Címzett: Nyikolaj Koszov-NBB elnöke,Christo Polendakov-Bulgária magyarországi nagykövet,Guillermo Vazquez Moreno-Kuba magyarországi nagykövete,Dr.Batbayar Zeneemdar-Mongólia magyarországi nagykövete,Szlovákia magyarországi nagykövete

A Nemzetközi Beruházási Bank hagyja el Magyarországot,tagjai lépjenek ki belőle!

Arra kérjük a Nemzetközi Beruházási Bank tagjait hogy lépjenek ki belőle, az intézmény pedig hagyja el Magyarországot!
Mivel az NBB az ENSZ-nél van bejegyezve, rá nem vonatkoznak a háború miatt bevezetett nyugati szankciók.
Ezen kívül a hasonló nemzetközi intézményekkel azonosan a kiváltságai ezen is túlmutatnak.
Az NBB
-nincs alávetve pénzügyi vagy szabályozói felügyeletnek vagy ellenőrzésnek (ideértve a közzétételi vagy beszámolási kötelezettséget, tőkeszabályozási vagy tőkemegfelelőségi követelményeket vagy egyebeket),
-nincs kötelezve a számviteli szabványok bármely formában történő bevezetésére
-sem arra, hogy megfeleljen az engedélyeztetési vagy regisztrációs kötelezettség bármely formájának.
Ha pedig kiderül hogy az ügyleteihez mégis szüksége van valamilyen speciális jogosítványra, engedélyre vagy jogszabályi jogállásra, úgy kell tekinteni, mintha már rendelkezne azokkal.
-végül a bank valamennyi tulajdona és bárminemű tevékenysége, művelete mentességet kap „mindenféle jogi eljárás, közigazgatási vagy bírósági eljárás alól, kivéve, ha a bank lemondott mentességéről”.

We ask the members of the International Investment Bank to withdraw from it,and the institution to leave Hungary!
As the IIB is registered with the UN and is not subject to the western sanctions imposed because of the war.
In addition, as with similar international institutions, its privileges go beyond that.
The IIB
-not subject to financial or regulatory supervision or control (including disclosure or reporting obligations, capital regulatory or capital adequacy requirements, etc.),
-not required to adopt accounting standards in any form
-not to comply with any form of obligation to obtain an authorization or registration.
And if it turns out that you still need some kind of special license, permit or legal status for your transactions, you should be considered as if you already have them.
-finally, all property and any activity or operation of the Bank shall be exempt from "any legal, administrative or judicial proceedings, unless the Bank has waived its immunity".

Miért fontos?

Hogy nyomást gyakoroljunk Oroszország pénzügyi,gazdasági érdekeltségeire itthon és külföldön.
Hogy mielőbb hagyjon fel Oroszország Ukrajna megszállásával.
Hogy csökkenjen Oroszország pénzügyi,gazdasági befolyása Magyarországon és a térségben.

Budapest, Fő u. 1, 1011 Magyarország

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL