Címzett: Dr. Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke

Az igazságszolgltatás törvényességét helyre kell állítani

Az ügyészség koncepciós pereket folytat. A koncepciós pereknek véget kell vetni.

A bírók csak szajkózzák, hogy a bizonyításnak zárt logikai láncolatot kell alkotnia, de nem tudják mi fán terem az. Belső meggyőződésükre hivatkozva bármit elfogadhatnak. Ez sem mehet így tovább. Útmutatást kell adni nekik, hogy az in dubio pro reo elv értelmében milyen érvelés fogadható el a vádlott bűnösségének kétséget kizáró bizonyításaként.

A hatékony jogorvoslathoz való jog nem érvényesül a gyakorlatban. Az új Be. alkotmánysértő módon tovább korlátozta a jogorvoslat lehetőségét. Meg kell teremteni a hatékony jogorvoslat kereteit. El kell hárítani akadályait.

Sok az alkalmatlan ügyész és bíró. Közülük csak Márki Zoltán alkotámánybíróval szemben van az Alkotmánybíróság elnökének hatásköre eljárni. A legkártékonyabbakat mégis érdemes felsorolni: Ibolya Tibor fővárosi főügyész, Márki Zoltán alkotmánybíró, Kovács Tamás, a Győri Ítélőtábla tanácselnöke, Ujvári Ákos, a Fővárosi Ítélőtábla kollégiumvezetője. Polt Péter legfőbb ügyész, Varga Zs. András a Kúria és Ribai Csilla a Fővárosi Ítélőtábla elnöke passzívan alkalmatlanok, piszkos munkát vezető beosztású kollégáik végzik. Ők csak arra ügyelnek, hogy le ne lepleződjenek a machinációk. Darák Péter is alkalmatlan volt, de már nem számít. Elnökhelyettese, Kónya István hatalmas károkat okozott jogállamiságunkban a kodifikációban, a joggyakorlat felügyeletében és az ítélkezésben szándékosan elkövetett hibákkal, de már nyugdíjba vonult.

Miért fontos?

Mi lenne fontosabb jogállamiságunknál, igazságszolgáltatásunk törvényességénél. Vannak még hasonlóan fontos területek: az oktatás, az egészségügy. De fontosabb nincsen. Igazságszolgáltatásunk törvénytelenségei becsületünkbe vágnak. A jogállamiság helyreállítását az Unió is megköveteli.