Ugrás a fő tartalomra

Címzett: Magyarország polgárai

A Jogászok a Jogállamért csoport állásfoglalása a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség mellett

Alulírottak, a Jogászok a Jogállamért csoport tagjai, támogatásunkról biztosítjuk a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget jogsértően és alkotmányellenesen elvett egyházi státuszának visszaállítása érdekében folytatott küzdelmében. Tisztelettel adózunk emellett a MET és intézményei, valamint az Oltalom Karitatív Egyesület tevékenységének, melyet a társadalom leszakadó csoportjaiért, az elesettekért, kirekesztettekért végeznek, és amelyet 2020-ban az Európai Parlament az Európai Polgár díj számukra történő odaítélésével is elismert.

Követeljük, hogy a magyar kormány haladéktalanul állítsa helyre a MET jogtalanul elvett egyházi státuszát, és a számukra az egyházi státuszuk elvesztését, vagyis 2012. január elsejét követően járó, eddig meg nem térített állami támogatást visszamenőlegesen fizesse ki. Egyúttal felszólítjuk arra is, hogy vessen véget a MET és intézményei ellen folyó támadásoknak és hatósági eljárásoknak, melyek vagy minden alapot nélkülöznek, vagy egyenesen a magyar kormány törvénytelen lépéseinek eredményei.

Felszólítjuk emellett a magyar kormányt, hogy a jogállamiság legalapvetőbb követelményeinek megfelelően, maradéktalanul tegyen eleget az Alkotmánybíróság 2013. évi határozatában (6/2013. (III. 1.) AB határozat), valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága Magyar Keresztény Mennonita Egyház és mások kontra Magyarország (2014) ügyben hozott ítéletében foglaltaknak. Ennek megfelelően követeljük, hogy a magyar kormány haladéktalanul szüntesse meg azt az alkotmányos és törvényi lehetőséget, melynek értelmében a bevett egyházi státuszról lényegében a magyar országgyűlés hozhat politikai döntést kétharmados többséggel, önkényesen, politikai szimpátia alapján válogatva az egyes vallási közösségek között, megsértve ezzel a vallásszabadsághoz való jogot és ezen belül: az állam semlegességének követelményét, valamint a vallási közösségek alapvető jogait és autonómiáját. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az Alkotmánybíróság 2013-as határozatát a kormány nem végrehajtotta, hanem ehelyett oly módon módosította az Alaptörvényt, hogy az ellentétes lett saját rendelkezéseivel – többek között az általa biztosítani kívánt vallásszabadsághoz való joggal – és (egyúttal) hazánk nemzetközi jogi kötelezettségeivel is."

Kelt, 2021. március 4.

Dr. Ambrus Ágnes
Dr. Bárd Petra
Dr. Csorba Róbert
Dr. Dávid Eszter
Dr. Előházi Zsófia
Dr. Fleck Zoltán
Dr. Földi András
Dr. Földi Ágnes Fanni
Dr. Gadó Gábor
Dr. Gádor György
Dr. Gerő Tamás
Dr. Halmai Gábor
Dr. Hegyi Szabolcs
Dr. Iván Júlia
Dr. Kaltenbach Jenő
Dr. Karsai V. Zsuzsa
Dr. Kádár András
Dr. Kende Péter
Dr. Kirs Eszter
Dr. Kiss Valéria
Dr. Lattmann Tamás
Dr. Lévay Miklós
Dr. Majtényi László
Dr. Mink Júlia
Dr. Moldova Zsófia
Dr. Noszkai Gábor
Orosvári Zsolt
Dr. Pardavi Márta
Dr. Polyák Gábor
Dr. Salát Orsolya
Dr. Sánta Szabolcs Miklós
Dr Schafer Mária Anna
Dr. Simon Éva
Dr. Stahl Zsófia
Dr. Szabó Máté Dániel
Dr. Szalai Éva
Dr. Szentes Ágota
Dr. Szepesházi Péter
Dr. Tóth Ferenc
Dr. Tóth Katalin
Dr. Vágó Csaba
Dr. Vig David
Dr. Vissy Beatrix
Dr. Viszló Sára
Dr. Vörös Imre
Dr. Wolf Csilla
Dr. Zeller Judit

Miért fontos?

További csatlakozók:

Kategória

Frissítések

2021-03-11 21:33:30 +0100

500 aláírás gyűlt össze.

2021-03-09 03:12:58 +0100

100 aláírás gyűlt össze.

2021-03-06 11:27:52 +0100

50 aláírás gyűlt össze.

2021-03-04 21:50:20 +0100

25 aláírás gyűlt össze.

2021-03-04 19:18:40 +0100

10 aláírás gyűlt össze.