the inefficient use of EU money, because this money is allocated not according to real needs but on a party political basis.

The European Commission is the Guardian of the Treaty and responsible for protecting the financial interests of the European Union. Therefore, we request the Commission to take immediate measures to stop the Hungarian government’s policy which politically discriminates local governments, adversely affecting their financial situation. The Hungarian Anti-Corruption Association has already sent you a detailed description of the topic.

EU legislation prohibits all political discrimination and it also requires efficient and honest use of public money. Therefore, we ask that the European Commission sign the Hungarian Partnership Agreement on European Structural and Investment Funds and approve the Hungarian Recovery and Resilience Plan only if the Hungarian government fully eliminates all political discrimination against local governments, and ensures that their financing is in full compliance with EU legislation. We also ask the Commission to consider the possibility of continuing the disbursement of the remaining funds of the 2014-2020 budget cycle to the Hungarian government only if it has taken these measures.
In view of the seriousness of the situation, we are looking forward to your reply as soon as possible.

Kép: Lovas Mária, Vác, városháza

Kategória

Frissítések

2021-04-30 10:08:11 +0200

5,000 aláírás gyűlt össze.

2021-04-15 17:08:11 +0200

1,000 aláírás gyűlt össze.

2021-04-14 22:05:32 +0200

500 aláírás gyűlt össze.

2021-04-13 11:19:45 +0200

100 aláírás gyűlt össze.

2021-04-12 20:40:44 +0200

50 aláírás gyűlt össze.

2021-04-12 15:14:34 +0200

25 aláírás gyűlt össze.

2021-04-12 13:52:33 +0200

10 aláírás gyűlt össze.