Ugrás a fő tartalomra

Címzett: Dr. Sonnevend Pál, az ELTE ÁJK dékánja

Kérjük az ELTE ÁJK idei doktorrá avatási rendjének és diplomaátadási módjának a megváltoztatását!

Ez a kampány véget ért.

Kérjük az ELTE ÁJK idei doktorrá avatási rendjének és diplomaátadási módjának a megváltoztatását!

Tisztelt Dr. Sonnevend Pál Dékán Úr!

Mi, az ELTE ÁJK frissen végzett és végzéshez közel levő hallgatói olvastuk a kari tájékoztatókat a diplomakiadás módjáról és a doktorrá avatásról, és szeretnénk kifejezni ezzel a petícióval azt, hogy a tájékoztatókban foglaltak számos részével nem értünk egyet. Kérnénk a Dékán Urat, hogy fontolja meg az érvelésünket, és vizsgálja felül az álláspontját az általunk kifejtett pontok esetén.

1. A doktorrá avatás októberben történő megtartását teljesen elfogadhatatlannak tartjuk. Arra kérnénk a Dékán Urat, hogy a doktorrá avatásokra határozzon meg egy minél korábbi, augusztusi időpontot, és gondolja át, hogy előfordulhat-e olyan biztonságos forgatókönyv, ami lehetővé teszi, hogy a hallgatók mégis fogadhassanak korlátozott számban vendégeket!
2. A tájékoztatók alapján a diploma hallgatókhoz való eljuttatására postai kézbesítéssel kerül sor legkésőbb augusztus végéig. Ezt problémásnak véljük több okból is. Ezért a kérésünk az lenne, hogy a hallgatók számára az egyetem minél hamarabb, lehetőleg a diplomák elkészültétől, illetve július végétől-augusztus legelejétől biztosítsa, hogy legalább egy adott határidőig valahol személyesen átvehessék a diplomáikat - természetesen a szükséges járványügyi és adatvédelmi, és oklevélvédelmi előírások betartásával - és postázásra csak az esetben kerüljön sor, ha a hallgató külön kéri, vagy a hallgató nem jelentkezik okleveléért az adott határidőn belül. Továbbá azt is szeretnénk, hogy a diploma átadásának megoldásáig az egyetem állítson ki egy olyan igazolást, ami igazolja a munkáltatók felé az azt bemutató végzettségét, valamint egyértelműen és világosan kitűnik belőle, hogy a diploma bemutatásának már csak adminisztratív akadálya van, a diploma hallgatóhoz való megérkezésének hiánya.
Ezek alapján arra kérnénk a Dékán Urat, hogy vizsgálja felül az általunk kifogásolt döntéseit, és nyilvánosan reagáljon a felvetéseinkre.

A legnagyobb tisztelettel,
A petíciót aláíró, frissen végzett és végzőfélben levő hallgatói az ELTE ÁJK-nak.

Miért fontos?

Indoklás:

A doktorrá avatásról szóló 1. ponthoz:
a, Októberben már a hallgatók nagy részének bármilyen hasonló eseményen való részvétele a munkába állásuk miatt bizonytalan, és nem teszi vonzóbbá a helyzetet számukra az sem, hogy semmiféle vendégfogadás nem lehetséges a későbbi időpontú eseményért cserébe.
b, Semmilyen arra utaló jel nincs, hogy ne lenne a koronavírus októberben is jelen, különösen, ha figyelembe vesszük azt, hogy a második hullám eljövetelét számos szakember szeptemberre-októberre teszi. Ezért nagyon könnyen előfordulhat, hogy egy októberi doktorrá avatás is ellehetetlenül és ez az esemény lemondásra kerül a járványhelyzetre tekintettel.
c, Azt is érthetetlennek tartjuk, hogy vendégek nélkül erre az eseményre miért ne kerülhetne sor még augusztusban, amikor időben a hallgatóknak is beláthatóbb távolságra van az esemény, és jóval megfelelőbb minden szempontból. Más egyetemeken is sor kerül doktorrá avatásokra a közeljövőben (pl. SOTE július végén https://semmelweis.hu/hirek/events/aok-doktoravato-magyar-hallgatok-reszere/), de még az ELTE TÓK is biztonságosnak tart egy személyes kontakttal járó találkozót a diplomásainak augusztus végére (https://www.tok.elte.hu/content/diplomaunnep.t.5887).
d, Értjük, hogy az egyetem a járványügyi helyzetre tekintettel, az egyetemi közösség és hozzátartozóik biztonságát szem előtt tartva nem tenné lehetővé a vendégfogadást a doktorrá avatási ünnepségén. Egy késői, októberre helyezett esemény, különösen ilyen feltételekkel, viszont egyikőnk számára sem vonzó. Arra hívnánk fel viszont a Dékán Úr figyelmét, hogy megfontolandó és biztonságos lehet akár egy olyan avatási rend is, amely során több avatási időpont és több avatási csoport lenne, ezek jóval kisebbek lennének, és ezzel együtt korlátozott létszámban vendégek is részt vehetnének az ünnepségen, a járványügyi előírások megfelelő betartásával (pl. kötelező és megfelelő maszkviselés, megfelelő távolságot biztosító ültetési rend, kihelyezett fertőtlenítőeszközök, a legveszélyeztetebb korosztályba tartozó vendégek kizárása), vagy egy szabadtéri helyszín is megoldást kínálhat (pl. az ELTE valamelyik sporttelepén egy focipálya, az Egyetem tér, a Lágymányosi Campusok közötti tér, vagy az Egyetemisták Parkja).

A diplomaátvételről szóló 2. ponthoz:
a, Számos hallgató jelezte, hogy a munkába állásához már augusztus vége előtt szükséges lenne kézhez kapnia a diplomát, vagy legalább nyilatkoznia kell arról, hogy pontosan mikor kapja kézhez, és mikor tudja bemutatni a munkahelyén. Számukra egy ilyen bizonytalan tényező, minthogy valamikor augusztus végén kézbesítésre kerül a diploma, versenyhátrányt is jelenthet a munkaerőpiacon, és mindenképpen megnehezíti a minél korábban történő elhelyezkedésüket.
b, A postai kézbesítés az egyetem számára is költséges, továbbá lassú és bizonytalan. Ezenkívül a diplomának van olyan értéke, hogy az ember mind érzelmi szempontból, mind a biztonság kedvéért inkább saját maga, közvetlenül venné kézbe az egyetemétől, minél hamarabb, elérve azt, hogy később ne legyenek a munkahelyi elhelyezkedésével kapcsolatos nehézségei egy a postán elkésett vagy elkeveredett diploma miatt, illetve ne kelljen külön kérelemmel folyamodnia az egyetemhez (a várhatóan nagy számú, hasonló cípőben járó társával együtt), hogy kapjon igazolást arról, hogy szerzett diplomát.

Budapest, Egyetem tér 1, 1053 Magyarország

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategória

Frissítések

2020-07-20 21:26:43 +0200

100 aláírás gyűlt össze.

2020-07-18 18:27:28 +0200

50 aláírás gyűlt össze.

2020-07-18 09:53:45 +0200

25 aláírás gyűlt össze.

2020-07-18 07:29:28 +0200

10 aláírás gyűlt össze.