Ugrás a fő tartalomra

Címzett: a magyar állampolgárok

Húsvéti kiáltvány

Húsvéti kiáltvány
Intés demokratákhoz, az újjászületés alkalmából

„Őrzők, vigyázzatok a strázsán,
Az Élet él és élni akar,
Nem azért adott annyi szépet,
Hogy átvádoljanak most rajta
Véres s ostoba feneségek.”
Ady Endre

Húsvét ünnepe az áldozathozatalról, a szeretett Ember elvesztéséről, de egyben a feltámadásról, az újjászületésről is szól.
2020 tavaszi ünnepeire most a bezárkózás, a félelem és a bizonytalanság árnyéka vetül, és már bizonyosak lehetünk, hogy életünk a továbbiakban lényegi változtatások nélkül nem folytatható. Tudtuk, hogy hamarosan eljön ez a pillanat, hogy ilyen hirtelen, azt talán senki sem sejtette. Egy új életre, egy új világra kell készülnünk. A Természet és a fokozatosan nyomorba süllyedő embertársaink, az elnyomottak és kitaszítottak milliói egyre erőteljeseben figyelmeztetnek, hogy változtatni kell! Gyermekeink és most már saját magunk jövőjét tékozoljuk el, ha nem működünk együtt, ha továbbra is megengedjük és eltűrjük, hogy ostoba és a közösség tiszteletét elutasító beteges elmék és kicsinyes diktátorok irányíthassák világunkat.
Az elmúlt évtizedek Magyarországa sem tudta megteremteni a közös ország, a közös haza és az együttműködés kereteit és feltételeit. Kétségtelen tény, hogy hazánk fájdalmas szétszakítottságához a mindenkori rövidlátó politikai és mohó gazdasági elit nagymértékben hozzájárult. Tisztelet és köszönet a kivételeknek!
A jelenlegi rezsim az együttműködést elutasítva, minden kontrollt elvesztve, egyre inkább kiteljesíti egy diktatórikus államhatalom formáit. Hiába a számtalan, jóakaratú és jogtisztelő vagy akár elkeseredett és kétségbeesett megszólalás, tudomásul kell vennünk: közös hazánk miniszterelnöke és kormánya még ebben a nehéz helyzetben sem akarja vagy nem tudja megteremteni a nemzet egységét.
Mivel a miniszterelnök és 133 képviselője kizsarolta a felhatalmazási törvényt, a rendeleti kormányzást, így minden társadalmi és gazdasági felelősség és következmény őket terheli.
De ebben a súlyos és veszélyes helyzetben is meg kell őrizni ép eszünket és lelkünket. Demokratáknak, felelős és szolidáris, a nemzet egészében gondolkodó állampolgároknak és közösségeknek ilyenkor kell példát és erőt mutatniuk. Rendületlenül.
Szorongatott helyzetünk éppen az együttműködést, a szakszerűséget és az együttérzést kívánja meg. Nap mint nap tapasztalhatjuk, hogy a civil szervezetek, önkormányzatok, önzetlen magánszemélyek a segítségnyújtás, a szolidaritás milyen nagyszerű és kreatív módjait találják meg.
A ránk szakadt egészségügyi és szociális válság erkölcsileg is kötelez minket arra, hogy hazánk legnehezebb sorban élő, a kialakuló válságtól leginkább sújtott csoportjain közösen segítsünk. Ez hitbéli és emberi kötelességünk is. Mert az eddig is kirekesztett és magára hagyott honfitársainkat a járvány mellett a nyomor, az éhezés és a további kirekesztés is fenyegeti, de most újabb százezrek kerülhetnek a nélkülözés eddig még nem ismert helyzetébe.

MINDEZEKÉRT

Tegyük most félre vélt vagy valós sérelmeinket, eddigi tapasztalataink és tevékenységünk alapján hozzuk létre egy új társadalmi hálózat kereteit!
Kössünk új kiegyezést és együttműködést az emberi jogok alapján, az alábbi elvárások, nemzeti minimumok szerint.

Elvárjuk, hogy a járvány idején és azon túl fokozott támogatás és védelem illesse meg
- az egészségügy és szociális ellátórendszert, különös tekintettel a hátrányos helyzetű településekre, a Magyar Orvosi Kamara és a független civil szervezetek szakmai állásfoglalásai alapján,
- a szabad oktatási és kulturális szférát, a független szakmai és szakszervezeti ajánlások alapján,
- a magyar természeti örökségeket, környezetünket és köztereinket, a hazai és nemzetközi környezet- és klímavédelmi szervezetek és szakemberek figyelmeztetései és javaslatai alapján,
- a korrupciómentes hazai vállalkozásokat és gazdaságot, az Európai Ügyészség ajánlásai alapján,
- a méltóságot és igazságosságot biztosító munkahelyeket,
- a független és szabad bíróságokat, a szociális jogállamot, személyi és politikai összefonódásoktól mentes magyar jogrendszert,
- a polgárainak felelős és gazdaságilag is független önkormányzatokat.

A mindenkori államnak ezeken a területeken nincs más dolga, mint a közjó alapján azokat legjobb képességei és lehetőségei szerint, közös nemzeti vagyonunkból, a központi költségvetésből, átlátható és ellenőrizhető módon, társadalmi egyeztetést követően támogassa. Biztosítsa szakszerű és korszerű működési kereteit, azokat pártpolitikai alapon, még a rendkívüli körülményre hivatkozva sem befolyásolhatja!

Mi, aláírásunkkal csatlakozók felszólítunk minden magyar állampolgárt, civil és politikai szervezetet, felelős vállalkozást, szakszervezetet és önkormányzatot, hogy kezdeményezzünk a fentiek szellemében egyeztetéseket a szolidáris köztársaság megteremtésére!

Kelt Magyarországon, 2020. április 13-án, Húsvéthétfőn

Horgas Péter, Juhász Vera, Magyar György, Nagy Anita,
Pákozdi Éva, Szentesi György, Vékás Sándor,
ELEGY-"L1"

Miért fontos?

Mert minden módon fel kell hívni a figyelmet, hogy százezrek vannak életveszélyben, és csak közösen, együttműködve tudunk új hálózatot, igazságos és szolidáris képviseletet építeni.

Kategória

Frissítések

2020-04-14 10:55:36 +0200

100 aláírás gyűlt össze.

2020-04-14 07:45:27 +0200

50 aláírás gyűlt össze.

2020-04-13 23:24:48 +0200

25 aláírás gyűlt össze.

2020-04-13 22:24:57 +0200

10 aláírás gyűlt össze.